Общи текстове за Богупосветените – I вечерна

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА БОГУПОСВЕТЕНИТЕ

I Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

За монах:

В небето слънцето гасне

и тъмна нощ наближава,

поклон отдаваме Богу

за тебе, о верни рабе.

 

Нескверен, беден, послушен,

последва своя Учител,

а Той чрез тебе яви ни

Своята милост и святост.

 

Ти учи всички със пример

на братска смирена обич,

живя във тиха самотност,

понесе труд и неволи.

 

Застанал вече пред Бога,

в небесното светло царство,

води ни с твойта молитва

отвъд, към вечна родина.

 

На Бог в неразделна Троица

да бъде слава навеки –

призвани да бъдем святи,

от Него имаме помощ. Амин.

 

За монахиня:

Прославяме Теб, рабиньо Господня,

когато се спуска мракът,

и нека твоето име ни свети,

да сочи вярна посока.

 

Намери Бога, а Той в любовта си

за нов живот прероди те,

дари ти съкровище за небето –

единство сладостно с Него.

 

Намери бисерът най-драгоценен,

мира и Господ в душата –

земята такива блага не дава,

светът за човек е тесен.

 

Намери знание, опит и мъдрост

и с тях на хората служи,

да могат с тебе и те да открият

на Божия Син лицето.

 

Изкупени с кръв чрез смъртта на кръста,

да пеем похвални химни

на Бога Един – всемогъща Троица,

за свéтите Му избрани. Амин.

 

Ант. 1.

за монах:

Хвалете нашия Бог * всички Негови светии. (Пасхално Време: Алилуя.)

за монахиния:

Благословете името на Господа, * Който милостно погледна Своята рабиня. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 112

 

Хвалете, слуги Господни, *

хвалете името Господне.

 

Нека бъде благословено името Господне *

сега и във вековете.

 

От изгрев до залез слънце *

нека бъде прославяно името Господне.

 

Високо над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господ, нашият Бог, *

Който живее във висините,

 

накланя се и гледа с внимание *

към небето и земята;

 

От прахта издига бедния *

от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи *

като майка, радваща се на децата си.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.

за монах:

Хвалете нашия Бог * всички Негови светии. (Пасхално Време: Алилуя.)

за монахиния:

Благословете името на Господа, * Който милостно погледна Своята рабиня. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. за монах:

Блажени гладните и жадните за правда, * защото те ще се наситят. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 145

 

Душо моя, хвали Господа! †

Ще възхвалям Господа, доде съм жив; *

ще пея Богу моему, докле съществувам.

 

Не се надявайте на князе, *

на син човешки, от когото няма спасение.

 

Излиза духът му и той се връща в земята си: *

в оня ден изчезват всички негови помисли.

 

Блажен, комуто е помощник Бог Яковов *

и чиято надежда е у Господа, неговия Бог.

 

Който сътвори небето и земята, *

морето и всичко, що е в тях,

 

Който вечно пази вярност,*

върши съд над обидени,

 

дава хляб на гладни, *

Господ отпуща затворници,

 

Господ отваря очите на слепи, †

Господ изправя прегърбени, *

Господ обича праведни.

 

Господ пази пришълците, †

поддържа сираче и вдовица, *

а пътя на нечестивците проваля.

 

Господ ще царува вечно; *

твоят Бог, Сионе, е в род и род.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. за монах:

Блажени гладните и жадните за правда, * защото те ще се наситят. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 2. за монахиния:

Хвали, Йерусалиме, Господа, * защото Той благославя твоите синове сред тебе. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Псалом 147

 

Хвали, Иерусалиме, Господа *

хвали, Сионе, твоя Бог,

 

защото Той укрепва лостовете на твоите порти, *

благославя твоите синове сред тебе;

 

утвърждава в твоите предели мир, *

с едра пшеница те насища;

 

праща на земята Своето слово; *

Неговото слово бързо върви;

 

дава сняг като вълна; *

сипе скреж като пепел;

 

хвърля градушката Си на късове; *

пред Неговия мраз кой ще устои?

 

Праща Словото Си, и всичко се разтапя; *

духа с вятъра Си, и води потичат.

 

Той яви Своето Слово на Яков, *

Своите наредби и съдби – на Израил.

 

На никой друг народ Той не е сторил това, *

и Неговите съдби те не знаят.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. за монахиния:

Хвали, Йерусалиме, Господа, * защото Той благославя твоите синове сред тебе. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Ант. 3.

за монах:

Благословен Бог, Който ни избра, * за да бъдем свети и непорочни с любов. (Пасхално Време: Алилуя.)

за монахиния:

Угодна беше на Господа, * Твоят Бог се радва за Тебе. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Еф. 1,3-10

 

Благословен да бъде Бог и Отец *

на нашия Господ Исус Христос,

 

Който ни благослови в Христос *

с всяко духовно благословение от небесата.

 

Както и ни избра чрез Него, *

преди сътворението на света,

 

за да бъдем свети и непорочни *

пред Него с любов.

 

Както предопредели да ни осинови за Себе Си *

чрез Исус Христос, по благоволение на Своята воля,

 

за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *

с която Той ни е дарил чрез Своя Възлюбен Син,

 

в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, *

и опрощение на греховете.

 

Според благоволението на Неговата благодат. *

която Той изобилно ни дари

 

във всяка премъдрост и разум, †

като ни откри тайната на волята Си *

по Своето благоволение,

 

което отпреди бе положил в Себе Си, *

за да се приложи, когато се изпълнят времената,

 

обединението в Христос *

на всичко небесно и земно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3.

за монах:

Благословен Бог, Който ни избра, * за да бъдем свети и непорочни с любов. (Пасхално Време: Алилуя.)

за монахиния:

Угодна беше на Господа, * Твоят Бог се радва за Тебе. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Четене       Фил. 3,7-8

Това, що беше за мене придобивка, поради Христа, счетох го за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването на Христа Исуса, моя Господ, заради Когото от всичко се отрекох и всичко считам за смет, за да придобия Христа.

 

Респонсорий

 

за монах:

В. Господ го възлюби * и с почит го украси.

Вс. Господ го възлюби * и с почит го украси.

В. Надяна му славна одежда.

Вс. и с почит го украси.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ го възлюби * и с почит го украси.

 

за монах Пасхално Време:

В. Господ го възлюби и с почит го украси. * Алилуя, алилуя.

Вс. Господ го възлюби и с почит го украси. * Алилуя, алилуя.

В. Надяна му славна одежда.

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ го възлюби и с почит го украси. * Алилуя, алилуя.

 

за монахиния:

В. Ще се възрадвам и ще се развеселя * заради Твоята милост.

Вс. Ще се възрадвам и ще се развеселя * заради Твоята милост.

В. Защото погледна унизеността на Своята рабиня.

Вс. заради Твоята милост.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Ще се възрадвам и ще се развеселя * заради Твоята милост.

 

за монахиния Пасхално Време:

В. Ще се възрадвам и ще се развеселя заради Твоята милост. *Алилуя, алилуя.

Вс. Ще се възрадвам и ще се развеселя заради Твоята милост. *Алилуя, алилуя.

В. Защото погледна унизеността на Своята рабиня.

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Ще се възрадвам и ще се развеселя заради Твоята милост. *Алилуя, алилуя.

 

Ант. на кантика:

 

Всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, * не може да бъде Мой ученик. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Или за монах:

Той ще получи благословение от Господа * и милост от Бога, своя Спасител, защото е от рода на ония, които търсят лицето Му. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Или за монахиня:

Бог се съчета с нея навеки, * защото е верен и милостив. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика:

 

Всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, * не може да бъде Мой ученик. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Или за монах:

Той ще получи благословение от Господа * и милост от Бога, своя Спасител, защото е от рода на ония, които търсят лицето Му. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Или за монахиня:

Бог се съчета с нея навеки, * защото е верен и милостив. (Пасхално Време: Алилуя.)

 

Моления

 

за монах:

Да молим Бога, Който е източник на всяка святост, чрез примера и застъпничеството на светците да ни позволи да постигнем съвършен живот:

Освети ни, Господи.

Свети Отче, Ти пожела да се наричаме свети и наистина да бъдем такива,

— нека Църквата по цялата земя да Ти бъде свидетел.

Свети Отче, Ти искаш да Ти бъдем угодни, като постъпваме достойно,

— дай ни да принасяме плодовете на добри дела.

Свети Отче, Ти ни помири със Себе Си чрез Христа,

— запази ни в Своето име, та да бъдем всички едно.

Свети Отче, Ти ни призова на великата небесна вечеря,

— стори, като приемаме Хляба, слязъл от небето, да постигнем пълната любов.

Свети Отче, прости дълговете на всички грешници

— и допусни починалите да се наслаждават на светлината на Твоето лице.

 

за монахиния:

Чрез застъпничеството на светиците да се молим на Господ за Църквата и да възкликнем:

Спомни си, Господи, за Своята Църква.

Чрез застъпничеството на мъчениците, които със силата на духа победиха смъртта на плътта,

—   дай на Своята Църква мъжество в изпитанията.

Чрез застъпничеството на омъжените, които живяха в свято бракосъчетание и израстнаха в благодатта,

—   дай на Своята Църква апостолска плодовитост.

Чрез застъпничеството на вдовиците, които в молитва и гостоприемство понасяха и освещаваха самотата си,

—   стори Църквата да открива на света тайната на Твоята любов.

 Чрез застъпничеството на майките, които родиха и възпитаха деца за Божието царство и за човешкото общество,

—   стори Твоята Църква да роди всички за вечен живот.

Чрез застъпничеството на всички жени, които заслужиха да гледат светлината на Твоето лице,

—   дай на починалите от Твоята Църква да участват във вечната радост.

 

Отче наш…

 

Молитва

Ако няма собствена молитва, се казва следната:

 

За монах:

Боже, с Твоята благодат свети Н. вярно подражаваше на Христа, бедния и кроткия, † стори чрез неговото застъпничество да устояваме с вярност в званието си, за да достигнем съвършенството, * за което ни даде пример в Своя Син Исус Христос. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, * Бог, през всички векове на вековете.

 

За абат:

Боже, Ти ни даде в свети Н., абат, пример за евангелско съвършенство, † стори сред превратностите на земния живот * да обикнем с цялото си сърце небесните дела. Чрез нашия Господ.

 

За монахиня:

Боже, с Твоята благодат света Н. вярно подражаваше на Христос, бедния и кроткия, † стори чрез нейното застъпничество да устояваме с вярност в званието си, за да достигнем съвършенството, * за което ни даде пример в Своя Син Исус Христос. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, * Бог, през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.