Освещаване на Латеранската Базилика – II вечерна

Освещаване на Латеранската Базилика – 9 ноември

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Нов Йерусалим,

образ на мира,

построен завинаги

в любовта на Отца.

 

Ти слизаш от небето

като девствена булка,

да се присъединяш с Христос

във вечната сватба.

 

Вътре в стените ти,

блести със светлина,

събират се на тържество

приятелите на Господа:

 

живи и скъпоценни камъни,

изваяни от Духа

с кръста и мъченичеството

за града на светците.

 

Чест на Отца и Сина

и на Светия Дух,

на триединния и единствен Бог

да бъде слава завинаги. Амин.

 

Ант. 1. Бог е осветил обителта си; той живее там: и ще бъде стабилна завинаги.

 

Псалом 45

 

Бог е нам прибежище и сила, *

бърз помощник в беди,

 

затова няма да се уплашим, макар и земята да се разклати *

и планините да се преместят в сърцето морско.

 

Нека бучат и се подигат водите им, *

нека се тресат планините от вълнението им.

 

Речни потоци веселят Божия град, *

светото жилище на Всевишния.

 

Бог е всред него; той няма да се поклати: *

Бог ще му помогне от ранно утро.

 

Разфучаха се народите; дигнаха се царствата: *

Всевишният даде Своя глас и земята се разтопи.

 

Господ на силите е с нас, *

Бог на Якова е наш застъпник.

 

Дойдете и вижте делата на Господа – *

какви опустошения направи Той по земята:

 

прекратявайки войните докрай земя, строши лък

и пречупи копие, *

колесници с огън изгори.

 

Застанете и познайте, че Аз съм Бог: *

ще бъда превъзнесен у народите , превъзнесен по земята.

 

Господ на силите е с нас, *

Бог на Якова е наш застъпник.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Бог е осветил обителта си; той живее там: и ще бъде стабилна завинаги.

 

Ант. 2. Нека отидем с радост в дома Господен.

 

Псалом 121

 

Зарадвах се, когато ми казаха: *

Да идем в дома Господен.

 

Ето, нозете ми стоят в твоите порти, †

Йерусалиме, Йерусалиме, който си устроен като град, * сглобен в едно, където възлизат колената,

 

Господните колена, †

по закона Израилев *

да славят името Господне.

 

Там стоят престолите на съда, *

престолите на дома Давидов.

 

Искайте мир за Йерусалим: *

да добруват ония, които те обичат!

 

Да бъде мир в твоите стени, *

добруване – в твоите чертози!

 

Заради моите братя и моите ближни *

казвам: Мир тебе!

 

Заради дома на Господа, нашия Бог, *

желая ти добро.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Нека отидем с радост в дома Господен.

 

Ант. 3. Хвалете нашия Бог, всички вие, неговите светци.

 

Откр. 19,1в-2а. 5б. 7

 

Алилуя.

Спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог. * 

Защото присъдите Му са истинни и праведни.

 

Алилуя.

Хвалете нашия Бог всички Негови раби * 

и вие, които Му се боите, малки и големи.

 

Алилуя.

Защото се възцари Господ, Бог Вседържител, * 

да се радваме и веселим и да Му въздадем слава.

 

Алилуя.

Защото дойде сватбата на Агнеца * 

и жена Му се приготви.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Хвалете нашия Бог, всички вие, неговите светци.

 

Четене    Откр. 21,2-3.22.27

Тогава аз, Иоан, видях светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца.

 

Респонсорий

В. Благословен е онзи, който живее * в твоя дом, Господи.

Вс. Благословен е онзи, който живее * в твоя дом, Господи.

В. Той ще ви хвали през вековете на вековете

Вс. в твоя дом, Господи.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Благословен е онзи, който живее * в твоя дом, Господи.

 

Ант. на Кантика

Свят е домът Господен: тук се извиква името му, тук Бог присъства сред нас.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Свят е домът Господен: тук се извиква името му, тук Бог присъства сред нас.

 

Моления

Нека издигнем нашата молитва към Христос Спасителя, който даде живота си, за да обедини всички разпръснати Божии деца в едно семейство:
Помни Църквата си, Господи.

Господи Исусе, който построи къщата ти на скалата,

—  потвърди ни с вяра и надежда.

Господи Исусе, от когато кръвта и водата потекаха от реброто,

—  пречисти и обнови Твоята Църква със тайнствата на новия завет.

Господи Исусе, присъстващ сред онези, които се събират в твое име,

—  приеми единодушната молитва на Твоята Църква.

Господи Исусе, който заедно с Отца и Светия Дух направи твоето жилище в тези, които те обичат,

—  направи Твоята Църква съвършена в преживяването на Твоята любов,

Господи Исусе, който не отхвърли онези, които идват при теб,

—  приеми всички починали в дома на Отца.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, който от живи и избрани камъни приготвяш жилище за своето величие, увеличи в твоята Църква духа на благодатта, който си й дал, за да расте винаги в изграждане на новия Иерусалим верният на Тебе народ. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.