Освещаване на Латеранската Базилика

Освещаване на Латеранската Базилика – 9 ноември

 

Когато този празник не се пада в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на пророк Иезекиил.            47, 1-2.8-9.12

В онези дни:

Ангелът ме доведе назад при вратата на храма, и ето, изпод прага на храма тече вода към изток, защото храмът стоеше с лице към изток, и водата течеше изпод дясната страна на храма, на юг от жертвеника. И изведе ме през северните врата, и от вън ме заведе към външните врата, по пътя, обърнат към изток; и ето, вода тече от дясната страна.

И каза ми: „Тази вода тече към източната част на страната, ще слезе в равнината и ще се влее в морето; и водите му ще станат здрави;

и всяко живеещо същество, що пълзи там, дето ще се вливат две струи, ще бъде здраво; и риби ще има твърде много, защото ще се влее там тази вода, и водите в морето ще станат здрави, и където се влее този поток, там всичко ще бъде живо.

По бреговете край потока от едната страна и от другата ще растат всякакви дървета, които дават храна; листата им не ще увехнат, и плодовете по тях не ще се привършват; всеки месец ще узряват нови, защото водата за тях тече из светилището; плодовете им ще се употребяват за храна, а листата – за лек.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 45, 2-3.5-6.8-9 (О: 5)

 

О Речни потоци веселят божия град, светото жилище на Всевишния.

 

Бог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди. Затова няма да се уплашим, макар и земята да се разклати, и планините да се разместят в сърцето морско. O

 

Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния. Бог е всред него; Той няма да се поклати: Бог ще му помогне от ранно утро. О

 

Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник. Дойдете и вижте делата на Господа, каквито опустошения направи Той на земята. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.       3, 9в-11.16-17

Братя:

Вие сте Божие здание. Но дадената ми от Бога благодат, аз, като мъдър първостроител, положих основа, а друг зида върху нея; ала всеки нека внимава, как зида. Обаче друга основа никой не може да положи, освен положената, която е Исус Христос.

Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божии живее във вас? Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори. Защото Божият храм е свет, а този храм сте вие.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

Алилуя. Избрах и осветих този дом, казва Господ, та името Ми да бъде там во века. Алилуя

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Йоан.              2, 13-22

Приближаваше юдейската Пасха, и Исус възлезе в Йерусалим; в храма намери продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари, седнали.

И когато направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури; и на гълъбопродавците рече: „Вземете това от тук и дома на Отца Ми не правете на дом за търговия.“ Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ме изяде.“

А юдеите отговориха и му рекоха: „С каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?“

Исус им отговори и рече: „Разрушете този храм, и в три дни ще го въздигна.“

А юдеите рекоха: „Тоя храм е граден четиридесет и шест години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш?“ Той обаче говореше за храма на тялото Си.

А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той бе говорил това, и повярваха на Писанието и на думата, що бе казал Исус.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.