обред погребение след кремацията

ПОГРЕБЕНИЕ СЛЕД КРЕМАЦИЯТА В ПРИСЪСТВИЕТО НА УРНАТА ЗА ПРАХА НА ПОКОЙНИК

 

Пред урната в началото на Евхаристията

Отче, Който си Господ на живота и на надеждата, изслушай молитвата на Твоите чеда, които, в мъката си, съпровождат към гроба тленните останки на този наш брат (тази наша сестра) Име: нека  неговата (нейната) душа да опитва от Твоята милосърдна прегръдка. Неговите роднини да намерят утешение в Твоята любов, богата на утехи. Чрез Христос нашият Господ. Амин.

 

Четивата

1        Йов 19, 1.23-27

2        2 Кор. 4, 14-5,1

3        Ив. 6, 37-40

 

ПОСЛЕДНО ПРЕПОРЪЧВАНЕ И ПРОЩАЛНО СБОГУВАНЕ –

 

(Ако има Литургия, след Следпричастната молитва свещеникът престъпва към Урната на праха на покойника носейки благословена вода и тамяна, подканва към молитва с тези или подобни думи:)

 

Да се молим с вяра на Бога, нашият Отец: в Него и чрез Него всичко живее, от Него произлиза всеки дар на благодатта и на милосърдието. Докато съпровождаме към гроба тленните останки на нашия брат (нашата сестра) Име неговата душа да бъде приета в общението на светците, така че, опростен(а) от всяка вина, помирен(а) с Бога, наш Отец, и подкрепен(а) от Христос – Добрия Пастир, да участва във вечната слава в Царството Небесно.

Мълчание

След това свещеникът казва следващата молитва

 

С.     Да се помолим

Всемилостиви Отче, в твоите ръце предаваме душата на нашия брат (нашата сестра) Име с непоколебимата надежда, че ще възкръсне с Христос в последния ден  с всички, които са умрели в Христос.

Благодарим ти за всички благодеяния, с които бе обсипал(а) през този земен живот Твоя слуга (твоята слугиня) така, че това е било за нас знак на Твоята доброта и на блаженото общение на светците в Христа. Господи, нека Твоето милостиво сърце бъде благосклонно към нашите молитви, та вратите на рая да се разтворят за твоя слуга (твоята слугиня) а ние, които оставаме тук, да се утешаваме взаимно с думите на вярата, докато  не се срещнем всички с Христос и така да можем да бъдем винаги с Тебе и с нашия брат (нашата сестра) ….                  

Чрез Христа нашия Господ.                  АМИН

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.