DOMINUS VOBISCUM

Обред на Светата Литургия

„Един хляб, едно тяло сме ние мно­гото, понеже всички се причестяваме от един хляб” (1Кор 10,17)

РЕД НА СВЕТАТА ЕВХАРИСТИЯ
Свещеник: В името на Отца и Сина, и Светия Дух.
Народ: Амин.
Свещеник: Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението на Светия Дух да бъде с всички вас.
Народ: И с твоя дух.

или
Свещеник: Благодат и мир от Бога, нашия Отец, и от нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас.
Народ: И с твоя дух.
или
Свещеник: Господ, който ръководи нашите сърца в любовта и търпението на Христа да бъде с всички вас.
Народ: И с твоя дух.
или
Свещеник: Бог на надеждата, който ни изпълва с всяка радост и мир чрез силата на Светия Дух да бъде с всички вас.
Народ: И с твоя дух.
или
Свещеник: Господ да бъде с вас.
Народ: И с твоя дух.

 
Свещеник: Братя и сестри, преди да отслужим светите тайни, да признаем греховете си.

или
Свещеник: Господ Исус, който ни кани на трапезата на Словото и на Евхаристията, ни зове към покаяние. Да признаем, че сме греш­ници и да призовем с увереност Божието милосърдие:
или
Свещеник: Да разтворим сърцето си за покаяние, за да бъдем по-малко недостойни да се приближим към Господнята трапеза:

 
След кратко мълчание всички заедно правят обща изповед:
 
Народ: Изповядвам пред Всемогъщия Бог и пред вас, братя и сестри, че много съгреших с мисли, думи, дела и опущения.
(Удряйки се по гърдите, казват:)
Моя вина, моя вина, моя преголяма вина. Затова моля Блажената Мария, всякога Дева, всички ангели и светци, и вас, братя и сестри, да се молите за мене пред Господа, нашия Бог.
Свещеник: Да се смили над нас Всемогъщият Бог и след като ни прости греховете, да ни въведе в живот вечен.
Народ: Амин.
Свещеник: Господи, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
при празници и тържества
Свещеник: Слава във висините Богу
Народ: и на земята мир на човеците с добра воля. Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Ти слава, Господи Боже, Царю небесни, Боже, Отче Всемогъщи. Господи, Сине Единородни, Исусе Христе, Господи Боже, Агнец Божи, Син на Отца, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни; Който отнемаш греховете на света, приеми молитвите ни; Който седиш отдясно на Отца, помилвай ни. Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, само Ти си Всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух, в славата на Бога Отца. Амин.
 
Молитва
 
Литургия на Божието Слово 
 
Четецът отива на амвона и чете Първото четиво, което всички слушат седнали. На края на четивото: 
Четец: Това е Божие слово. 
Народ: Благодарим на Бога.
Псалмистът чете или пее псалма, а народът повтаря припева.
 
В тържествен или неделен ден има Второ четиво. Накрая на четивото:
Четец: Това е Божие слово. 
Народ: Благодарим на Бога.
Следва четенето на стих на Алилуя:
 
Преди четене на Евангелието свещеникът казва:
Свещеник: Господ да бъде с вас.
Народ: И с твоя дух.
Свещеник: Четене на светото Евангелие според …
Народ: Слава на Тебе, Господи.
Края на четенето на Евангелието свещеникът казва:
Четец: Това е слово Господне.
Народ: Хвала на Тебе, Христе.
 
Евентуално Проповед
 
След проповедта, тържествен или неделен ден, се казва Веруюто:
Свещеник: Вярвам в един Бог,
Народ: Всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята, на всички видими и невидими неща. И в един Господ Исус Христос, Единороден Син Божи, роден от Отца преди всички векове. Бог от Бога, Светлина от Светлината, истински Бог от истинския Бог. Роден, несътворен, единосъщ с Отца, чрез Когото всичко е станало. Който за нас човеците, и за наше спасение, слязъл от небето и се въплътил от Дева Мария под действие на Светия Дух и станал човек. Разпънат бил също за нас при Понтийския Пилат; страдал и бил погребан и възкръснал на третия ден според Писанията; и се възнесъл на небето, седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите и Царството Му няма да има край.
Вярвам в Светия Дух, Господ и Животворящ, Който произхожда от Отца и Сина; Който ведно с Отца и Сина е обожаван и славословен; Който е говорил чрез пророците. Вярвам в една, света, католическа и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете и очаквам възкресението на мъртвите и живота на бъдещия свят. Амин.
Следва, в тържествен или неделен или праничен ден, Молитва на верните
 
 
 
Дароприношение
 
Свещеник: Благословен си Ти, Господи, Боже на вселената. От Твоята щедрост получихме този хляб, плод на земята и на човешкия труд. Ние Ти го принасяме, за да стане за нас храна за вечен живот.
Народ: Благословен Бог на веки.
Свещеник: Благословен си Ти, Господи, Боже на вселената. От твоята щедрост получихме това вино, плод на лозата и на човешкия труд. Ние Ти го принасяме, за да стане за нас душеспасително питие.
Народ: Благословен Бог на веки.
Свещеник: Молете се, братя и сестри, та това мое и ваше жертвоприношение да бъде приятно пред Бога, Всемогъщия Отец.
Народ: Господ да приеме от твоите ръце това жертвоприношение за чест и слава на Своето име, за наша полза и за благото на цялата Си света Църква.
 
Молитва над даровете
 
Предсловието
 
 
Евхаристична молита
 
 
Господния молитва
 
Свещеник: Послушни на спасителните заповеди и поучени от бо­жественото наставление, ние се осмеляваме да кажем:

или
Свещеник: Господ ни даде своя Дух. С увереност и свободата на чеда заедно да кажем:
или
Свещеник: Преди да участваме в Евхаристичната трапеза,  знака на помирението и свръзката на братското единство, да се помолим заедно, както Господ ни е научил:
или
Свещеник: Водени от Духа на Исус и озарени от мъдростта на Еван­гелието, се осмеляваме да кажем:
или
Свещеник: Да се помолим така, както ни е научил Спасителят:
или
Свещеник: Да се помолим на Този, в чиито ръце е нашият живот:
или
Свещеник: Да се помолим на нашия Баща:


Народ: Отче наш, Който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. 
Свещеник: Молим Ти се, Господи, избави ни от всички злини, благоволи да дадеш мир в наши дни, тъй че с помощта на Твоето милосърдие да бъдем винаги освободени от греха и предпазени от всяко смущение, очаквайки блажената надежда и пришествието на нашия Спасител, Исус Христос.
Народ: Защото Твое е царството, силата и славата навеки.
Свещеник: Господи, Исусе Христе, Който каза на Апостолите Си: Мир ви оставям, Моя мир ви давам, не гледай на съгрешенията ни, а на вярата на Твоята Църква и, съгласно волята Си, благоволи да я умиротвориш и обединиш. Ти, Който живееш и царуваш през вековете на вековете.
Народ: Амин.
Свещеник: Мирът Господен да бъде винаги с вас.
Народ: И с твоя дух.
Свещеник подканва народа с думите: Помирете се взаимно.
Народ Междувременно се пее или казва: Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни. 
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, дари ни мир.
Свещеник: Ето Агнецът Божи, който отнема греховете на света. Блажени, които са поканени на трапезата на Агнеца.
Народ: Господи, не съм достоен да влезеш под моя покрив, но кажи само една дума и душата ми ще оздравее.
 
Следпричастна молитва
 
 
Заключителен обред
 
Свещеник: Господ да бъде с вас.
Народ: И с твоя дух.
Свещеник: Да ви благослови Всемогъщият Бог: Отец, Син и Свети Дух.
Народ: Амин.
Свещеник: Идете си с мир.
Народ: Благодарим на Бога.
 
49

Първа Книга Моисеева

"Битие"

50

Първа Книга Моисеева

"Битие"

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.