Общи текстове за Пастирите – I вечерна

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА ПАСТИРИТЕ

I Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

За един пастир:

Мъж, вдъхновен от Бога

образ на пламенна святост,

днес ти отдаваме почит,

славим добрия Създател.

 

Първосвещеникът вечен

върна човека на Бога;

даде отново Завета

и със Отца помири ни.

 

В Своята вечна премъдрост

стòри души да спасяваш,

Отцу да въздаваш хвала,

живота Му да даряваш.

 

Когато Господ ти даде

да водиш народа Божи,

ти стана с пример и слово

свещеник, наставник, жертва.

 

Сега в небето със радост

пази Христовото стадо,

моли се за нас пред Бога

със милост да ни погледне.

 

Един Бог в Троица Пресвята

нашия химн да приеме –

с венец дари те Той вечен,

защото вярно Му служи. Амин.

 

За един или много пастири:

Блажени сърцата, горящи с пламък

на обич към Бога и към Закона.

Блажени очите, които виждат:

светът е тленен, велик е Творецът.

 

Блажени ръцете, които сеят

Христово семе за жетва небесна.

Блажени длани, помазани с миро,

отпускат смиром дошлите с рани.

 

Блажени устата, изпълнени с вяра,

които вестят за Словото в тяло.

Блажени нозете, които дирят

овцете, изгубени сред пустиня.

 

Блажени мъже, които живота

принесоха в дар на святата Църква.

Блажени слуги на Бог – Изкупител,

пастири на племе новозаветно.

 

Блажен Си над всичко, Боже Единствен,

Който седиш на престол в небесата,

Всевишен Господ: Отец със Сина Си,

с Духа си Дарител и Утешител. Амин.

 

Ант. 1. Ще ви дам по сърце Си пастири, * които ще ви пасат със знание и благоразумие. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 112

 

Хвалете, раби Господни, *

хвалете името Господне.

 

Да бъде благословено името Господне *

отсега и довека.

 

От изгрев-слънце до запад *

да бъде прославяно името Господне.

 

Висок над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господа, Бога наш, Който живее във висините, *

наклонява се и с внимание гледа на небето и земята;

 

из праха издига бедния *

и от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи като майка, *

радваща се за децата!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Ще ви дам по сърце Си пастири, * които ще ви пасат със знание и благоразумие. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. Моите овци Аз сам ще паса; * изгубената ще издиря, прокудената ще върна. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 145

 

Душо моя, хвали Господа! †

Ще възхвалям Господа, доде съм жив; *

ще пея Богу моему, докле съществувам.

 

Не се надявайте на князе, *

на син човешки, от когото няма спасение.

 

Излиза духът му и той се връща в земята си: *

в оня ден изчезват всички негови помисли.

 

Блажен, комуто е помощник Бог Яковов *

и чиято надежда е у Господа, неговия Бог.

 

Който сътвори небето и земята, *

морето и всичко, що е в тях,

 

Който вечно пази вярност,*

върши съд над обидени,

 

дава хляб на гладни, *

Господ отпуща затворници,

 

Господ отваря очите на слепи, †

Господ изправя прегърбени, *

Господ обича праведни.

 

Господ пази пришълците, †

поддържа сираче и вдовица, *

а пътя на нечестивците проваля.

 

Господ ще царува вечно; *

твоят Бог, Сионе, е в род и род.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Моите овци Аз сам ще паса; * изгубената ще издиря, прокудената ще върна. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 3. Добрият пастир * полага душата си за овците. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Еф. 1,3-10

 

Благословен да бъде Бог и Отец *

на нашия Господ Исус Христос,

 

Който ни благослови в Христос *

с всяко духовно благословение от небесата.

 

Както и ни избра чрез Него, *

преди сътворението на света,

 

за да бъдем свети и непорочни *

пред Него с любов.

 

Както предопредели да ни осинови за Себе Си *

чрез Исус Христос, по благоволение на Своята воля,

 

за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *

с която Той ни е дарил чрез Своя Възлюбен Син,

 

в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, *

и опрощение на греховете.

 

Според благоволението на Неговата благодат. *

която Той изобилно ни дари

 

във всяка премъдрост и разум, †

като ни откри тайната на волята Си *

по Своето благоволение,

 

което отпреди бе положил в Себе Си, *

за да се приложи, когато се изпълнят времената,

 

обединението в Христос *

на всичко небесно и земно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Добрият пастир * полага душата си за овците. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Четене       1Петр. 5,1-4

Ония, които са между вас презвитери, моля аз, съпрезвитер техен и свидетел на Христовите страдания, и съучастник в славата, която има да се открие: Пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие, и не като господарувате над причта, а като давате пример на стадото; и кога се яви Пастиреначалникът, ще получите неувяхващия венец на славата.

 

Респонсорий

За един мъченик

В. Свещеници Господни, * благословете Господа.

Вс. Свещеници Господни, * благословете Господа.

В. Праведни и смирени по сърце, пейте и Го прославяйте.

Вс. благословете Господа.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Свещеници Господни, * благословете Господа.

 

Пасхално Време:

В. Свещеници Господни, благословете Господа. * Алилуя, алилуя.

Вс. Свещеници Господни, благословете Господа. * Алилуя, алилуя.

В. Праведни и смирени по сърце, пейте и Го прославяйте.

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Свещеници Господни, благословете Господа. * Алилуя, алилуя.

 

Ант. на кантика:

За папа или епископ:

Угоден беше ти, свещенико, на Всевишния, * защото беше образец на добродетел и добър пастир на народа. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За свщеник:

Станах всичко за всички, * та всички да спася. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика:

За папа или епископ:

Угоден беше ти, свещенико, на Всевишния, * защото беше образец на добродетел и добър пастир на народа. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За свщеник:

Станах всичко за всички, * та всички да спася. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Моления

Христос беше поставен Първосвещеник на човеците в онова, което принадлежи на Бога. Да Го възхваляваме и да Му поднесем смирените си молитви:

Опази народа Си, Господи.

Господи, Ти прослави Своята Църква в светите й и достойни за почит пастири,

— стори християните да могат винаги да се гордеят с тяхната святост.

Господи, Ти прощаваше греховете на народа, когато свети пастири като Моисей Ти се молеха,

— чрез тяхното застъпничество непрестанно очиствай и освещавай Своята Църква.

Господи, Ти избра свети пастири сред братята и изля върху тях Твоя Дух,

— изпълни със Светия Дух всички пастири на Своя народ.

Господи, Ти сам си вечното наследство на светите пастири,

— стори никой от изкупените с кръвта Ти да не остава далеч от Тебе.

Господи, Ти чрез църковните пастири даваш на паството Си вечен живот, та никой да не го разпръсне,

— избави починалите, за които си положил живота Си.

 

Отче наш…

 

Молитва

Ако няма собствена молитва, се казва следната:

 

За папа:

Всемогъщи вечни Боже, Ти избра свети Н., за да води цялата Църква и да я гради със слово и пример, † чрез неговото застъпничество пази и води по пътя на вечното спасение пастирите на Църквата * заедно с поверения им народ. Чрез нашия Господ.

 

За епископ:

Боже, Ти причисли към светите пастири свети Н., отличил се с вяра, която побеждава света, и с пламенна любов към Тебе, † стори чрез неговото застъпничество * да устояваме във вярата и любовта и да заслужим да участваме в неговата слава. Чрез нашия Господ.

 

За основател на местна Църква:

Боже, Ти призова нашите деди към евангелската светлина чрез поученията на свети Н., (епископ), * стори чрез неговото застъпничество да израстваме в благодатта и в познанието на Исуса Христа, Твоя Син и наш Господ. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, * Бог, през всички векове на вековете.

 

За пастир:

Боже, светлина и Пастир на верните, Ти постави свети Н., (епископ), начело на Своя народ, за да го храни със слово и да го възпитава с пример, † стори чрез неговото застъпничество да опазим вярата, на която ни научи, * и да вървим по пътя, който ни показа. Чрез нашия Господ.

Или:

Боже, Ти изпълни свети Н. с дух на правда и любов, за да води Твоя народ, † стори примерът и молитвата на светеца, чиято памет празнуваме днес, * да ни помагат да напредваме. Чрез нашия Господ.

 

За мисионер:

Милостиви Боже, Ти повери на свети Н. да възвестява неизчерпаемите Христови богатства, † стори чрез застъпничеството на този мисионер все по-добре да Те познаваме * и като живеем в Твоето присъствие според Евангелието, да принасяме плодовете на добри дела. Чрез нашия Господ.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.