обред за литургията – VIII евхаристична молитва

ОСМА ЕВХАРИСТИЧНА МОЛИТВА
Бог води своята Църква
 
Тази Евхаристнчна молитва представлява едно цяло със своето предисловие, което не може никога да се промени. Следователно тази Евхаристична молитва не може да се чете, когато е предписано собствено предисловие. Във всички други случаи може да се чете, но винаги със своето предисловие, дори когато рубриките предписват Предисловие Де темпоре.
 
СР. Господ да бъде с вас
Народа: И с твоя Дух
СР. Горе сърцата
Народа: Отправени са към Господа
СР. Да благодарим на Господа нашия Бог
Народа: Достойно и праведно е
 
Наистина достойно и праведно е да Ти благодарим, Господи, добри Отче, и да въздигнем към Теб химна на благословението и хвала.
Чрез Твоя Син, блясък на вечната слава, станал човек за нас, събрал всички хора в уединената църква. Със силата на Твоя Дух продължаваш да събираш в едно семейство всички народи по земята и поднасяш на всички хора блажената надежда на твоето царство. Така църквата блести като знак на вярността към съюза обещан и изпълнен в Исус Христос, нашия Господ.
За тази тайна на спасението хвалят те небесата и тържествува земята и църквата еднодушно пее твоята слава:
 
Свят, Свят, Свят Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името Господне. Осанна във висините.
 
Народа: Свят, Свят, Свят Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името Господне. Осанна във висините.
 
Свещеникът с разтворени ръце казва:
СР. Прославяме Те, Свети Отче, Ти ни подкрепяш винаги в нашия път, и най-вече в този час, в който Христос, Твоят Син, ни събира на светата трапеза.
Той ни открива, както на учениците от Емаус, значението на Писанията и преломява хляба за нас.
Прибира ръцете и слагайки ги върху даровете казва:
СС. Молим Ти се, Всемогъщи Отче, изпрати Духа Си над този хляб и над това вино,
Прибира ръцете и прави знак на кръста върху хляба и виното заедно, казвайки:
та Твоят Син да присъства между нас с Тялото и с Кръвта Си.
 Прибира ръцете.
 В молитвите, които следват, Господните думи да се произнасят ясно и разбрано, както изисква естеството им.
 В навечерието на Своето страдание, докато вечеряше с тях,
взема хляба и, държейки го малко издигнат над олтара, продължава:
 Той взе хляб и благодари, преломи го, даде го на учениците Си, като каза:
Малко се навежда
 
Вземете и яжте от него всички:
това е Моето Тяло, което за вас ще бъде принесено в жертва.
 
Показва посветената Комка на народа, поставя я върху патената и, като коленичи, обожава.
 Взема чашата и държейки я малко издигната над олтара, продължава:
 По същия начин взе чашата с вино и благодари, благослови и я даде на учениците Си, като каза:
 малко се навежда
 
Вземете и пийте от нея всички:
това е чашата на Моята Кръв, на новия и вечен завет, която за вас и за мнозина ще се пролее за опрощение на греховете.
Това правете за Мой спомен.
 
Показва чашата на народа, поставя я върху корпорала и като коленичи, обожава.
 След това казва:
СР. Тайна на вярата.
 
И народът продължава с възклицание:
 Твоята смърт възвестяваме, Господи,
и твоето Възкресение прославяме
в очакване на Твоето славно пришествие.

или
Колчем ядем от този хляб и пием от тази чаша,
известяваме твоята смърт, Господи,
в очакване на Твоето пришествие.
 
или
Спаси ни, Спасителю на света,
който ни избави чрез кръста и Възкресението си.

Свещеникът с разтворени ръце продължава:
 СС. Възпоменавайки нашето помирение с Тебе, ние възвестяваме, Отче, делата на Твоята любов. Чрез страданието и кръста Ти въведе в славата на Възкресението Христос, Твоя Син, и Го постави от дясната Си страна, за да бъде безсмъртен Цар на вековете и Господар на вселената.
Погледни, Свети Отче, това жертвоприношение: Христос дарява Себе Си, чрез Своето Тяло и Своята Кръв, и с жертвата Си ни открива пътя към Тебе.
Боже, Отче на милосърдието, дари ни Духа на любовта, Духа на Твоя Син.
1С. Укрепи в единството всички свикани около Твоята трапеза: заедно с нашия папа И., с нашия епископ И., със свещениците, с дяконите и с целия християнски народ. Нека те носят в света радост и доверие, и да вървят напред с вяра и с надежда.
2С. Спомни си и за нашите братя, които починаха в мир с Твоя Христос, и за всички покойни, чиято вяра Ти единствен познаваше: допусни ги да се наслаждават на светлината на Твоето лице и на пълнотата на живота при възкресението; дай и на нас, в края на това странстване, да достигнем до вечната обител, където ни очакваш Ти.
В общение с блажената Дева Мария, с Апостолите и с мъчениците, (със свети споменава се светецът на деня или светецът покровител), въздигаме към Тебе нашата хвала в Христа, Твоя Син и наш Господ.
Взема патената с комката и чашата и издигайки ги, казва:
 СР. или СС. Чрез Христа и с Христа и в Христа, на тебе, Боже, Отче всемогъщи, в единство със Светия Дух, се отдава всяка чест и слава през всички векове на вековете.
 
Народът възклицава:
Амин.
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.