Общи текстове за Девиците – I вечерна

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА ДЕВИЦИТЕ

I Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

За една девица:

Настава вече непреходна пролет,

стани, девице, и тичай със радост,

върви през ниви и цветни ливади,

срещни Жениха.

 

Спокойна вечер повива земята,

алой и смирна ухаят в простора

и чуваш най-после зова за сватба

в страната светла.

 

При своя край ще познаеш лицето

на своя Учител, Когото търси,

ще идеш с Него през вечни полета

в дома небесен.

 

Да славим с песен Сина на Девица,

Отеца вечен с Любовния пламък –

Пречиста Троице, Тебе възхвалят

сърцата наши. Амин.

 

За много девици:

Станете, девици, близо е Господ,

излезте бързо, вървете при Него,

светилниците ви нека Му светят

в тъмата нощна.

 

Домът си земен сега напуснете,

да идете със Жениха на сватба –

в лъчите на вечността ще съзрете

лика на Бога.

 

За любовта ви смирена и кротка

и за безмълвните жертви в живота

с венец Учителят в Своето царство

ви награждава.

 

Исусе, Твоята Църква Те слави

за плодовете на чистото девство,

сърцето Си отвори, смили се 

над всички грешни. Амин.

 

Ант. 1. Дойдете дъщери, * пристъпете към Господа и Той ще ви освети. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 112

 

Хвалете, слуги Господни, *

хвалете името Господне.

 

Нека бъде благословено името Господне *

сега и във вековете.

 

От изгрев до залез слънце *

нека бъде прославяно името Господне.

 

Високо над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господ, нашият Бог, *

Който живее във висините,

 

накланя се и гледа с внимание *

към небето и земята;

 

От прахта издига бедния *

от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи *

като майка, радваща се на децата си.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Дойдете дъщери, * пристъпете към Господа и Той ще ви освети. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. С любов и боязън Те следваме, Господи, * и търсим лицето Ти, а надеждата няма да ни посрами. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 147

 

Хвали, Иерусалиме, Господа *

хвали, Сионе, твоя Бог,

 

защото Той укрепва лостовете на твоите порти, *

благославя твоите синове сред тебе;

 

утвърждава в твоите предели мир, *

с едра пшеница те насища;

 

праща на земята Своето слово; *

Неговото слово бързо върви;

 

дава сняг като вълна; *

сипе скреж като пепел;

 

хвърля градушката Си на късове; *

пред Неговия мраз кой ще устои?

 

Праща Словото Си, и всичко се разтапя; *

духа с вятъра Си, и води потичат.

 

Той яви Своето Слово на Яков, *

Своите наредби и съдби – на Израил.

 

На никой друг народ Той не е сторил това, *

и Неговите съдби те не знаят.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. С любов и боязън Те следваме, Господи, * и търсим лицето Ти, а надеждата няма да ни посрами. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 3. Радвайте се, девици Христови, * защото сватбата ви ще продължи вечно. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Еф. 1,3-10

 

Благословен да бъде Бог и Отец *

на нашия Господ Исус Христос,

 

Който ни благослови в Христос *

с всяко духовно благословение от небесата.

 

Както и ни избра чрез Него, *

преди сътворението на света,

 

за да бъдем свети и непорочни *

пред Него с любов.

 

Както предопредели да ни осинови за Себе Си *

чрез Исус Христос, по благоволение на Своята воля,

 

за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *

с която Той ни е дарил чрез Своя Възлюбен Син,

 

в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, *

и опрощение на греховете.

 

Според благоволението на Неговата благодат. *

която Той изобилно ни дари

 

във всяка премъдрост и разум, †

като ни откри тайната на волята Си *

по Своето благоволение,

 

което отпреди бе положил в Себе Си, *

за да се приложи, когато се изпълнят времената,

 

обединението в Христос *

на всичко небесно и земно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Радвайте се, девици Христови, * защото сватбата ви ще продължи вечно. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Четене       1Кор. 7,32б.34а

Нежененият се грижи за Господни работи – как да угоди Господу. Има разлика между жена и девица; неомъжената се грижи за Господни работи – как да угоди Господу, за да стане света телом и духом.

 

Респонсорий

В. Господ е мое наследие, * казва душата ми.

Вс. Господ е мое наследие, * казва душата ми.

В. Той е благ за онези, които Го търсят.

Вс. казва душата ми.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ е мое наследие, * казва душата ми.

 

Пасхално Време:

В. Господ е мое наследие, казва душата ми. *Алилуя, алилуя.

Вс. Господ е мое наследие, казва душата ми. *Алилуя, алилуя.

В. Той е благ за онези, които Го търсят.

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ е мое наследие, казва душата ми. *Алилуя, алилуя.

 

Ант. на кантика:

 

За една девица:

Мъдрата девица * беше готова да посрещне Младоженеца и влезе с Него на сватбата. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За девица мъченица:

Смелата девица, * чиста жертва, принесена на Господа, вече следва Агнеца, Който за нас умря на кръста. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За много девици:

Мъдри девици, пригответе светилниците си, * Младоженецът иде, излизайте да Го посрещнете. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика:

 

За една девица:

Мъдрата девица * беше готова да посрещне Младоженеца и влезе с Него на сватбата. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За девица мъченица:

Смелата девица, * чиста жертва, принесена на Господа, вече следва Агнеца, Който за нас умря на кръста. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

За много девици:

Мъдри девици, пригответе светилниците си, * Младоженецът иде, излизайте да Го посрещнете. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Моления

Христос хвали онези, които за Божието царство избират пътя на девическото целомъдрие. Да Го прославим с радост и да отправим към Него нашите молитви:

Исусе, Царю на девиците, послушай ни, Господи.

Христе, Ти като единствен Младоженец се съчета с Църквата, Твоята чиста девица,

— стори тя да бъде чиста и непорочна.

Христе, излязоха да Те посрещнат девиците със запалени светилници,

— нека никога да не остават без маслото на верността светилниците на рабините, на Тебе посветени.

Господи, Църквата винаги е опазвала девическа вярност към Тебе,

— дай на всички християни на пребъдват в ненакърнена вяра.

Господи, Ти даваш на народа Си да се радва, възпоменавайки света Н.,

— стори винаги да се ползва от нейното застъпничество.

Господи, Ти прие светите девици на Твоята сватба,

— благоволи да въведеш починалите на великата небесна вечеря.

 

Отче наш…

 

Молитва

Ако няма собствена молитва, се казва следната:

 

За една девица:

Боже, Ти живееш в чистите сърца, † чрез посредничеството на света Н., девица, дари ни благодатта да живеем в съгласие с Евангелието, * за да заживееш в нас. Чрез нашия Господ.

 

Или:

Боже, възпоменаваме с почит девическия живот на света Н., † изслушай молитвите ни * и стори да устоим в Твоята любов и да напредваме в нея чак до края на живота си. Чрез нашия Господ.

 

За много девици:

Всемогъщи Боже, с радост отдаваме почит на светите девици Н. и Н., † дари ни щедро Своята милост, * за да можем във вечността да бъдем заедно с тях. Чрез нашия Господ.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.