Общи текстове за Светците – I вечерна

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА СВЕЦИТЕ

I Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

За един светец:

Блажен е бедният духом,

добил небесното царство;

блажен е който след сълзи

заслужи вече утеха.

 

Блажен е човекът кротък,

копнял тишина в душата;

блажен е който се бори

за правда и я постигна.

 

Блажен със сърцето чисто,

сега в лице вижда Бога;

блажен е който със благост,

с любов на братята служи.

 

Блажен е и миротворец,

наречен вече син Божи;

блажен е който, похулен,

от Бога не се отрече.

 

Блажен Христов учениче,

днес тачим твоята памет,

с молитва ти помогни ни,

да стигнем в дома небесен.

 

Блаженство, чест и прослава,

Теб – Отче, Сине и Душе,

блажена Троице Пресвята,

единствен извор на святост. Амин.

 

За много светци:

Да пеем химни във чест на светците,

да славим делата им непорочни,

че днес и небе, и земя прославят

рабите Божи.

 

Смирени, скромни, изпълнени с мъдрост,

живота си те без грях преживяха,

душите им чисти сега ликуват

в дома небесен.

 

И вече могат да идват на помощ

в несгоди, в неволи, във скръб и нужда,

да носят здраве, мира да възвръщат

в духа тревожен.

 

Въздишките нека при вас да стигнат,

недейте презира нашите нужди,

пред Трона небесен се застъпете

с молитва свята.

 

На Бога в Троица сега и навеки

да бъде хвала, поклон и прослава –

Той управлява с благост и ред вечен

цяла вселена. Амин.

 

Ант. 1. Хвалете нашия Бог * всички Негови светии. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 112

 

Хвалете, раби Господни, *

хвалете името Господне.

 

Да бъде благословено името Господне *

отсега и довека.

 

От изгрев-слънце до запад *

да бъде прославяно името Господне.

 

Висок над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господа, Бога наш, Който живее във висините, *

наклонява се и с внимание гледа на небето и земята;

 

из праха издига бедния *

и от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи като майка, *

радваща се за децата!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Хвалете нашия Бог * всички Негови светии. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. Блажени гладните и жадните за правда, * защото те ще се наситят. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 145

 

Душо моя, хвали Господа! †

Ще възхвалям Господа, доде съм жив; *

ще пея Богу моему, докле съществувам.

 

Не се надявайте на князе, *

на син човешки, от когото няма спасение.

 

Излиза духът му и той се връща в земята си: *

в оня ден изчезват всички негови помисли.

 

Блажен, комуто е помощник Бог Яковов *

и чиято надежда е у Господа, неговия Бог.

 

Който сътвори небето и земята, *

морето и всичко, що е в тях,

 

Който вечно пази вярност,*

върши съд над обидени,

 

дава хляб на гладни, *

Господ отпуща затворници,

 

Господ отваря очите на слепи, †

Господ изправя прегърбени, *

Господ обича праведни.

 

Господ пази пришълците, †

поддържа сираче и вдовица, *

а пътя на нечестивците проваля.

 

Господ ще царува вечно; *

твоят Бог, Сионе, е в род и род.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Блажени гладните и жадните за правда, * защото те ще се наситят. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 3. Благословен Бог, Който ни избра, * за да бъдем свети и непорочни с любов. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Еф. 1,3-10

 

Благословен да бъде Бог и Отец *

на нашия Господ Исус Христос,

 

Който ни благослови в Христос *

с всяко духовно благословение от небесата.

 

Както и ни избра чрез Него, *

преди сътворението на света,

 

за да бъдем свети и непорочни *

пред Него с любов.

 

Както предопредели да ни осинови за Себе Си *

чрез Исус Христос, по благоволение на Своята воля,

 

за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *

с която Той ни е дарил чрез Своя Възлюбен Син,

 

в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, *

и опрощение на греховете.

 

Според благоволението на Неговата благодат. *

която Той изобилно ни дари

 

във всяка премъдрост и разум, †

като ни откри тайната на волята Си *

по Своето благоволение,

 

което отпреди бе положил в Себе Си, *

за да се приложи, когато се изпълнят времената,

 

обединението в Христос *

на всичко небесно и земно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Благословен Бог, Който ни избра, * за да бъдем свети и непорочни с любов. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Четене       Фил. 3:7-8

Това, що беше за мене придобивка, поради Христа, счетох го за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването на Христа Исуса, моя Господ, заради Когото от всичко се отрекох и всичко считам за смет, за да придобия Христа.

 

Респонсорий

 

В. Господ го възлюби * и с почит го украси.

Вс. Господ го възлюби * и с почит го украси.

В. Надяна му славна одежда.

Вс. и с почит го украси.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ го възлюби * и с почит го украси.

 

Пасхално Време:

В. Господ го възлюби и с почит го украси. * Алилуя, алилуя.

Вс. Господ го възлюби и с почит го украси. * Алилуя, алилуя.

В. Надяна му славна одежда.

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ го възлюби и с почит го украси. * Алилуя, алилуя.

 

Ант. на кантика:

 

За един светец:

Който слуша Моите думи и ги изпълнява, * ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За много светци:

Окото на Господа е над ония, които Му се боят, * и които се уповават на милостта Му. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За монах:

Всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, * не може да бъде Мой ученик. (Пасхално Време: Алилуя.)

Или:

Този ще получи заплата от Господа * и милост от Бога, своя Спасител, / защото е от рода на ония, които търсят лицето Му. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За благодетел:

Блажен, който обича бедните; * който вярва в Бога, благотвори. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За възпитател:

Слушай, синко, поуката на баща си и не отхвърляй завета на майка си, * а ги вържи всякога на сърцето си. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика:

За един светец:

Който слуша Моите думи и ги изпълнява, * ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За много светци:

Окото на Господа е над ония, които Му се боят, * и които се уповават на милостта Му. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За монах:

Всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, * не може да бъде Мой ученик. (Пасхално Време: Алилуя.)

Или:

Този ще получи заплата от Господа * и милост от Бога, своя Спасител, / защото е от рода на ония, които търсят лицето Му. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За благодетел:

Блажен, който обича бедните; * който вярва в Бога, благотвори. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За възпитател:

Слушай, синко, поуката на баща си и не отхвърляй завета на майка си, * а ги вържи всякога на сърцето си. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Моления

Да молим Бога, Който е източник на всяка святост, чрез примера и застъпничеството на светците да ни позволи да постигнем съвършен живот:

Освети ни, Господи.

Свети Отче, Ти пожела да се наричаме свети и наистина да бъдем такива,

— нека Църквата по цялата земя да Ти бъде свидетел.

Свети Отче, Ти искаш да Ти бъдем угодни, като постъпваме достойно,

— дай ни да принасяме плодовете на добри дела.

Свети Отче, Ти ни помири със Себе Си чрез Христа,

— запази ни в Своето име, та да бъдем всички едно.

Свети Отче, Ти ни призова на великата небесна вечеря,

— стори, като приемаме Хляба, слязъл от небето, да постигнем пълната любов.

Свети Отче, прости дълговете на всички грешници

— и допусни починалите да се наслаждават на светлината на Твоето лице.

 

Отче наш…

 

Молитва

Ако няма собствена молитва, се казва следната:

 

За един светец:

Боже, Ти единствен си свят и без Тебе никой не е благ, † стори чрез застъпничеството на свети Н. да водим истински християнски живот * и да можем да гледаме Твоята слава в небето. Чрез нашия Господ.

 

За много светци:

Всемогъщи, вечни Боже, Ти ни даваш нови доказателства за любовта Си, когато позволяваш на светците да участват в славата Ти, † стори тяхната молитва и примерът им * да ни насърчават вярно да подражаваме на Сина Ти, Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, * Бог, през всички векове на вековете.

 

За монах:

Боже, с Твоята благодат свети Н. вярно подражаваше на Христа, бедния и кроткия, † стори чрез неговото застъпничество да устояваме с вярност в званието си, за да достигнем съвършенството, * за което ни даде пример в Своя Син Исус Христос. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, * Бог, през всички векове на вековете.

 

За абат:

Боже, Ти ни даде в свети Н., абат, пример за евангелско съвършенство, † стори сред превратностите на земния живот * да обикнем с цялото си сърце небесните дела. Чрез нашия Господ.

 

За благодетел:

Боже, Ти поучи Твоята Църква, че този, който обича Тебе и ближния, изпълнява всички заповеди, † стори по примера на свети Н. да вършим благодеяния * и да заслужим да се причислим към лика на блажените в Твоето царство. Чрез нашия Господ.

 

За възпитател:

Боже, Ти призова в Твоята Църква свети Н., който показваше на младите пътя към спасението, † стори, като следваме примера му, вярно да вървим след Христа, нашия Учител, * и заедно с нашите братя да стигнем при Тебе. Чрез нашия Господ.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.