обред погребение

При погребение

 

– ПОСЛЕДНО ПРЕПОРЪЧВАНЕ И ПРОЩАЛНО СБОГУВАНЕ –

 ( Ако има Литургия, след Следпричастната молитва свещеникът престъпва към ковчега носейки благословена вода и тамяна, подканва към молитва с тези или подобни думи: )

 

С. Изпълнявайки според християнския обичай задължението да погребем покойника, нека се молим от сърце на Бога, за когото всички живеят, да възкреси в силата и славата на светиите тленното тяло на този наш брат (тази наша сестра) и да заповяда душата му (й) да бъде причислена към светиите и починалите верни.

Да е милостив, когато го (я) съди, та освободен от смъртта, изплатил(а) дълговете си, помирен(а) с Отца и отнесен(а) от добрия пастир на раменете, да заслужи да се радва на вечното блаженство и общението на светиите, придружавайки вечния цар.

( Всички се молят тихо; след това свещеникът поръсва и накъдява покойника. )

( Пак продължава: )

 

С. Помогнете, Божи светци, посрещнете го, ангели Господни, и приемете му (й) душата: представете я пред лика на Всевишния.

Да те приеме Христос, който те призва в лоното Аврамово ангели да те заведат. И приемете душата му (й), представете я пред лика на Всевишния.

Вечен покой дай му (й), милостиви Господи, и вечна светлина до го (я) озари.

 

С.      Да се помолим

Всемилостиви Отче, в твоите ръце предаваме душата на нашия брат (нашата сестра) … с непоколебимата надежда, че ще възкръсне с Христос в последния ден всички, които са умрели в Христос.

Благодарим ти за всички благодеяния, с които бе обсипал през този земен живот твоя слуга (твоята слугиня) така че това ни е било знак на твоята доброта и на блаженото общение на светците в Христос. Господи, нека твоето милостиво сърце бъде благосклонно към нашите молитви, та вратите на рая да се разтворят за твоя слуга (твоята слугиня) а ние, които оставаме тук, да се утешаваме взаимно с думите на вярата, докато се не срещнем всички с Христос и така да можем да бъдем винаги с тебе и с нашия брат (нашата сестра) …. Чрез Христос нашия Господ.                 

АМИН

 

Нека в рая теб Ангели отведат и като пристигнеш, нека те приемат мъчениците, и да те заведат във свещения град Йерусалим.

Нека Ангелският хор да те приеме и с бедния някога Лазар, покой вечен да получиш.

 

– ШЕСТВИЕ ДО ГРОБИЩАТА –

( Пс. 50 )

 

Помилвай ме, Боже,

според Твоето милосърдие;

във великата си любов

заличи моя грях.

 

Измий ме от моите прегрешения,

измий ме от моя грях.

Съзнавам моето прегрешение,

и моят грях е винаги пред мен.

 

Против Теб, против Теб съгреших,

извърших това което е зло пред Твоите очи;

затова Си справедлив, когато говориш,

прав в Твоята присъда.

 

Ето, роден съм в беззаконие,

и в грях ме зачена моята майка.

Но Ти желаеш искреността в сърцето

и в мен ме учиш на премъдрост.

 

Очисти ме с исоп и ще бъда чист;

измий ме и ще стана по- бял от снега.

Стори да чуя радост и веселие,

и ще се възрадват костите, които съкруши.

 

Отвърни поглед от моите грехове,

заличи всички мои прегрешения.

Създай в мен , о Боже, чисто сърце,

поднови в мен здравия дух.

 

Не ме отхвърляй от Твоето присъствие

и не ме лишавай от Твоя Свят Дух.

Стори ми радостта да бъда спасен,

поддържай в мен силния дух.

 

Ще науча блуждаещите на Твоите пътища

и грешниците при Теб ще се завърнат.

Избави ме от кръвта, Боже, Боже, на моето спасение,

и моят език ще възхвали Твоята правда.

 

Господи, отвори устните ми

и моята уста ще провъзгласи Твоята хвала;

защото не желаеш жертвоприношения

и ако ти принеса жертва, няма да я приемеш.

 

Разкаян дух

е жертвоприношение на Бога,

сърце сломено и смирено

Ти о, Боже не ще отхвърлиш.

 

По Твоята любов

стори милост на Сион,

въздигни стените

Йерусалимски.

 

Тогава ще ти бъдат угодни определените жертвоприношения,

жертви и всички дарения,

тогава ще принесат жертви

върху Твоя олтар.

 

ВЕЧЕН МИР, ДАЙ ИМ ГОСПОД

И ВЕЧНА СВЕТЛИНА ДА ГИ ОЗАРИ.

НЕКА ДА ПОЧИВАТ В МИР.

Амин.

 

( Пс. 117 )

 

Прославяйте Господа, защото е благ:

вечна е милостта му.

 

Да каже – Израил, че Той е благ:

вечна е милостта му.

 

Да каже – домът Аронов:

вечна е милостта му.

 

Да каже – който се бои от Бога:

вечна е милостта му.

 

В мъката си виках към Господа,

Господ ми е отговорил и ме е спасил.

 

Господ е с мен, няма да се страхувам;

какво ще ми стори човек?

Господ е с мен, моята помощ,

не се страхувам от моите врагове.

 

По- добре да прибягвам към Господа,

отколкото да се уповавам на човека.

По- добре да прибягвам към Господа,

отколкото да се уповавам на властващите.

 

Всички народи ме обиколиха,

но, в името Господне, Ги поразих.

Обиколиха ме и ме обкръжиха,

но, в името Господне, ги поразих.

 

Обиколиха ме като пчели,

като огън, който се разгаря между тръни,

но, в името Господне, ги поразих.

 

Силно ме блъснаха, за да падна,

но Господ ми стана подкрепа.

Моя сила и моя песен е Господ,

Той стана мое спасение.

 

Ликуващ и победен вик,

в шатрата на праведните:

 

Десницата на Господа стори чудеса,

вдигна се десницата на Господа,

десницата на Господа стори чудеса.

 

Не ще погина, ще живея

и ще провъзгласявам делата Господни.

Господ ме изпита строго,

но на смърт не ме предаде.

 

Отворете ми портите на правдата:

ще вляза и ще прославя Господа.

Това е порталът на Господа,

праведните през него влизат.

 

Прославям Те, защото ми удовлетвори молбата,

и защото стана мое спасение.

 

Камъкът, който отхвърлиха зидарите,

стана глава на ъгъла;

Ето делото Господне:

чудно в нашите очи.

 

Това е денят, сътворен от Господа:

да се зарадваме и да ликуваме в него.

 

Дари, Господи, Твоето спасение,

дари, Господи, Твоята победа!

 

Благословен, който идва в името Господне.

Благославяме от дома Господен;

 

Бог, Господ е наша светлина.

Украсете шествието с кичести клони

чак до страните на олтара.

 

Ти си моят Бог и Те прославям,

Ти си моят Бог и Те превъзнасям.

 

Прославяйте Господа, защото е благ:

вечна е неговата милост!

 

ВЕЧЕН МИР, ДАЙ ИМ ГОСПОД

И ВЕЧНА СВЕТЛИНА ДА ГИ ОЗАРИ.

НЕКА ДА ПОЧИВАТ В МИР.                

Амин.

 

– ПРИ ГРОБА –

 ( Ако гробът не е благословен )

 

С.      Да се помолим

Господи Исусе Христе, който, почивайки три дни в гроба, освети гробовете на всички вярващи в тебе, тай че, като служат за погребване на телата, да увеличат и надеждата към възкресението; стори, в добротата си, този твой слуга (тази твоя слугиня) … да почива и спи в мир в този гроб докато го (я) възкресиш и осветиш ти, който си възкресенито и животът, та, в светлината на твоето лице, да види в небето вечната светлина, който живееш и царуваш во веки.   

Амин.

 

( Свещеникът поръсва гроба с благословена вода казвайки следващите думи: )

 

С. Понеже беше угодно на всемогъщия Бог  да призове при себе си от този свят нашия брат (нашата сестра) … , ние предаваме тялото му (й) на земята, за да се завърне там, откъдето е било взето.

Понеже като първороден измежду мъртвите възкръсналият Христос, който ще преобрази нашето смирено тяло и ще го направи подобно на своето прославено тяло, да препоръчаме на Господа нашия брат (нашата сестра) … за да го (я) вземе в своя покой и да възкреси тялото му (й)  в последния ден.

 

( Тук свещеникът може да проповядва. Следва молитва на верните.

След това заедно се казва молитвата на Господа )

 

ОТЧЕ НАШ…

 

С.      Да се помолим

Окажи, молим ти се, Господи, милосърдието си на този твой починал раб (рабиня) … за да не получи заслуженото наказание за делата си, защото в желанията си се придържаше към твоята воля.

И както тук истинската вяра го (я) присъедини към числото на верните, така там твоето милосърдие да го (я) пречисли към ангелските хорове. Чрез Христа нашия Господ.

Амин.

 

С.   Вечен Покой дай му (й), Господи,

Н.   и вечна светлина да го (я) озари.

С.   Нека в мир да Почива.                  

Н.   Амин.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.