обред за литургията – X евхаристична молитва

ДЕСЕТА ЕВХАРИСТИЧНА МОЛИТВА
Помирението с Бога е основата на човешкото съгласие
 
Тази Евхаристнчна молитва представлява едно цяло със своето предисловие, което не може никога да се промени. Следователно тази Евхаристична молитва не може да се чете, когато е предписано собствено предисловие. Във всички други случаи може да се чете, но винаги със своето предисловие, дори когато рубриките предписват Предисловие Де темпоре.
 
СР. Господ да бъде с вас
Народа: И с твоя Дух
СР. Горе сърцата
Народа: Отправени са към Господа
СР. Да благодарим на Господа нашия Бог
Народа: Достойно и праведно е
 
Наистина достойно и праведно е да Ти благодарим и да Те хвалим, всемогъщи и вечни Боже, за възхитително дело на изкуплението в Христос, нашия Спасител.
Познаваме твоята любов на Баща когато сгъваш твърдостта на човека, и в един свят скъсан от борби и неразбирателства го правиш разположен на помирението. Със силата на Духа ти действаш в интимността на сърцата, така враговете се отварят на диалога, противници си стискат ръцете и народите се срещат в съгласие.
За твоя дар, Отче, истинско търсене на твоя мир угася спорове, любовта побеждава омраза и отмъщение е обезоръжено от прошка.
И ние, съединени с ангелите, певци на твоята слава, издигаме с радост, химна на благословението и хвала:
 
Свят, Свят, Свят Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името Господне. Осанна във висините.
 
Народа: Свят, Свят, Свят Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името Господне. Осанна във висините.
 
Свещеникът с разтворени ръце казва:
СР. Благославяме Те, Всемогъщи Боже, Господарю на небето и на земята, чрез Твоя Син Исус Христос, който дойде в Твоето име: Той е ръката, която Ти протягаш на грешниците, Словото, което ни спасява, пътят, който ни отвежда към мира.
Всички ние се отдалечихме от Тебе, но Ти самият, Боже, Отче наш, се приближи до всеки човек, и чрез жертвата на Твоя Христос, предаден на смърт заради нас, ни завеждаш отново при любовта Си, та и ние да дарим себе си на нашите братя.
Прибира ръцете и слагайки ги върху даровете казва:
СС. Чрез тази тайна на помирението Те молим да осветиш, изливайки Светия Дух, тези дарове, които Църквата Ти поднася,
Прибира ръцете и прави знак на кръста върху хляба и виното заедно, казвайки:
послушна на заповедта на Твоя Син.
 Прибира ръцете.
 В молитвите, които следват, Господните думи да се произнасят ясно и разбрано, както изисква естеството им.
 Когато дойде часът да даде живота Си за нашето освобождение, докато вечеряше,
взема хляба и, държейки го малко издигнат над олтара, продължава:
 Той взе в ръцете Си хляба, благодари Ти и благослови, преломи го и го даде на учениците Си, като каза:
Малко се навежда
 
Вземете и яжте от него всички:
това е Моето Тяло, което за вас ще бъде принесено в жертва.
 
Показва посветената Комка на народа, поставя я върху патената и, като коленичи, обожава.
 Взема чашата и държейки я малко издигната над олтара, продължава:
По същия начин, след вечерята, знаейки, че ще примири всичко в Себе Си с кръвта, пролята на кръста, Той взе чашата, пълна с плод от лоза, отново благодари, даде я на учениците Си и каза:
 малко се навежда
 
Вземете и пийте от нея всички:
това е чашата на Моята Кръв, на новия и вечен завет, която за вас и за мнозина ще се пролее за опрощение на греховете.
Това правете за Мой спомен.
 
Показва чашата на народа, поставя я върху корпорала и като коленичи, обожава.
 След това казва:
СР. Тайна на вярата.
 
И народът продължава с възклицание:
 Твоята смърт възвестяваме, Господи,
и твоето Възкресение прославяме
в очакване на Твоето славно пришествие.

или
Колчем ядем от този хляб и пием от тази чаша,
известяваме твоята смърт, Господи,
в очакване на Твоето пришествие.
 
или
Спаси ни, Спасителю на света,
който ни избави чрез кръста и Възкресението си.

Свещеникът с разтворени ръце продължава:
 СС. Възпоменавайки смъртта и възкресението на Твоя Син, ние Ти принасяме, Отче, умиротворителната жертва, която Той ни остави като знак на Своята любов, и която Ти самият постави в ръцете ни.
Приеми и нас, свети Отче, заедно с жертвоприношението на Твоя Христос, и при участието в тази евхаристична трапеза, дари ни Твоя Дух, за да бъде премахнато всяко препятствие по пътя на съгласието и Църквата да блести между човеците като знак на единство и инструмент на Твоя мир.
1С. Духът, който е връзката на любовта, да ни запази в общението с нашия папа И., с нашия епископ И., с всички епископи, със свещениците, с дяконите и с целия християнски народ. Приеми в Твоето Царство нашите братя, които заспаха в Христа и всички покойни, чиято вяра Ти единствен познаваше. Ти, който ни свика около Твоята трапеза, събери в съвършено единство хората от всеки език и народност, заедно с Дева Мария, с Апостолите и с всички светци, в празника на новия Йерусалим, за да се наслаждаваме навеки на пълнотата на мира.
Взема патената с комката и чашата и издигайки ги, казва:
 СР. или СС. Чрез Христа и с Христа и в Христа, на тебе, Боже, Отче всемогъщи, в единство със Светия Дух, се отдава всяка чест и слава през всички векове на вековете.
 
Народът възклицава:
Амин.
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.