обред за литургията – I евхаристична молитва

ПЪРВА ЕВХАРИСТИЧНА МОЛИТВА
Римски канон
 
Свещеникът с разтворени ръце казва:
 
СР. Молим ти се, прочее, преблаги Отче, и коленопреклонно просим чрез Исуса Христа, твоя Син, нашия Господ,
събира ръцете и казва:
да приемеш тези дарове,
прави знак на кръста върху даровете и продължава:
да благословиш тези приношения, тези свети и непорочни жертви,
с разтворени ръце продължава:
които ние ти принасяме, преди всичко за твоята Свята Католическа Църква, благоволи да я умиротвориш, опазиш, обединиш и управляваш по целия свят, заедно с твоя служител нашия Папа И. и нашия Епископ И. и всички правоверни последователи на католическата и апостолската вяра.
 
Помен за живите
 
1С. Спомни си, Господи, за твоите верни (И и И)
 
Прибира ръцете и се моли малко за тези, за които има намерение да се моли. След това с разтворени ръце продължава:
и за всички тук присъстващи, чиято вяра и преданост ти са познати: за които ти принасяме, и които ти принасят тази хвалебна жертва, за себе си и за всички свои близки, за изкуплението на душите си, с надежда за спасение и благополучие: на тебе, вечния и истинския Бог, те поднасят своите оброци.
 
2С. В единство с цялата църква и почитайки паметта преди всичко на славната всякога Дева Мария, Богородица и Майка на Исуса Христа, нашия Господ и Бог,
 

Или СОБСТВЕНИ КОММУНИКАНТЕС
 
Неделя
В единство с цялата Църква, празнувайки деня, в който Христос победи смъртта и ни направи участници в Неговия безсмъртен живот; почитайки така също паметта преди всичко на славната, всякога Дева Мария, Богородица и Майка на същия Исус Христос, нашия Господ и Бог,
 
На Рождество Христово и през осмината
В единство с цялата Църква и празнувайки пресветата нощ, в която, (пресветия ден, в който) непорочната Дева, Блажената Мария, роди Спасителя на света: почитайки така също паметта преди всичко на славната, всякога Дева Мария, Богородица и Майка на същия Исус Христос, нашия Господ и Бог,
 
На Богоявление
В единство с цялата Църква и празнувайки пресветия ден, в който Единородният Твоя Син, съвечен с Тебе в Твоята слава, видимо се яви в действителността на нашата смъртна плът: почитайки така също и паметта преди всичко на славната всякога Дева Мария, Богородица, Майка на същия Исус Христос, нашия Господ Бог,
 
На Велики четвъртък на вечерната литургия
В единство с цялата Църква, чествайки пресветия ден, в който Исус Христос, нашият Господ бе предаден на смърт за нас, почитайки така също паметта преди всичко на славната всякога Дева Мария Богородица, Майка на същия Исус Христос, нашия Господ и Бог,
 
От Пасхалното навечерие до Втората Пасхална Неделя
В единство с цялата Църква и празнувайки пресветата нощ (пресветия ден) на Възкресението по плът на нашия Господ Исус Христос: почитайки така също и паметта преди всичко на славната, всякога Дева Мария, Богородица и Майка на същия Исус Христос, нашия Господ и Бог,
 
На Възнесение Господне
В единство с цялата Църква и празнувайки пресветия ден, в който Твоят Единороден Син, наш Господ, постави отдясно на Твоята слава съединеното с Него наше слабо естество: почитайки така също и паметта преди всичко на славната, всякога Дева Мария, Богородица и Майка на същия Исус Христос, нашия Господ и Бог,
 
На Петдесятница
В единство с цялата Църква и празнувайки пресветия ден Петдесятница, в който Свети Дух се яви на Апостолите във вид на огнени езици: почитайки така също и паметта преди всичко на славната, всякога Дева Мария, Богородица и Майка на същия Исус Христос, нашия Господ и Бог,

 
и на блажения Йосиф, съпруг на същата Дева, и на твоите блажени Апостоли и мъченици: Петър и Павел, Андрей, [Яков, Йоан, Тома, Яков, Филип, Вартоломей, Матей, Симон и Тадей, Лин, Клет, Климент, Ксист, Корнелий и Киприян, Лавренти и Хризогон, Йоан и Павел, Косма и Дамян] и на всички твои Светци: стори чрез техните заслуги и молитви да бъдем подкрепени във всичко с помощта на твоето покровителство.
С разтворени ръце продължава:
 
СР. И така, молим ти се, Господи, приеми благосклонно това приношение, което ние, твои служители, и цялото твое семейство ти принасяме: направлявай нашите дни в твоя мир, избави ни, в добротата си, от вечната гибел и ни причисли към стадото на твоите избраници.

или
Велики четвъртък на Вечерната литургия
И така, молим Ти се, Господи, приеми благосклонно това жертвоприношение, което ние, твои служители и цялото Твое семейство Ти принасяме, в деня в който Исус Христос, нашият Господ, повери тайната на своето Тяло и на своята Кръв, за да честват в Негов спомен. Направлявай нашите дни в Твоя мир, избави ни, в добротата си, от вечната гибел и причисли ни кьм стадото на твоите избраници.
 
От Пасхалното навечерие до Втората Пасхална Неделя
И така, молим Ти се, Господи, приеми благосклонно това жертвоприношение, което ние, твои служители, и цялото Твое семейство Ти принасяме, за тези също, които си благоволил да възродиш чрез вода и дух свети, прощавайки на всички греховете: направлявай нашите дни в Твоя мир, избави ни, в добротата си, от вечната гибел и причисли ни към стадото на твоите избраници.
 
За кръщение
И така, молим ти се, Господи, приеми благосклонно това приношение, което ние, твои служители, и цялото твое семейство ти принасяме и за нашите братя (И. и И.), които си освободил от греха и възродил от вода и Дух Свети: ти, който ги причисли както живи членове към тялото на Христа, запиши техните имена в книгата на живота.
 
За миропомазание
И така, молим ти се, Господи, приеми благосклонно това приношение, което ние, твои служители и цялото твое семейство ти принасяме и за твоите чеда (И. и И.), които си възродил в кръщението и утвърдил с печата на Свети Дух: запази в тях дара на твоята любов.
 
При първо причастие
И така, молим ти се, Господи, приеми благосклонно това приношение, което ние, твои служители и цялото твое семейство ти принасяме и за твоите чеда (И. и И.), които днес за първи път събираш при трапезата на твоето семейство в участието на хляба на живота и на чашата на спасението: стори да растат винаги в твоето приятелство и в общение с твоята църква.
 
За съпрузи
И така, молим ти се, Господи, приеми благосклонно това приношение, което ние, твои служители, тези съпрузи (И. и И.) и цялото твое семейство ти принасяме: ти, който си им дал радост на този ден, подкрепяй ги с дара (на чеда и) на един дълъг и щастлив живот.

 
В следващите молитви Господните думи да се произнасят ясно и разбрано, както изисква самото им естество
Държи прострени ръцете над даровете и казва:
 
СС. Молим ти се, Боже, благоволи да сториш това приношение да бъде изцяло благословено, прието, одобрено одухотворено и на тебе приятно, за да стане за нас тялото и кръвта на твоя възлюбен Син, нашия Господ Исус Христос.
Прибира ръцете
В навечерието на своето страдание.

или
На Велики Четвъртък на Вечерната литургия
В навечерието на своето страдание, претърпяно за наше спасение и за целия свят,

 
Взема хляба и държейки го малко издигнат над олтара, продължава:
Той взе хляб в своите свети и достопочтени ръце
издига очи
и като дигна очи към небето към тебе, своя всемогъщ Бог Отец, благодари ти, благослови, преломи го и го даде на своите ученици, като каза:
малко се навежда
 Вземете и яжте от него всички:
това е моето тяло, което за вас ще бъде принесено в жертва.
 Показва осветената Комка на народа, поставя я върху патената и коленичейки, обожава.
 След това продължава:
 По същия начин, след вечерята като взе и тази преславна чаша в своите свети и достопочтени ръце, пък ти благодари, благослови и я даде на своите ученици, като каза:
 взема чашата и държейки я малко издигната над олтара, продължава:
 малко се навежда
 Вземете и пийте от нея всички, това е чашата на моята кръв, на новия и вечен завет, която за вас и за мнозина ще се пролее за опрощение на греховете. Това правете за мой спомен.
 Показва чашата на народа, поставя я върху корпорала и коленичейки, обожава.
 След това казва:
 
 СР. Тайна на вярата.
 
И народът продължава с възклицание:
 Твоята смърт възвестяваме, Господи,
и твоето Възкресение прославяме
в очакване на твоето славно пришествие.

или
Колчем ядем от този хляб и пием от тази чаша, Твоята смърт
възвестяваме, Господи, в очакване на Твоето славно пришествие.
 
или
Спаси ни, спасителю на света, който ни избави чрез кръста и Възкресението си.

След това, с разтворени ръце, свещеникът казва:
 
СС. Затова именно, Господи, ние, твоите служители, както и твоят свят народ, спомняйки си за блаженото страдание на същия Христос, твой Син, наш Господ, както и за Възкресението му от преизподнята и за славното му Възнесение в небето, принасяме на твоето всеславно величие от твоите собствени дарове и подаяния жертва чиста, жертва света, жертва непорочна, свещения хляб на вечния живот и чашата на вечното спасение. Благоволи да погледнеш върху тях с милостиво и приветливо лице и да ги приемеш благосклонно, както си благоволил да приемеш даровете на Авел, твоя праведен слуга и жертвоприношението на нашия Патриарх Авраам, и онова, що ти принесе твоят върховен свещеник Мелхиседек, свято жертвоприношение, непорочна жертва.
 Наведен, с прибрани ръце, продължава:
 Коленопреклонно ти се молим, всемогъщи Боже: заповядай тези дарове да бъдат отнесени с ръцете на твоя свет Ангел върху небесния твой олтар пред лицето на твоето божествено величие: та ние всички, които участваме в жертвоприношението върху този олтар, като приемем пресветото тяло и кръвта на твоя Син,
 изправя си и прави знак на кръста върху себе си и казва:
 да бъдем изпълнени с всяко небесно благословение и благодат.
 прибира ръцете
 
 Помен за покойните
 
ЗС. Спомни си, Господи, за твоите верни [И. и И.] които са ни предшествали със знака на вярата и почиват в съня на мира.
 прибира ръцете и се моли малко за онези покойници, за които има намерение да се моли
 След това, с разтворени ръце, продължава:
 На тях, Господи, и на всички, които почиват в Христа, смирено ти се молим, благоволи да даруваш място на прохлада, на светлина и на мир.
 С дясната ръка се удря по гърди и казва:
 
4С. Също и на нас грешници, твои служители,
и с разтворени ръце продължава:
които се надяваме на твоите изобилни милости, благоволи да дадеш участие и общение с твоите апостоли и мъченици Йоан, Стефан, Матия, Варнава Игнат, Александър, Марцелин, Петър, Фелицита, Перпетуа, Агата, Луция, Агнеса, Цецилия, Анастасия и с всички твои Светци: молим ти се да ни приемеш в тяхното общение не поради нашите заслуги, а поради твоята милост.
прибира ръцете и продължава:
 
СР. Чрез Христа нашия Господ чрез когото ти, Господи, всякога всички тези блага създаваш, осветяваш, оживяваш, благославяш и нам даряваш.
Взема патената с комката и чашата и издигайки ги, казва:
 
 СР. или СС. Чрез Христа и с Христа и в Христа, на тебе Боже, Отче всемогъщи, в единство със Светия Дух, се отдава всяка чест и слава. През всички векове на вековете.
 
Народът възклицава:
Амин.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.