обред погребение при гроба

При погребение при гропа

 

Аз съм възкресението и животът, казва Господ. Който вярва в Мене, и мъртъв дори да е бил, ще живее, и всеки, който живее и вярва в Мене, той няма да умре на веки.

Свещеникът: Господи, помилвай ни.

Отговор: Христе, помилвай ни.

Свещеникът: Господи, помилвай ни.

 

Свещеникът: ОТЧЕ НАШ…

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО

Свещеникът:       Блажени са мъртвите, които умират в Господа, нека почиват от трудовете си, делата им ги придружават.

Свещеникът: Господ да бъде с вас.

Отговор: И с твоя дух.

Свещеникът: ЧЕТЕНЕ ОТ СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД ЙОАН.

Свещеникът:       В онова време Марта рече на Исуса:

Господи, ако Ти беше тук, нямаше да умре брат ми. Но сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Но Исус й рече: Брат ти ще възкръсне. Марта му каза: Знам, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус й рече: Аз съм възкресението и животът, който вярва в Мене, той и да умре, ще оживее. И няма да умре во веки, който живее и вярва в Мене. Ти вярваш ли това? Тя му отговори: Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Синът Божи, Който идва на света.

Свещеникът: Това е слово Господне.

Отговор: Хвала на Тебе, Христе.

 

МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ

Свещеникът: Вечни Боже, Отец на всички хора, създадени сме за Тебе и неспокойно е сърцето ни, докато не почива в Тебе. Ние Ти се молим за нашите покойници.

Свещеникът: Благоволи да дадеш на Твоя раб И… (твоята рабиня И…), за когото (за която) днес правим помен, вечния живот.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи да съкратиш времето на неговото (нейното) очистване.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи да утешиш опечалените му (й) близки чрез надеждата за вечно общение.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи да дадеш радостно свиждане с него (нея) в небето.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи да приемеш всички наши починали родители, роднини и приятели във вечните селения.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи да изслушаш молитвите им, които те Ти отправят за нас.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи в добротата си, да спасиш душите на всички забравени покойници.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Да се помолим:

Боже, при Тебе е милосърдието и спасението. Погледни на душата на своя раб И… (своята рабиня И…) (твоите раби и рабини). Не обръщай внимание на неговите (нейните, техните) грехове и провинения, но постъпи по Твоето милосърдие и благодат, която е вечна. Завърши делото на неговото (нейното, тяхното) очистване заради драгоценната кръв на Христа, пролята за опрощение на греховете. Изпълни копнежа му (й) (им) за съединението с Тебе. Направи го (я) (ги) достоен (а,и) да Те гледа (т) в красотата Ти лице с лице. Стори скоро да чуе (ят) Твоята дума: “Дойдете вие, благословените на Отца, и наследете царството приготвено вам от сътворението на света”. Ти, който живееш и царуваш през вековете на вековете.

Отговор: АМИН.

 

Свещеникът: Вечен покой, дай му (й, им), Господи. Отговор: И вечна светлина да ги озари.

Свещеникът: Нека в мир да почива (т).

Отговор: АМИН.

Свещеникът: Душата му (й, им) и душите на всички покойни верни да почиват чрез Божието милосърдие в мир.

Отговор: АМИН.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.