Общи текстове за Пресвета Дева Мария – I вечерна

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕСВЕТА ДЕВА МАРИЯ

I Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Марийо, която с обич

слушаш молитвите наши,

на Тебе смирено се молим,

с нас остани тази вечер.

 

Ела, грехът ни поваля

под своето тежко бреме,

разкъсай всички окови,

поробили съвестта ни.

 

Ела, когато животът

с привидно щастие мами,

завръщай духа по пътя,

който отвежда при Бога.

 

Пази от помисли злостни

нас, синовете на Ева,

живота ни с мир изпълвай,

преди вечността да вкусим.

 

В часа на смъртта, о Дево,

дай ни покой и прохлада,

във рая ти въведи ни,

където ще видим Бога.

 

Отца и Духа да славим,

Сина, роден от теб, Дево,

че Той в покров те облече

на святост и благодати. Амин.

 

Ант. 1. Благословена си Дево Марийо, * защото си носила Твореца на вселената. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 112

 

Хвалете, слуги Господни, *

хвалете името Господне.

 

Нека бъде благословено името Господне *

сега и във вековете.

 

От изгрев до залез слънце *

нека бъде прославяно името Господне.

 

Високо над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господ, нашият Бог, *

Който живее във висините,

 

накланя се и гледа с внимание *

към небето и земята;

 

От прахта издига бедния *

от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи *

като майка, радваща се на децата си.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Благословена си Дево Марийо, * защото си носила Твореца на вселената. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. Ти роди Този, Който те създаде, * и остана Приснодева. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 147

 

Хвали, Иерусалиме, Господа *

хвали, Сионе, твоя Бог,

 

защото Той укрепва лостовете на твоите порти, *

благославя твоите синове сред тебе;

 

утвърждава в твоите предели мир, *

с едра пшеница те насища;

 

праща на земята Своето слово; *

Неговото слово бързо върви;

 

дава сняг като вълна; *

сипе скреж като пепел;

 

хвърля градушката Си на късове; *

пред Неговия мраз кой ще устои?

 

Праща Словото Си, и всичко се разтапя; *

духа с вятъра Си, и води потичат.

 

Той яви Своето Слово на Яков, *

Своите наредби и съдби – на Израил.

 

На никой друг народ Той не е сторил това, *

и Неговите съдби те не знаят.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Ти роди Този, Който те създаде, * и остана Приснодева. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 3. Бог те благослови, Марийо, * и чрез тебе получихме Дарителя на живота. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Еф. 1,3-10

 

Благословен да бъде Бог и Отец *

на нашия Господ Исус Христос,

 

Който ни благослови в Христос *

с всяко духовно благословение от небесата.

 

Както и ни избра чрез Него, *

преди сътворението на света,

 

за да бъдем свети и непорочни *

пред Него с любов.

 

Както предопредели да ни осинови за Себе Си *

чрез Исус Христос, по благоволение на Своята воля,

 

за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *

с която Той ни е дарил чрез Своя Възлюбен Син,

 

в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, *

и опрощение на греховете.

 

Според благоволението на Неговата благодат. *

която Той изобилно ни дари

 

във всяка премъдрост и разум, †

като ни откри тайната на волята Си *

по Своето благоволение,

 

което отпреди бе положил в Себе Си, *

за да се приложи, когато се изпълнят времената,

 

обединението в Христос *

на всичко небесно и земно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Бог те благослови, Марийо, * и чрез тебе получихме Дарителя на живота. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Четене       Гал. 4,4-5

Когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син Единороден, Който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

 

Респонсорий

В. След рождеството на Сина си остана пречиста, * Дево Марийо.

Вс. След рождеството на Сина си остана пречиста, * Дево Марийо.

В. Богородице, моли се за нас.

Вс. Дево Марийо.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. След рождеството на Сина си остана пречиста, * Дево Марийо.

 

Пасхално Време:

В. След рождеството на Сина си остана пречиста, Дево Марийо. *Алилуя, алилуя.

Вс. След рождеството на Сина си остана пречиста, Дево Марийо. *Алилуя, алилуя.

В. Богородице, моли се за нас.

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. След рождеството на Сина си остана пречиста, Дево Марийо. *Алилуя, алилуя.

 

Ант. на кантика:

 

Господ погледна унизеността на Своята рабиня * и Силният ми стори велико нещо. (Пасхално Време: Алилуя.)

Или:

Ще ме благославят всички поколения, * защото Бог погледна унизеността на рабинята Си.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика:

 

Господ погледна унизеността на Своята рабиня * и Силният ми стори велико нещо. (Пасхално Време: Алилуя.)

Или:

Ще ме благославят всички поколения, * защото Бог погледна унизеността на рабинята Си.

 

Моления

Да славим Бога, всемогъщия Отец, Който постанови всички поколения да почитат Мария, майката на Неговия Син. Да отправим към Него смирените си молитви:

Нека Благодатната се застъпва за нас.

Боже, причина на чудесата, Ти въведе пренепорочната Дева Мария с тяло и душа в небесната слава на Христа,

— разпали в сърцата на Твоите чеда копнеж за същата слава.

Ти ни даде Мария за майка, чрез нейното застъпничество дай здраве на болните, утеха на наскърбените, опрощение на грешните,

— а на всички хора дари мир и спасение.

Ти дари на Мария пълнотата на Твоята благодат,

стори всички да могат да се радват на изобилието на Твоите дарове.

Обедини Църквата в Твоята любов,

нека верните пребивават единодушно в молитва с Мария, майката на Исуса.

Ти короняса Мария за царица на небето,

— стори починалите да се радват вечно в Твоето царство заедно със светците.

 

или

 

Да славим Бога, всемогъщия Отец, Който отреди всички поколения да почитат Мария, майката на Неговия Син. Да отправим към Него смирените си молитви:

Чрез застъпничеството на Мария, послушай ни, Господи.

Ти установи Мария майка на милосърдието,

— дай на онези, които са в опасност, да изпитат майчината й любов.

Ти пожела Мария да бъде майка на семейството в дома на Йосиф и Исус,

— стори чрез нейното застъпничество всички майки да пазят любовта и светостта в своите семейства.

Ти подкрепи Мария, когато стоеше под кръста, и я изпълни с радост при възкресението на Твоя Син,

— поддържай духом страдащите и укрепвай надеждата им.

Ти направи Мария усърдно да слуша словото Ти и да Ти бъде вярна рабиня,

— стори чрез нейното застъпничество да бъдем слуги и ученици на Твоя Син.

Ти короняса Мария за царица на небето,

стори починалите да се радват вечно в Твоето царство заедно със светците.

 

Отче наш…

 

Молитва

Ако няма собствена молитва, се казва следната:

 

Предколедно време:

Боже, по Твоята воля чрез благовещението на Ангела предвечното Слово се въплъти в утробата на Пресветата Дева Мария, † стори да ни помага застъпничеството на Девата, * в чието Божествено майчинство дълбоко вярваме. Чрез нашия Господ.

 

Коледно време:

Боже, Който чрез плодоносното девство на блажената Мария даде на човешкия род дара на вечното спасение, † стори, молим Ти се, да изпитаме застъпничеството на Тази, * чрез която заслужихме да приемем Дарителя на вечния живот и Твой Син. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.

 

Велики пости:

Всемогъщи Боже, влей в умовете ни Твоята благодат, † та ние, които чрез благовещението на Ангела сме познали въплъщението на Твоя Син, Исус Христос, * да можем чрез Неговото страдание и Неговия кръст да достигнем до славата на възкресението Му. Чрез нашия Господ.

 

Или:

 

Милостиви Боже, прости греховете на Твоите раби, † а понеже нашите деяния не могат да Ти бъдат угодни, * нека ни изпроси спасението майката на Твоя Син, Исус Христос. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, * Бог, през всички векове на вековете.

 

Пасхално време:

Боже, чрез възкресението на Твоя Син, нашия Господ Исус Христос, Ти върна радостта на света, † стори чрез Неговата майка, Дева Мария, * да постигнем блаженството на вечния живот. Чрез нашия Господ.

 

Или:

 

Боже, Ти изпрати Светия Дух на апостолите, които се молеха с Мария, Исусовата майка, † стори чрез нейното застъпничество вярно да Ти служим * и да умножаваме Твоята слава със слово и свидетелство. Чрез нашия Господ.

 

Обикновено време:

Господи, Боже наш, дай на нас, Твоите раби, да се радваме на душевно и телесно здраве † и чрез застъпничеството на Пресветата Мария, Приснодева, * ни освободи от земните терзания и ни дари с вечна радост. Чрез нашия Господ.

 

Или:

 

Милостиви Боже, ела ни на помощ в нашата слабост † и стори, чрез застъпничеството на Света Богородица, чиято памет празнуваме, * да се възродим от грях за нов живот. Чрез нашия Господ.

 

Или:

 

Господи, Боже наш, нека ни помага застъпничеството на Пресветата Мария, Приснодева, † та свободни от всяка опасност, * да се радваме на Твоя мир. Чрез нашия Господ.

 

Или:

 

Всемогъщи Боже, възпоминаваме Пресветата Дева Мария, която Ти щедро дари със Своите дарове, * чрез нейното застъпничество дай и на нас да участваме в пълнотата на Твоята благодат. Чрез нашия Господ.

 

Или:

 

Всемогъщи Боже, стори Твоите верни, които се радват на покровителството на Пресветата Дева Мария, † чрез нейното майчинско застъпничество да бъдат освободени от всяко зло на земята * и да постигнат вечната радост в небето. Чрез нашия Господ.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.