обред за литургията – IV евхаристична молитва

ЧЕТВЪРТА ЕВХАРИСТИЧНА МОЛИТВА
 
Тази Евхаристнчна молитва представлява едно цяло със своето предисловие, което не може никога да се промени. Следователно тази Евхаристична молитва не може да се чете, когато е предписано собствено предисловие. Във всички други случаи може да се чете, но винаги със своето предисловие, дори когато рубриките предписват Предисловие Де темпоре.
 
СР. Господ да бъде с вас
Народа: И с твоя Дух
СР. Горе сърцата
Народа: Отправени са към Господа
СР. Да благодарим на Господа нашия Бог
Народа: Достойно и праведно е
 
Наистина достойно е да ти благодарим, наистина праведно е да те прославяме, свети Отче, защото само ти си живият и истинският Бог, Който си преди вековете и пребъдваш вечно, и живееш в непристъпна светлина.
Ти, който си единствено добър и източник на живот, направи всичко, за да изпълниш твоите твари с благословии и да зарадваш мнозина с блясъка на твоята светлина.
Затова пред тебе стоят многобройни ангели, които денем и нощем ти служат, и като съзерцават блясъка на твоето име, непрекъснато те славославят. С тях ние и всяка поднебесна твар с нашия глас прославяме с радост твоето име, като пеем:
 
Народа: Свят, Свят, Свят Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името Господне. Осанна във висините.
 
Свещеникът, с разтворени ръце, казва:
 
СР. Прославяме те, свети Отче, защото си велик и създаде всичко с мъдрост и любов.
Ти създаде човека по твой образ, и му повери да се грижи за целия свят, да служи само на тебе създателя и да господства над всички твари, и когато с непослушност той изгуби твоето приятелство, ти не го изостави във властта на смъртта, с милост се притече на помощ на всички, за да те търсят и намерят.
Често си предлагал и съюз на хората и чрез пророците си ги поучавал да очакват спасението.
И така, свети Отче, си възлюбил света, че, когато се изпълниха времената, ти ни изпрати твоя единороден син като спасител, който, заченат по действие на Свети Дух и роден от Дева Мария, стана подобен на нас във всичко, освен в греха; той проповядва спасение на бедните, свобода на плениците, на наскърбените сърдечна радост.
За да изпълни твоя промисъл, той предаде себе си на смърт и като възкръсна от мъртвите, унищожи смъртта и обнови живота.
И за да не живеем вече за себе си, а за него, който за нас умря и възкръсна, той изпрати от тебе, Отче, като пръв дар на верните, Светия Дух, който да продължи в света неговото дело и да довърши всяко осветяване.
Прибира ръцете и държейки ги прострени над даровете, казва:
СС. Молим ти се, прочее, Господи, същият този Свети Дух да благоволи да освети тези дарове,
прибира ръцете и прави знака на кръста веднъж над хляба и чашата, като казва:
 за да станат тялото и кръвта на нашия Господ Исус Христос,
прибира ръцете:
 за да отслужим тази велика тайна, която той ни остави като вечен завет.
 В молитвите, които следват, Господните думи да се произнасят ясно и разбрано, както изисква естеството им.
 
Когато настана часът да бъде прославен от тебе, Отче свети, и като възлюби своите, които бяха в света, Той ги възлюби до край; и когато вечеряше с тях
взема хляба и, държейки го малко издигнат над олтара, продължава:
 взе хляб, благослови, преломи го и го даде на своите ученици, като каза:
малко се навежда
 
Вземете и яжте от него всички:
това е моето тяло, което за вас ще бъде принесено в жертва.
 
Показва посветената Комка на народа, поставя я върху патената и, като коленичи, обожава.
 След това продължава:
 По същия начин,
 взема чашата и държейки я малко издигната над олтара, продължава:
 като взе чаша с вино, благодари ти и даде на своите ученици, като каза:
малко се навежда
 
Вземете и пийте от нея всички: това е чашата на моята кръв на новия и вечен завет, която за вас и за мнозина ще се пролее за опрощение на греховете. Това правете за мой спомен.
 
Показва чашата на народа, поставя я върху корпорала и като коленичи, обожава.
 След това казва:
 
СР. Тайна на вярата.
 
И народът продължава с възклицание:
 Твоята смърт възвестяваме, Господи,
и твоето Възкресение прославяме
в очакване на Твоето славно пришествие.

или
Колчем ядем от този хляб и пием от тази чаша,
известяваме твоята смърт, Господи,
в очакване на Твоето пришествие.
 
или
Спаси ни, Спасителю на света,
който ни избави чрез кръста и Възкресението си.

След това свещеникът, с разтворени ръце, казва:
 
СС. Затова и ние, Господи, като честваме сега спомена на нашето изкупление, си спомняме за смъртта на Христа и за неговото слизане в ада, изповядваме Възкресението му и Възнесението на небето, където седи отдясно на Тебе, и като очакваме да дойде в славата си, принасяме ти тялото и кръвта му, като приятна на тебе и спасителна за целия свят жертва.
Погледни, Господи, на жертвата, която ти сам приготви на твоята църква, и стори, в добротата си, всички, които ще вземат участие в този хляб и тази чаша, обединени от Свети Дух в едно тяло, да станат в Христа жива жертва за хвала на твоята слава.
 
1С. Сега, прочее, Господи, спомни си за всички, за които ти принасяме тази жертва: преди всичко за твоя служител, нашия Папа И. за нашия Епископ И. и за всички църковни служители, които ти принасят жертвата
 

В осмината на Пасхата и при Кръщение
за нашите братя (И. и И.), които днес възроди от вода и Дух Свети.
 
При миропомазание
за твоите чеда (И. и И.), които днес утвърди с печата на Свети Дух.
 
При първо причастие
за твоите чеда (И. и И.), които днес за първи път събираш при трапезата на твоето семейство в участието в хляба на живота и в чашата на спасението.
 
За младоженци
за твоите чеда (И. и И.), които в Христа основаха едно ново семейство.

и за онези, които тук присъстват, и за целия народ и за всички, които искрено те търсят.
Спомни си и за онези, които починаха в христовия мир, и за всички покойници, чиято вяра ти единствен познаваше.
Стори, милостиви Отче, ние всички, твои чеда, да можем да получим с блажената Дева Богородица Мария, с Апостолите и с твоите светци, небесното наследство в твоето царство, където ще те прославяме с всички твари, освободени от греха и смъртта, ще пеем твоята слава,
Прибира ръцете
 в Христа нашия Господ, чрез когото даряваш на света всички блага.
Взема патената с комката и чашата и издигайки ги, казва:
 
СР. или СС. Чрез Христа и с Христа и в Христа, на тебе, Боже, Отче всемогъщи, в единство със Светия Дух, се отдава всяка чест и слава през всички векове на вековете.
 
Народът възклицава:
 
Амин.
 

 

 
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.