обред за литургията – II евхаристична молитва

ВТОРА ЕВХАРИСТИЧНА МОЛИТВА
Св. Господ да бъде с вас
Народа: И с твоя Дух
Св. Горе сърцата
Народа: Отправени са към Господа
Св. Да благодарим на Господа нашия Бог
Народа: Достойно и праведно е
 
СР. Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Свети Отче, чрез твоя възлюбен Син Исус Христос.
Той, твоето слово, чрез което всичко създаде, когото ни изпрати като спасител и изкупител, заченал се по действие на Свети Дух и се родил от Дева Мария.
За да изпълни твоята воля и да ти придобие свят народ, Той простре ръцете си на кръста, победи смъртта и извести Възкресението.
Затова и ние с Ангелите и всички Светци възхваляваме твоята слава, като едногласно казваме:
 
Народа: Свят, Свят, Свят Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с твоята слава. Осанна във висините. Благословен, който идва в името Господне. Осанна във висините.
 
Свещеникът, с разтворени ръце, казва:
 
СР. Наистина си свят, Господи, източник на всяка светост,
 
Прибира ръцете и държейки ги прострени над даровете, казва:
 
СС. затова освети, молим ти се, тези дарове, като излееш над тях твоя Дух,
Прибира ръцете и прави знака на кръста веднъж над комката и чашата заедно като казва:
за да станат за нас тялото и кръвта на нашия Господ Исус Христос
Прибира ръцете:
В следващите молитви Господните думи да се произнасят ясно и разбрано, както изисква самото му естество.
Когато се предаде доброволно на страдание,

или
На Велики Четвъртък на Вечерната Литургия
През тази нощ,

 
взема хляба, и държейки го малко издигнат над олтара, продължава:
 Той взе хляб и като ти благодари, преломи го, и го даде на своите ученици, като каза:
 малко се навежда
 
Вземете и яжте от него всички: Това е моето тяло,
което за вас ще бъде принесено в жертва.
Показва осветената Комка на народа, поставя я върху патената и като коленичи, обожава.
След това продължава:
 По същия начин, след вечерята
взема чашата и държейки я малко издигната над олтара, продължава:
 като взе чашата, пак ти благодари и я даде на своите ученици като каза:
малко се навежда
 
Вземете и пийте от нея всички: това е чашата на моята кръв, на новия и вечен завет, която за вас и за мнозина ще се пролее за опрощение на греховете.
Това правете за мой спомен.
Показва чашата на народа, поставя я върху корпорала и като коленичи, обожава.
 След това казва:
 
СР. Тайна на вярата.
 
Народът възклицава, казвайки:
Твоята смърт възвестяваме, Господи,
и Твоето Възкресение прославяме
в очакване на Твоето славно пришествие.

или
Колчем ядем от този хляб и пием от тази чаша, Твоята смърт
възвестяваме, Господи, в очакване на Твоето славно пришествие.
 
или
Спаси ни, спасителю на света, който ни избави чрез кръста и Възкресението си.

 
След това, с разтворени ръце, свещеникът казва:
 
СС. Възпоменавайки, прочее, смъртта и възкресението на твоя Син, ние, Господи, ти принасяме хляба на живота и чашата на спасението, като ти благодарим, че си ни удостоил да изпълняваме свещеническата служба в твоето присъствие. И смирено те молим, като съпричастници на тялото и кръвта на Христа да бъдем обединени в едно от Светия Дух.
 
1С. Спомни си, Господи, за твоята Църква, разпространена по целия свят

или
Неделя
Може да се казва във всички недели, ако няма друго възпоминание.
и тук свикана в деня, в който Христос победи смъртта и ни направи участници в своя безсмъртен живот:
 
Рождество Христово и осмина
и тук сьбрана в деня (в нощта), в който (която) Дева Мария роди на света Спасителя:
 
Богоявление
и тук събрана в деня, в който твоят Единороден син, съвечен с тебе в славата, се е явил в нашето човешко естество:
 
Пасха и осмината
и тук събрана в тържествения ден (в тържествената нощ) на възкресението на Христа Господа в неговото истинско тяло:
 
Възнесение Господне
и тук събрана в славния ден на Възнесението, в който Христос е бил поставен за Господар на небето и на земята:
 
Петдесятница
и тук събрана в деня, в който изливането на твоя Дух я установи тайнство на единство за всички народи:

 
и усъвършенствай я в любовта заедно с нашия Папа И. и нашия Епископ И. и всички църковни служители.
 

Пасха, осмината и при Кръщение на възрастни
Спомни си и за нашите братя (И. и И.), които днес чрез Кръщението (и миропомазанието) влязоха да участват в твоето семейство: стори да следват Христа, твоя Син щедро и усърдно.
 
При Кръщение на деца
Спомни си и за нашите братя (И. и И.), които днес освободи от греха и възроди от вода и Дух Свети: ти ги причисли като живи членове към тялото на Христа, запиши имената им в книгата на живота.
 
При Миропомазание
Спомни си за твоите чеда (И. и И.), които възроди в Кръщението и днес утвърди с печата на Свети Дух: запази в тях дара на твоята любов.
 
При Първо причастие
Спомни си за твоите чеда (И. и И.), които днес за първи път събираш при трапезата на твоето семейство в участието в хляба на живота и в чашата на спасението: стори да растат винаги в твоето приятелство и в общение с твоята църква.
 
За младоженци
Спомни си за твоите чеда (И. и И.), които в Христа основаха едно ново семейство, малка църква и тайнство на твоята любов, благодатта на този ден да обхване целия им живот.


В за покойните литургии може да се прибави:
Спомни си за твоя раб, нашия брат (твоята рабиня, нашата сестра), когото (която) (днес) призова от този свят при себе си и както чрез кръщението си го (я) присъединил към смъртта на Христа, твоя Син, така стори да участва и в неговото Възкресение.

 
2С. Спомни си и за нашите братя и сестри, които заспаха с надежда за възкресение, и за всички умрели в твоята милост, и допусни ги да се наслаждават на светлината на твоето лице. Молим ти се, смили се над всички нас, за да заслужим с блажената Богородица, Дева Мария, със свети Йосиф нейния целомъдрен съпруг, с блажените Апостоли и всички светци, които са ти били винаги угодни, да участваме във вечния живот
Прибира ръцете
и да те хвалим и славословим в Исуса Христа, твоя Син.
Вземе патената с Комката и Чашата и издигайки ги, казва:
 
СР. или СС. Чрез Христа и с Христа и в Христа, на Тебе, Боже, Отче всемогъщи, в единство със Светия Дух, се отдава всяка чест и слава през всички векове на вековете.
 
Народът възклицава:
 Амин.
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.