обред погребение не едно дете

При погребение на едно дете

 

Свещеникът: Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, който ни утешава при всяка наша скръб.

Свещеникът поръсва ковчега с благословена вода:

Свещеникът: Хвалете, деца, Господа, хвалете името Господно.

Да бъде благословено името Господне отсега и до века.

От изгрев слънце до запад да бъде прославяно името Господне.

Висок над всички народи е Господ, Неговата слава е над небесата.

Кой е като Господа, Бога наш, който живее във висините.

Наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята.

Из праха издига бедния и от калта въздига сиромаха. За да го постави с князете с князете на народа му. Неплодната настанява в къщи като майка, радваща се за децата.

 

Свещеникът: Господ да бъде с вас.

Отговор: И с твоя дух.

Да се помолим:

Всемогъщи и благи Боже, който на всички деца, възродени в кръщелната купел, след като напуснат този свят, без тяхна заслуга, им даряваш вечен живот, както вярваме, че си направил с душата на това дете И…, направи, молим Ти се, чрез застъпничеството на блажена Мария, всякога Дева и на всички Твои светци, така с очистени умове да Ти служим, та да ни присъединиш в небето завинаги с блажените деца.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

Свещеникът: ЧЕТЕНЕ ОТ КНИГАТА ПРЕМЪДРОСТ

Праведникът и да умра рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и непорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посрод грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба ди измени разума му или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестив помрачава доброто и вълнението на страстта развратява незлобливия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години, защото душата му е била угодна на Господа, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите му и промисъл – за избраниците му.

Това е Божие слово.

Отговор: Да благодарим на Бога.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛМ

Свещеникът: Ще отидем в дома Господен радостни.

Отговор: Ще отидем в дома Господен радостни.

Свещеникът: Ще отидем в дома Господен радостни. Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен, ето нозете ми стоят в твоите порти, Йерусалиме.

Отговор: Ще отидем в дома Господен радостни.

Свещеникът: Йерусалиме, който си устроен като град сглобен в едно, където възлизат Господните родово да славят името Господне.

Отговор: Ще отидем в дома Господен радостни.

Свещеникът: Искайте мир за Йерусалим: да добруват ония, които Те обичат, да бъде мир в Твоите стени, добруване – в твоите чертози.

Отговор: Ще отидем в дома Господен радостни.

Свещеникът: Заради своите братя и своите ближни казвам: мир на тебе, заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.

Отговор: Ще отидем в дома Господен радостни.

 

Свещеникът: Господ да бъде с вас.

Отговор: И с твоя дух.

Свещеникът:   ЧЕТЕНЕ ОТ СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД МАТЕЙ (18, 1-4)

В оня час се приближиха до Исуса учениците и казаха: “Кой, прочее, е по-голям в царството небесно?”

И като повика Исус едно дете, постави го посред тях и каза: “Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като децата, няма да влезете в царството небесно.

Затова, който смири себе си като това дете, той е по-голям в царството небесно.

Това е слово Господно.

Отговор: Хвала на Тебе, Христе.

 

МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ

Свещеникът: Да призовем с вяра Бога, Всемогъщия Отец, който възкреси от мъртвите Христа, своя Син, за спасението на живите и мъртвите.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.

Свещеникът: Да се помолим на Господа за това дете И…, което чрез кръщението бе приело зародиша на вечния живот, за да благоволи да му дари вечното общение със светиите.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.

Свещеникът: Да се помолим на Господа за всички, които са заспали с надежда за възкресение, за да ги приеме, в добротата си, в светлината на славата си.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.

Свещеникът: Да се помолим на Господа за нашите братя, които тук се събраха с вяра и благочестие, за да ни събере в славното свое царство.

Отговор: Всемогъщи Боже, смирено Ти се молим.

Свещеникът: Изпълнявайки според християнския обичай задължението да погребем покойника, нека се молим от сърце на Бога, за когото всички живеят, да възкреси в силата и славата на светите тленното тяло на това дете и да заповяда душата му до бъде причислена към ангелите и светиите.

Чрез Христа нашия Господ.

Свещеникът: Помогнете, Божи светци, посрещнете го (я), ангели Господни, и приемете му (й) душата: представете я пред лика на Всовишния.

Да те приеме Христос, който те призва в лоното Авраамово ангели да те заведат. И приемете душата му (й) душата. Представете я пред лика на Всевишния.

Вечен покой дай му (й), милостиви Господи, и вечна светлина до го (я) озари. Представете я пред лика на Всевишния.

Свещеникът: Да се помолим:

Господи, нека Твоето милосърдно сърце бъде благосклонно към нашите молитви, та вратите на рая да се разтворят за това дете И…, а ние, които оставаме тук, да се утешаваме взаимно с думите на вярата, докато се не срещнем всички с Христа и така да можем да бъдем винаги с Тебе и с това дете.

Чрез Христа нашия Господ.

Свещеникът: Нека в рая теб Ангели отведат и като пристигнеш, нека те приемат мъчениците, и да те въведат в свещения град Йерусалим.

Нека Ангелският хор да те приеме и с бедния някога Лазар, покой вечен да получиш.

 

ПРИ ГРОБА

Свещеникът: Аз съм възкресението и живота, в мен който вярва и мъртъв дори да е бил ще живее, и който живее и вярва в моно, той няма да умре навеки.

Свещеникът: Благоволи, Господи, който пророни сълзи за умрелия Лазар, да изтриеш нашите сълзи.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи, Господи, който си възкресявал мъртъвци да дариш на това дете вечния живот.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи, Господи, да причислиш към светците и избраниците това дете, очистено в свещената кръщелна купел.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

Свещеникът: Благоволи, Господи, да подкрепиш и нас, които скърбим за това дете И… чрез утехата на вярата и надеждата за вечен живот.

Отговор: Молим Ти се, послушай ни.

 

Свещеникът: ОТЧЕ НАШ…

 

Да се помолим:

Всемогъщи, вечни Божо, любител на светата чистота, който днес благоволи да призовеш за небесното царство душата на това дете И…, благоволи също така, Господи, милостиво да се отнесеш с нас, та чрез заслугите на Твоите свети страдания и застъпничеството на блажени Мария, всякога Дева и на всички Твои светци, та в същото царство с всички Твои светци и избраници да се радваме винаги. Който живееш и царуваш през вековете на вековете.

Отговор: АМИН.

Свещеникът: Вечен покой, дай му, Господи.

Отговор: И вечна светлина да го озари.

Свещеникът: Нека в мир да почива.

Отговор: АМИН.

Свещеникът: Душата му и душите на всички верни покойни чрез Божието милосърдие да почиват в мир.

Отговор: АМИН.

Свещеникът: Светла му памет.

Отговор: АМИН.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.