Освещаване на Катедралата в Русе

Освещаване на Катедралата в Русе – 12 октомври

 

Когато този празник не се пада в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книга Царства.            8,22-23.27-30

В онези дни:

Застана Соломон пред жертвеника Господен, пред цялото събрание Израилтяни, дигна ръце към небето и рече: „Господи, Боже Изра-илев! Няма Бог подобен на Тебе нито на небето горе, нито на земята долу; Ти пазиш завет и милост към рабите си, които ходят пред Тебе от все сърце.

Наистина, нима Бог ще живее на земята? Небето и небето на небесата не те побират, толкова по-малко този храм, който съм построил на твоето име; но погледни милостно към молитвата на твоя раб и към молбата му. Господи, Боже мой! Чуй зова и молитвата, с която твоят раб те умолява днес. Да бъдат очите ти отворени към този храм денем и нощем, към това място, за което си казал: Името ми ще бъде там; чуй молитвата, с която ще се моли твоят раб на това място. Чуй молбата на твоя раб и на твоя народ Израил, когато те ще се молят на това място; чуй от мястото на твоето обиталище, от небесата, чуй и помилвай.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 94,1-2.3-5.6-7 (О: 2а)

 

О Да застанем пред лицето на Господа със славословие.

 

Дойдете да запеем на Господа и да възкликнем към Бога, твърдината на спасението ни; да застанем пред лицето му със славословие, с песни да възкликнем към него. O

 

Защото Господ е Бог велик, и цар велик над всички богове. В негова ръка са дълбочините земни, негови са и върховете планински. Негово е морето, и той го е създал, и негови ръце са създали сушата. О

 

Дойдете да се поклоним и да припаднем, да приклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец; защото той е Бог наш, и ние сме народ от неговото паство, и овци под неговите ръце. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.       2,4-9

Възлюбени:

Приближете се до Господа, живия камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и оценен. И вие, като живи камъни, сами се изграждайте в духовен дом, свето свещенство, за да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.

Затова е казано в Писанието: „Ето, полагам в Сион крайъгълен избран и скъпоценен камък; и който вярва в него, няма да бъде по-срамен.“ И за вас, вярващите, той е скъпоценност, а за невярващите -„камък за препъване, който отхвърлиха зидарите, но който стана глава на ъгъла“ и „скала за съблазън“, в който те се препъват, защото не се покоряват на словото, за което бяха и предназначени.

Вие обаче сте избран род, царствено свещенство, свет народ, люде придобити, за да известите чудесните дела на Онзи, който ви е призовал от тъмнината към чудната своя светлина.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

Алилуя. Господи, Ти си наистина Спасителият на света; дай ми жива вода, за да оживявам. Алилуя

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Йоан.              4,19-24

В онова време: Жената самариянка казва на Исуса:

„Господине, виждам, че си пророк. Нашите бащи се покланяха Богу на тази планина, а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме Богу“.

Исус й казва: „Жено, повярвай ми, че иде час, когато нито на тази планина, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем; защо­то спасението иде от юдеите. Но иде часът, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. За­щото Отец иска такива да бъдат, които му се покланят. Бог е дух, и ония, които му се кланят с дух и истина.“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.