обред за литургията – III евхаристична молитва

ТРЕТА ЕВХАРИСТИЧНА МОЛИТВА
 
Свещеникът, с разтворени ръце, казва:
 
СР. Наистина си свят, Господи, и с право те прославя всяка от тебе създадена твар, защото чрез своя Син, нашия Господ Исус Христос, и чрез силата на Свети Дух, оживяваш и осветяваш всичко, и не преставаш да събираш около себе си народ, за да принася на твоето име от изгрев до залез слънце чиста жертва.
 Прибира ръцете и държейки ги прострени над даровете, продължава:
 СС. Коленопреклонно, прочее, ти се молим, Господи, да благоволиш, да осветиш чрез Светия Дух тези дарове, които ти принасяме, за да станат
 прибира ръцете и прави знака на кръста веднъж над хляба и чашата заедно, казвайки:
 Тялото и Кръвта на твоя Син, нашия Господ Исус
 прибира ръцете
 по чиято заповед отслужваме тези тайни.
 В следващите молитви Господните думи да бъдат произнесени ясно както изисква естеството им.
 През нощта, когато бе предаден,

 или
На Велики Четвъртък на Вечерната литургия
През тази нощ, в която бе предаден, като възлюби всички, които бяха в света, възлюби ги до край и като вечеряше с тях:

 
взема хляба и държейки го малко издигнат над олтара, продължава:
 Той взе хляб и като ти благодари, благослови, преломи го и го даде на своите ученици, като каза:
малко се навежда
 
Вземете и яжте от него всички: това е моето тяло, което за вас ще бъде принесено в жертва.
 
Показва осветената Комка на народа, поставя я върху патената и като коленичи, обожава.
 След това продължава:
 По същия начин, след вечерята,
взема чашата и държейки я малко издигната над олтара, продължава:
 взе чашата, и като Ти благодари, благослови и я даде на своите ученици, като каза:
 малко се навежда
 
Вземете и пийте от нея всички: това е чашата на моята Кръв, на новия и вечен завет, която за вас и за мнозина ще се пролее за опрощение на греховете. Това правете за мой спомен.
 
Показва чашата на народа, поставя я върху корпорала и като коленичи, обожава.
 След това казва:
 
СР. Тайна на вярата.
 
Народът продължава с възклицание:
 
Твоята смърт възвестяваме, Господи, и твоето Възкресение прославяме в очакване на Твоето пришествие.

или
Колчем ядем от този хляб и пием от тази чаша Твоята смърт известяваме, Господи, в очакване на Твоето пришествие.
 
или
Спаси ни, Спасителю на света, който ни избави чрез кръста и Възкресението си.

След това свещеникът, с разтворени ръце, казва:
 
СС. Както си спомняме, прочее, Господи, душеспасителното страдание на същия твой син, чудното му Възкресение и Възнесение на небето, очаквайки и второто пришествие, принасяме ти с благодарност тази жива и свята жертва. Погледни, молим ти се, и познай в жертвоприношението на твоята църква пожертвания Агнец, който ни помири с тебе; нахрани ни с Тялото и Кръвта на твоя Син, та изпълнени с неговия Свети Дух, да станем едно тяло и един дух в Христа.
 
1С. Нека той направи да ти бъдем постоянен дар, за да можем да постигнем обещаното наследство с твоите избраници, преди всичко с блажената Дева, Богородица Мария, със свети Йосиф нейния целомъдрен съпруг,  с твоите блажени апостоли и със славните мъченици, (със свети споменава се светецът на деня или светецът покровител) и всички светци, на чието постоянно застъпничество пред тебе се уповаваме.
 
2С. Молим ти се, Господи, тази умилостивителна жертва да дари мир и спасение на света. Благоволи да укрепиш във вярата и любовта странстващата твоя църква на земята, заедно с твоя служител нашия Папа И. и нашия Епископ И. с всички епископи, църковни служители и изкупения народ.
 

Пасха, Осмината и Кръщение на възрастни
Утвърди в християнската обязаност твоите чеда (И. и И.), които днес чрез Кръщението (и дара на Свети Дух) призова да участват в твоя народ, и стори да вървят винаги по пътя на новия живот.
 
При Кръщение на деца
Подкрепяй нашите братя (И. и И.), които днес освободи от греха и възроди от вода и Дух Свети: Ти, Който ги причисли като живи членове към тялото на Христа, запиши имената им в книгата на живота.
 
При Миропомазание
Подкрепяй твоите чеда (И. и И.), които си възродил в Кръщението и днес утвърди с печата на Свети Дух: пази в тях дара на твоята любов.
 
При Първо причастие
Подкрепяй твоите чеда (И. и И.), които днес за първи път събираш при трапезата на твоето семейство в участието в хляба на живота и в чашата на спасението: стори да растат винаги в твоето приятелство и в общението с твоята Църква.
 
За младоженци
Подкрепяй твоите чеда (И. и И.), които в Христа основаха едно ново семейство, малка църква и тайнство на твоята любов, та благодатта на този ден да обхване целия им живот.

Застъпничества за други литургии се намират в съответните литургии.
 
Изслушай молитвите на това семейство, събрано пред тебе
 

Неделя
Може да се казва всяка неделя, когато няма някое друго собствено възпоминание.
в деня, в който Христос победи смъртта и ни направи участници в Неговия безсмъртен живот.
 
Рождество и осмината
в деня (в нощта), в който (която) Дева Мария роди на света Спасителя.
 
Богоявление
в деня, в който твоят единствен Син съвечен с тебе в славата, се яви в нашето човешко естество.
 
Пасха и осмината
в славния ден (в славната нощ) на Възкресението на Христа Господа в своето истинско тяло.
 
Възнесение
в славния ден на Възнесението, в който Христос е бил поставен Господар на небето и на земята.
 
Петдесятница
в деня, в който изливането на твоя Дух я направи тайнство на единство за всички народи.
 

 
Милостиви Отче, в добротата си, приведи към тебе всички свои отдалечени чеда.

Когато тази Евхаристична молитва се употребява в заупокойните литургии, може да се каже:
 Спомни си за нашия брат (сестра) И. когото (която) днес призова от този свят при себе си, и както чрез кръщението си го (я) присъединил към смъртта на Христа, твоя син, така стори да участва и в неговото възкресение, когато той ще възкреси мъртвите от земята и ще направи нашето смъртно тяло подобно на своето прославено тяло. Приеми благосклонно и нашите покойни братя и сестри и всички, които, помирени с тебе, напуснаха този свят, в твоето царство, където се надяваме да бъдем заедно с тях, за да се наслаждаваме вечно на твоята слава, когато ще изтриеш всяка сълза от очите ни, защото ще виждаме Тебе, нашия Бог, както си, ще бъдем на Тебе подобни през всички векове и безспирно ще Те прославяме.

 
Приеми благосклонно нашите покойни братя и сестри и всички, които, помирени с Тебе, напуснаха този свят, в твоето царство, където се надяваме да бъдем заедно с тях, за да се наслаждаваме вечно на твоята слава,
Прибира ръцете
 в Христа нашия Господ, чрез когото даряваш на света всички блага.
Взема патената с комката и чашата и издигайки ги, казва:
 
СР. или СС. Чрез Христа и с Христа и в Христа, на тебе, Боже, Отче всемогъщи, в единство със Светия Дух се отдава всяка чест и слава през всички векове на вековете.
 
Народът възклицава:
 Амин.
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.