обред за литургията – IX евхаристична молитва

ДЕВЕТА ЕВХАРИСТИЧНА МОЛИТВА
Помирението като връщане към Отца
 
Тази Евхаристнчна молитва представлява едно цяло със своето предисловие, което не може никога да се промени. Следователно тази Евхаристична молитва не може да се чете, когато е предписано собствено предисловие. Във всички други случаи може да се чете, но винаги със своето предисловие, дори когато рубриките предписват Предисловие Де темпоре.
 
СР. Господ да бъде с вас
Народа: И с твоя Дух
СР. Горе сърцата
Народа: Отправени са към Господа
СР. Да благодарим на Господа нашия Бог
Народа: Достойно и праведно е
 
Наистина достойно и праведно е да Ти благодарим, Свети Отче, Боже на безкрайната доброта.
Ти продължаваш да каниш грешниците да се обновят в Твоя Дух и показваш твоето всемогъщество надевсичко в благодатта на помирението. Много пъти хората счупиха твоя съюз и ти напротив не си ги оставил и си свързал с тях една нова връзка чрез Исус, твоя Син и нашия Спасител; една връзка толкова устойчива, че нищо не може да я счупи никога. Също и на нас даваш време на помирението и на мира, защото поверявайки се единствено на твоето милосърдие намираме пътя за връщане към Теб и отваряйки се на действието на Светия Дух живеем в Христос новия живот, в постоянна хвала на твоето име и в службата на братята.
Чрез тази тайна на твоето благоволение, в удивлението и в радостта на намереното спасение, присъединяваме се към необятен хор на ангелите и светците и пеем твоята слава:
 
Свят, Свят, Свят Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името Господне. Осанна във висините.
 
Народа: Свят, Свят, Свят Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името Господне. Осанна във висините.
 
Свещеникът с разтворени ръце казва:
СР. Отче наистина свети, от началото на света, ти ни правиш съпричастни към твоя план на любовта, за да ни направиш свети както ти си свят.
Прибира ръцете и слагайки ги върху даровете казва:
СС. Погледни народа събран около Теб и изпрати твоя Дух,
Прибира ръцете и прави знак на кръста върху хляба и виното заедно, казвайки:
та даровете които ти поднасяме да станат Тялото и Кръвта на твоя обичан Син, Исус Христос, в Който и ние сме твои чеда.
 Прибира ръцете.
 В молитвите, които следват, Господните думи да се произнасят ясно и разбрано, както изисква естеството им.
Бяхме мъртви, по причина на греха, и неспособни да се доближим до Тебе, но Ти ни даде върховното доказателство за милосърдието Си, когато Твоят Син, единственият праведен, се предаде в нашите ръце и се остави да бъде прикован на Кръста. Преди да простре ръцете Си между небето и земята, като знак на вечен завет, Той пожела да отпразнува Пасхата със Своите ученици.
взема хляба и, държейки го малко издигнат над олтара, продължава:
 Докато вечеряше, Той взе хляб и благодари, преломи го, даде го на учениците Си, като каза:
Малко се навежда
 
Вземете и яжте от него всички:
това е Моето Тяло, което за вас ще бъде принесено в жертва.
 
Показва посветената Комка на народа, поставя я върху патената и, като коленичи, обожава.
 Взема чашата и държейки я малко издигната над олтара, продължава:
 След вечерята, по същия начин взе чашата с вино и благодари, благослови и я даде на учениците Си, като каза:
 малко се навежда
 
Вземете и пийте от нея всички:
това е чашата на Моята Кръв, на новия и вечен завет, която за вас и за мнозина ще се пролее за опрощение на греховете.
Това правете за Мой спомен.
 
Показва чашата на народа, поставя я върху корпорала и като коленичи, обожава.
 След това казва:
СР. Тайна на вярата.
 
И народът продължава с възклицание:
 Твоята смърт възвестяваме, Господи,
и твоето Възкресение прославяме
в очакване на Твоето славно пришествие.

или
Колчем ядем от този хляб и пием от тази чаша,
известяваме твоята смърт, Господи,
в очакване на Твоето пришествие.
 
или
Спаси ни, Спасителю на света,
който ни избави чрез кръста и Възкресението си.

Свещеникът с разтворени ръце продължава:
 СС. Възпоменавайки смъртта и възкресението на Твоя Син, наша Пасха и наш мир, и очаквайки блажения ден на Неговото пришествие в края на времената, Ти поднасяме, Боже истински и верни, тази жертва, която умиротворява цялото човечество в Твоята любов.
Погледни, Отче, това Твое семейство, което събираш отново около Тебе в единствената жертва на Твоя Христос, и дай ни силата на Светия Дух, та след като победим всяко разделение и несъгласие, да бъдем обединени в едно само тяло.
1С. Запази всички нас в общението на вярата и любовта, заедно с нашия папа И. и с нашия епископ И..
Помогни ни да построим заедно Царството Ти, до деня, в който ще се явим пред Теб, светци между светците, в Твоя дом, с Блажената Дева Мария, с Апостолите, (със свети споменава се светецът на деня или светецът покровител), и с нашите покойни братя, които препоръчваме на Твоето милосърдие. Тогава в новото мироздание, окончателно освободено от покварата на смъртта, ще пеем благодарствения химн, възнасящ се към Тебе от Твоя Христос, който живее навеки!
Взема патената с комката и чашата и издигайки ги, казва:
 СР. или СС. Чрез Христа и с Христа и в Христа, на тебе, Боже, Отче всемогъщи, в единство със Светия Дух, се отдава всяка чест и слава през всички векове на вековете.
 
Народът възклицава:
Амин.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.