Общи текстове за много Мъченици – I вечерна

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА МНОГО МЪЧЕНИЦИ

I Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Със жар в душите нека възпеем

делата на мъчениците свети,

сърцата да славят тези,

в които духът удържа победа.

 

Светът ги презря, светът ги отхвърли,

самият той – плевел сух и безплоден,

но дръзко и те го презряха също,

Христé, за да следват Тебе.

 

Когато за Теб понасяха мъки,

без стон и вопъл, без ропот и жалба,

със смело сърце и със мир

в душата приеха кротко да страдат.

 

Награда неизразима и чудна

за своите свéти Ти си приготвил –

пролятата кръв превръщаш във пурпур,

венец маслинен им даваш.

 

Всевишни Боже, Един в Троица Свята,

на Теб се молим, прости ни вините,

да можем винаги в мир и блаженство

да славим Твоята милост. Амин.

 

Ант. 1. Много страдания претърпяха светците и получиха за мъжеството си палмата на мъченичеството. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 117,1-18

 

Славете Господа, защото Той е благ, *

защото милостта Му е вечна.

 

Да каже сега домът Израилев: *

Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 

Да каже сега домът Ааронов: *

Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 

Да кажат сега, които се боят от Господа: *

Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 

В утеснението си викнах към Господа *

и Господ ме послуша и на простор ме изведе.

 

Господ е с мене, няма да се уплаша: *

какво ще ми стори човек?

 

Господ ми е помощник, *

ще гледам срещу моите врагове.

 

По-добре да се уповаваме на Господа, *

отколкото да се надяваме на князе.

 

Всички народи ме бяха окръжили, *

но с името Господне аз ги повалих;

 

обсадиха ме, обиколиха ме, *

но с името Господне аз ги повалих.

 

Обиколиха ме, както пчели обикалят мед, †

и угаснаха като огън в тръне: *

с името Господне аз ги повалих.

 

Блъснаха ме силно, за да падна, *

ала Господ ме подкрепи.

 

Господ е моя сила и песен; *

Той стана мое спасение.

 

Глас на радост и спасение *

в жилищата на праведните;

 

десницата на Господа твори сила! †

Десницата Господня е висока, *

десницата Господня твори сила!

 

Няма да умра, но ще живея *

и ще разгласям делата Господни.

 

Господ ме строго наказа, *

ала на смърт ме не предаде.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Много страдания претърпяха светците и получиха за мъжеството си палмата на мъченичеството. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. Като победители влязоха светците в небесното царство * и Бог им даде венеца на славата. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 117,19-29

 

Отворете ми портите на правдата: *

ще вляза в тях, ще прославя Господа.

 

Ето портите Господни: *

праведните ще влязат в тях.

 

Славя Те, че ме послуша *

и стана мое спасение.

 

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, *

той стана глава на ъгъла:

 

това е от Господа, *

и е дивно в очите ни.

 

Тоя ден е Господ сътворил: *

да се зарадваме и да се развеселим в него.

 

О, Господи, спаси! *

о, Господи, спомогни!

 

Благословен, който иде в името Господне! *

Благославяме ви от дома Господен.

 

Господ е Бог и ни осия; †

връзвайте с въже жертвата, *

водете я към роговете на жертвеника.

 

Ти си мой Бог: ще Те славя; *

Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям.

 

Славете Господа, защото Той е благ, *

защото милостта Му е вечна.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Като победители влязоха светците в небесното царство * и Бог им даде венеца на славата. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 3. Мъчениците понесоха смърт за Христа, * а сега живеят навеки. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

1 Петр. 2,21б-24

 

Христос пострада за нас, като остави нам пример, *

за да вървим по стъпките Му:

 

Той не стори грях, *

нито се намери лъст в устата Му;

 

кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; †

кога страдаше, не заплашваше, *

а предоставяше това на Праведния Съдия;

 

Той Сам с тялото Си *

възнесе нашите грехове на дървото,

 

та като умрем за греховете, *

да живеем за правдата:

 

„Чрез Неговата рана *

се изцерихте”.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Мъчениците понесоха смърт за Христа, * а сега живеят навеки. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Четене       Рим. 8,35.37-39

Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч? Но във всичко това одържаме преголяма победа чрез Оногова, Който ни възлюби. Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни Ангели, ни Власти, нито Сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Исуса, нашия Господ.

 

Пасхално Време:

Четене       Откр. 3,10-12

Понеже ти запази словото на търпението Ми, и Аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята. Ето, ида скоро; дръж, що имаш, за да не вземе никой венеца ти. Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на Моя Бог и той няма вече да излезе вън; и ще напиша върху него името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, на новия Йерусалим, който слиза от небето от Моя Бог, и Моето ново име.

 

Респонсорий

В. Душите на праведните * са в Божиите ръце.

Вс. Душите на праведните * са в Божиите ръце.

В. Никаква мъка не ще ги постигне.

Вс. са в Божиите ръце.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Душите на праведните * са в Божиите ръце.

 

Пасхално Време:

В. Душите на праведните са в Божиите ръце. *Алилуя, алилуя.

Вс. Душите на праведните са в Божиите ръце. *Алилуя, алилуя.

В. Бог ви избра за Свое наследие.

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Душите на праведните са в Божиите ръце. *Алилуя, алилуя.

 

Ант. на кантика:

На праведните е царството небесно – * като намразиха земния живот, те получиха заплата от Бога и опраха дрехите си в кръвта на Агнеца.

Пасхално Време: Вечна светлина * ще свети на Твоите светци, Господи, през цяла вечност. Алилуя.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика:

На праведните е царството небесно – * като намразиха земния живот, те получиха заплата от Бога и опраха дрехите си в кръвта на Агнеца.

Пасхално Време: Вечна светлина * ще свети на Твоите светци, Господи, през цяла вечност. Алилуя.

 

Моления

Като възпоминаваме часа, в който на Тайната вечеря Царят на мъчениците жертва живота Си  и го предаде за нас на кръста, да Му въздаваме благодарение и да възкликнем към Него:

Христе, Господи, Тебе прославяме.

Прославяме Те, Спасителю, защото докрай ни възлюби; Ти си източник и образец за всяко мъченичество.

—   Христе, Господи, Тебе прославяме.

Прославяме Те, Господи, защото призова всички покаяли се грешници за наградата на вечния живот.

—   Христе, Господи, Тебе прославяме.

Прославяме Те, Господи, защото проля Своята кръв на новия и вечен завет за опрощение на греховете и завеща Църквата да я принася в жертва на Отца.

   Христе, Господи, Тебе прославяме.

Прославяме Те, Господи, защото под действието на Твоята благодат днес устояхме във вярата.

   Христе, Господи, Тебе прославяме.

Прославяме Те, Господи, защото днес съедини със Себе Си много наши братя в тайната на Твоята смърт.

—   Христе, Господи, Тебе прославяме.

 

Отче наш…

 

Молитва

Ако няма собствена молитва, се казва следната:

 

Всемогъщи, вечни Боже, Ти даде на светите Н. и Н. дял в Христовите страдания, † подкрепи с благодатта си нашата слабост, * та като подражаваме на мъчениците, които не се поколебаха да умрат за Тебе, смело да Те изповядваме с живота си. Чрез нашия Господ.

 

Или:

 

Всемогъщи Боже, нека Ти бъдат угодни молитвите на светите мъченици Н. и Н., които се застъпват за нас, * укрепвай ни да изповядваме Твоята истина. Чрез нашия Господ.

 

Пасхално време:

Боже, Ти даваш сила на слабите и постоянство на вярващите, † стори чрез застъпничеството на светите мъченици Н. и Н. да участваме като тях в страданията и възкресението на Твоя Син * и заедно с тях да достигнем вечната радост. Чрез нашия Господ.

 

Или:

 

Господи, Боже наш, изпълни сърцата ни с радост в славния ден на мъчениците Н. и Н., † които под действието на Твоята благодат изповядаха вярата в смъртта и възкресението на Твоя Син * и за тази вяра проляха кръвта си. Чрез нашия Господ.

 

За девици мъченици:

Боже, Ти всяка година ни даваш радостта да възпоминаваме светите Н. и Н., които ни оставиха светъл пример за целомъдрие и мъжество, * нека техните заслуги да ни придобият благодатта на вярност към Христа. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, * Бог, през всички векове на вековете.

 

За жени мъченици:

Боже, Ти показваш силата Си в човешката слабост, † от Теб светите Н. и Н. получиха сили да понесат мъченичеството, * нека винаги да изпросват благодат, та всички, които се радват на тяхната слава, да побеждават изкушенията. Чрез нашия Господ.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.