Общи текстове за Светците – II вечерна

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА СВЕТЦИТЕ

II Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

За един светец:

Блажен е бедният духом,

добил небесното царство;

блажен е който след сълзи

заслужи вече утеха.

 

Блажен е човекът кротък,

копнял тишина в душата;

блажен е който се бори

за правда и я постигна.

 

Блажен със сърцето чисто,

сега в лице вижда Бога;

блажен е който със благост,

с любов на братята служи.

 

Блажен е и миротворец,

наречен вече син Божи;

блажен е който, похулен,

от Бога не се отрече.

 

Блажен Христов учениче,

днес тачим твоята памет,

с молитва ти помогни ни,

да стигнем в дома небесен.

 

Блаженство, чест и прослава,

Теб – Отче, Сине и Душе,

блажена Троице Пресвята,

единствен извор на святост. Амин.

 

За много светци:

Да пеем химни във чест на светците,

да славим делата им непорочни,

че днес и небе, и земя прославят

рабите Божи.

 

Смирени, скромни, изпълнени с мъдрост,

живота си те без грях преживяха,

душите им чисти сега ликуват

в дома небесен.

 

И вече могат да идват на помощ

в несгоди, в неволи, във скръб и нужда,

да носят здраве, мира да възвръщат

в духа тревожен.

 

Въздишките нека при вас да стигнат,

недейте презира нашите нужди,

пред Трона небесен се застъпете

с молитва свята.

 

На Бога в Троица сега и навеки

да бъде хвала, поклон и прослава –

Той управлява с благост и ред вечен

цяла вселена. Амин.

 

Ант. 1. Който ходи непорочно и е съвършен, * ще получи вечна слава. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 14

 

Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище? *

кой може да обитава на Твоята света планина?

 

Оня, който ходи непорочно, †

върши правда *

и в сърце си говори истина;

 

който не клевети с езика си, †

не прави зло на приятеля си *

и не понася хули за ближния си;

 

оня, в чиито очи е презрян отхвърленият, *

но който слави ония, които се боят от Господа;

 

който се кълне, макар и на зъл човек, и не изменява; †

който не дава парите си с лихва *

и не приема дарове против невинния.

 

Който постъпва тъй, *

няма да се поклати навеки.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Който ходи непорочно и е съвършен, * ще получи вечна слава. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. Благодатта и милостта на Бога са върху Неговите избрани * и върху светиите е провидението Му. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 111

 

Блажен е оня човек, който се бои от Господа *

и който крепко обича Неговите заповеди.

 

Неговото семе ще бъде силно на земята; *

родът на праведните ще бъде благословен.

 

Изобилие и богатство има в неговия дом *

и правдата му пребъдва вечно.

 

В тъмнина изгрява светлината на правите; *

тя е блага, милостива и праведна.

 

Добрият човек се смилява и на заем дава; *

в съда той ще даде твърдост на думите си.

 

Той няма да се поклати довека; *

във вечна памет ще остане праведникът.

 

От лоша мълва няма да се уплаши; *

сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.

 

Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, *

кога погледне на враговете си.

 

Той пръсна, раздаде на сиромаси; †

правдата му пребъдва вечно; *

неговият рог ще се възвиси в слава.

 

Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, †

ще заскърца със зъбите си и ще се стопи. *

Желанието на нечестивците ще загине.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Благодатта и милостта на Бога са върху Неговите избрани * и върху светиите е провидението Му. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 3. Светиите пеят нова песен * пред трона на Бога и на Агнеца, а гласовете им се носят над цяла земя. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Откр. 15,3-4

 

Велики и чудни са Твоите дела, *

Боже Вседържителю!

 

Праведни и истинни са Твоите пътища, *

Царю на светиите!

 

Кой не ще се побои от тебе, Господи, †

и не ще да прослави Твоето име? *

защото само Ти си свет;

 

защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе; *

защото Твоите присъди станаха явни.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Светиите пеят нова песен * пред трона на Бога и на Агнеца, а гласовете им се носят над цяла земя. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Четене       Рим. 8,28-30

Знаем, че на ония, които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро; защото, които Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братя. А които е предопределил, тях и призвал; и които е призвал, тях и оправдал; а които е оправдал, тях и прославил.

 

Респонсорий

 

В. Господ е праведен * и обича правда.

Вс. Господ е праведен * и обича правда.

В. С любов поглежда благите.

Вс. и обича правда.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ е праведен * и обича правда.

 

Пасхално Време:

В. Господ е праведен и обича правда. * Алилуя, алилуя.

Вс. Господ е праведен и обича правда. * Алилуя, алилуя.

В. С любов поглежда благите.

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ е праведен и обича правда. * Алилуя, алилуя.

 

Ант. на кантика:

За един светец:

Добри и верни рабе, * влез в радостта на господаря си. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За много светци:

Бяха верни чак до смърт * и получиха венеца на славата. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За монах:

Вие, които оставихте всичко и Ме последвахте, * ще получите стократно и ще наследите живот вечен. (Пасхално Време: Алилуя.)

Или:

Където братята в единомислие прославят Бога, * там ще слезе Господнята благодат. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За благодетел:

Истина ви казвам: * всичко, което сте сторили на едного от Моите най-малки братя, Мене сте го сторили. Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За възпитател:

Оставете на децата да дойдат при Мене, * защото на такива е царството небесно. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика:

За един светец:

Добри и верни рабе, * влез в радостта на господаря си. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За много светци:

Бяха верни чак до смърт * и получиха венеца на славата. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За монах:

Вие, които оставихте всичко и Ме последвахте, * ще получите стократно и ще наследите живот вечен. (Пасхално Време: Алилуя.)

Или:

Където братята в единомислие прославят Бога, * там ще слезе Господнята благодат. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За благодетел:

Истина ви казвам: * всичко, което сте сторили на едного от Моите най-малки братя, Мене сте го сторили. Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За възпитател:

Оставете на децата да дойдат при Мене, * защото на такива е царството небесно. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Моления

Христос беше поставен Първосвещеник на човеците в онова, което принадлежи на Бога. Да Го възхваляваме и да Му поднесем смирените си молитви:

Опази народа Си, Господи.

Господи, Ти прослави Своята Църква в светите й и достойни за почит пастири,

— стори християните да могат винаги да се гордеят с тяхната святост.

Господи, Ти прощаваше греховете на народа, когато свети пастири като Моисей Ти се молеха,

— чрез тяхното застъпничество непрестанно очиствай и освещавай Своята Църква.

Господи, Ти избра свети пастири сред братята и изля върху тях Твоя Дух,

— изпълни със Светия Дух всички пастири на Своя народ.

Господи, Ти сам си вечното наследство на светите пастири,

— стори никой от изкупените с кръвта Ти да не остава далеч от Тебе.

Господи, Ти чрез църковните пастири даваш на паството Си вечен живот, та никой да не го разпръсне,

— избави починалите, за които си положил живота Си.

 

Отче наш…

 

Молитва

Ако няма собствена молитва, се казва следната:

 

За папа:

Всемогъщи вечни Боже, Ти избра свети Н., за да води цялата Църква и да я гради със слово и пример, † чрез неговото застъпничество пази и води по пътя на вечното спасение пастирите на Църквата * заедно с поверения им народ. Чрез нашия Господ.

 

За епископ:

Боже, Ти причисли към светите пастири свети Н., отличил се с вяра, която побеждава света, и с пламенна любов към Тебе, † стори чрез неговото застъпничество * да устояваме във вярата и любовта и да заслужим да участваме в неговата слава. Чрез нашия Господ.

 

За основател на местна Църква:

Боже, Ти призова нашите деди към евангелската светлина чрез поученията на свети Н., (епископ), * стори чрез неговото застъпничество да израстваме в благодатта и в познанието на Исуса Христа, Твоя Син и наш Господ. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, * Бог, през всички векове на вековете.

 

За пастир:

Боже, светлина и Пастир на верните, Ти постави свети Н., (епископ), начело на Своя народ, за да го храни със слово и да го възпитава с пример, † стори чрез неговото застъпничество да опазим вярата, на която ни научи, * и да вървим по пътя, който ни показа. Чрез нашия Господ.

Или:

Боже, Ти изпълни свети Н. с дух на правда и любов, за да води Твоя народ, † стори примерът и молитвата на светеца, чиято памет празнуваме днес, * да ни помагат да напредваме. Чрез нашия Господ.

 

За мисионер:

Милостиви Боже, Ти повери на свети Н. да възвестява неизчерпаемите Христови богатства, † стори чрез застъпничеството на този мисионер все по-добре да Те познаваме * и като живеем в Твоето присъствие според Евангелието, да принасяме плодовете на добри дела. Чрез нашия Господ.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.