Обръщане на Св. Павел Апостол

Обръщане на Св. Павел Апостол – 25 януари

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от Деяния на Апостолите                        22, 3-16

В онези дни Павел каза на народа:

Аз съм юдеин, роден в Tape Киликийски, възпитан в този град при нозете на Гамалиил, научен точно на отеческия закон и изпълнен с ревност към Бога, както сте и вие всички днес. Аз гоних до смърт това учени , като поставях в окови и предавах на затвор мъже и жени, както ще свидетелствува за мене първосвещеникът и целият съвет на старейте, от които взех писма до братята в Дамаск, и отивах там да докарам вързани в Йерусалим и тамошните, за да бъдат наказани.

Но стана така, че, както си пътувах и наближавах вече Дамаск, по пладне изведнъж от небето ме обкръжи силна светлина. Аз паднах на земята и чух глас, който ми казваше: „Савле, Савле, защо Ме гониш?“

Аз отговорих: „Кой си Ти, Господине?“

Той ми каза тогава: „Аз съм Исус от Назарет, когото ти преследваш!“

Тогава казах: „Какво да правя, Господи?“

А Господ ми рече: „Стани, иди в Дамаск, и там ще ти бъде казано всичко, което ти е отредено да направиш.“

И понеже не можех да виждам от силата на онази светлина, то стигнах до Дамаск, воден за ръка от моите спътници.

А някой си Анания, мъж благочестив по закона, с добро име между всички живеещи в Дамаск юдеи, дойде при мене, застана и ми каза: „Брате Савле, прогледай!“ И аз в същия миг погледнах в него.

Тогава той ми каза: „Бог на нашите отците е отредил да познаеш волята Му, да видиш Праведника, и да чуеш глас от устата Му, защото ще Му бъдеш свидетел пред всички човеци за онова, което си видял и чул. И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и умий греховете си, като призовеш Неговото име.“

Това е Божие слово.

 

Или

Четене от Деяния на Апостолите                        9, 1-22

В онези дни:

Савел, още дишайки заплахи и убийства против учениците на Господа, отиде при първосвещеника, измоли от него писма до синагогите в Дамаск, за да доведе вързани в Йерусалим мъже и жени, които намери да следват това учение. Но когато той пътуваше и наближи Дамаск, внезапно го огря светлина от небето. А като падна на земята, той чу глас, който му каза: „Савле, Савле, защо ме гониш?“

А той отговори: „Кой си Ти, Господине?“

А Господ каза: „Аз съм Исус, когото ти преследваш. Трудно ще ти бъде да риташ против ръжен.“

Той, разтреперан и ужасен, проговори: „Господи, какво искаш да правя?“

А Господ му рече: „Стани и влез в града; и ще ти се каже, какво трябва да правиш?“

А човеците, които го придружаваха, стояха вцепенени, понеже слушаха глас, а никого не виждаха. Савел стана от земята и макар очите му да бяха отворени, нищо не виждаше; хванаха го за ръка и го заведоха в Дамаск, и три дни остана там, без да вижда, и нито яде, нито пи.

В Дамаск имаше един ученик, на име Анания, на когото във виде­ние Господ ка а: „Анание!“

И той отговори: „Ето ме. Господи!“

А Господ му рече: „Стани, иди на улицата, наречена Права, и в къщата на Юда потърси един човек на име Савел, от Tape; ето, той се моли.“ (И видя във видение мъж на нме Анания да влиза и да възлага ръце, за да прогледа.)

Анания отговори: „Господи, слушал съм от мнозина за този човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Йерусалим; той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават Твоето име.“

Но Господ му каза: „Иди, защото той ми е избран съсъд, за да носи името Ми пред народи, царе и синове Израилеви. И аз ще му покажа, колко трябва да страда заради моето име.“

Анания отиде и влезе в къщата, и като възложи върху него ръце, рече: „Брате Савле, Господ Исус, който ти се яви на пътя, по който ти дойде, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Свети.“

И веднага падна от очите му нещо като люспи, и той веднага прогледна и, като стана, покръсти се; а като прие храна, подкрепи се.

И прекара Савел няколко дни с учениците, които бяха в Дамаск. И веднага почна да проповядва в синагогите за Исуса, че Той е Синът Божи. И всички, които слушаха, се чудеха и думаха: „Не е ли този, който яростно нападаше в Йерусалим призоваващите това име, и не затова ли е дошъл тук, за да ги заведе вързани при първосвещениците?“ А Савел все повече се усилваше и смущаваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че този е Христос.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 116, 1.2 (Мк. 16,15)

 

О Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието.

 

Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племенае. O

 

Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. О

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, да идете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              16,15-18

В онова време Исус се яви на единадесетте и рече им:

„Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.

И тези личби ще съпровождат ония, които повярват: в Мое име ще изгонват бесове, ще говорят нови езици; ще хващат змии, и ако пият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.