обред за литургията – предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА АДВЕНТА I
Следващото предисповие се казва: в нитургиите Де Темпоре от I Предколедна Неделя до 16 декември; в другите ни гургии, които се отслужват през същото време  и нямат собствено предисловие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякьде да ти благодарим. Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ.
Който при първото си пришествие се унижи, като прие човешкото естество и изпълни древното обещание и ни отвори пътя към вечното спасение: та когато пак дойде в славата на своето величие, да можем да получим в действителност обещаните блага, които с копнеж очакваме.
Затова и ние с ангелите и архангелите, с престолите и гоподствата, и с цялото небесно войнство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА АДВЕНТА II
Следващото предисловие се казва: в литургиите Де Темпоре от 17 до 24 декември; в другите питургии, който се отснужват през същото време и нямат собствено  предисновие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим. Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ.
Когото всички пророци предсказаха, Девицата Маjка носи в утробата си с неизразима обич, Йоан Кръстител предизвести идването му и го посочи, когато дойде. Който ни даде благодатта да очакваме с радост тайната на неговото рождение, та да ни намери бдящи в молитва и радостни при възпяването на неговата хвала.
Затова и ние с ангелите и архангелите, с престолите и гоподствата, и с цялото небесно войнство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО I
Следващото лредисновие се казва: в Литургиите на Рождество Христово и неговата Осмина; през Осмината на Рождество Христово също в Литургиите, който иначе биха имали собствено предисновие, с изключение на онези Литургии, който имат собствено предисловие за божес-гвените тайни или лица; и в делничните дни на Коледното време.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благо дарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: Защото чрез тайната на въплътеното слово нова светлина от твоя блясък светна пред очите на разума ни; тъй че, познавайки Бога видимо, чрез него да бъдем разпалени в любовта към невидимите блага.
Затова и ние с рнгелите и архангелите, с престолите и гоподствата, и с цялото небесно войнство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО II
Следващото лредисновие се казва: в Литургиите на Рождество Христово и неговата Осмина; през Осмината на Рождество Христово също в Литургиите, който иначе биха имали собствено предисновие, с изключение на онези Литургии, който имат собствено предисловие за божес-гвените тайни или лица; и в делничните дни на Коледното време.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.
Който, невидим в своето Божество, се яви в светлия празник на  тази тайна видимо в нашата плът и роден преди вековете, започна да съществува във времето, за да издигне до себе си всичко отхвърлено, да възстанови цялата вселена и да призове заблудения човек в небесното царство. Затова и ние Те възхваляваме с всички Ангели, като радостно ликуваме и възклицаваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО III
Следващото лредисновие се казва: в Литургиите на Рождество Христово и неговата Осмина; през Осмината на Рождество Христово също в Литургиите, който иначе биха имали собствено предисновие, с изключение на онези Литургии, който имат собствено предисловие за божес-гвените тайни или лица; и в делничните дни на Коледното време.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим. Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ.
Чрез когото днес блесна тайнствената размяна на нашето изкупление, защото, докато твоето Слово прие нашата немощ, човешката смъртност не само се издигна до постоянно достойнство, но също й ние станахме безсмъртни чрез удивително общение.
Затова и ние, присъединени към ангелските хорове, Те възхваляваме, като радостно Те прославяме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА БОГОЯВЛЕНИЕ
Спедващото предисловие се казва: в Литургиите на тържеството Богоявление. Може да се казва заедно с предисповията за Рождество Христово, също в дните след Богоявпение до събота, която предшествува празника Кръщение Господне.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да тй благодарим. Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: Защото твоят Единороден Син, като се яви в смъртното ни естество, ни възобнови с новата светлина на своето безсмъртие. Затова и ние с ангелите и архангелите, с престолите и гоподствата, и с цялото небесно войнство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ПОСТНОТО ВРЕМЕ I
Следващото предисповие се казва през Постното време, особено пък в неделите, когато не се казва друго собствено предисловие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим. Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ.
Защото в добротата си даваш възможност на твоите верни всяка година с очистени сърца и с радост да очакват пасхалните тайни; та, отдадени по-усърдно на молитва и милосърдни дела, да постигнат благодатта на пълното осиновяване чрез честото приемана на тайнствата, с помощта на който са били възродени. Затова и ние с ангелите и архангелите, с престолите и гоподствата, и с цялото небесно войнство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ПОСТНОТО ВРЕМЕ II
Следващото предисповие се казва през Постното време, особено пък в неделите, когато не се казва друго собствено предисловие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим. Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже:
Който установи особено време за духовна обнова, за да могат  твоите чеда да възстановят чисто.а на сърцето и освободени от безредните наклонности към греха, така да ползват преходните неща, че повече да бъдат привързани към вечните. Затова и ние със Светците и всички Ангели Те вьзхваляваме, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ПОСТНОТО ВРЕМЕ III
Следващото предисповие се казва през Постното време, особено пък в неделите, когато не се казва друго собствено предисловие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Който желаеш чрез въздържанието да Ти благодарим, за да освободи то и нас, грешниците, от гордостта, и като помагаме на бедните, да подражаваме на твоята щедрост. Затова и ние заедно с безбройните Ангели Те възвеличаваме, като с хвалебствен глас казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ПОСТНОТО ВРЕМЕ IV
Следващото предисповие се казва през Постното време, особено пък в неделите, когато не се казва друго собствено предисловие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Който с телесния пост обуздаваш пороците, въздигаш разума, даваш сила и награда: чрез Христа нашия Господ.
Чрез когото Ангелите хвалят твоето величие, господствата обожават, властите с трепет почитат. Небсата и небесните сили, както и блажените серафими с общо ликуване прославят.
Молим ти се, благоволи и нашите гласове със смирено признание да се слеят с техните, като казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СТРАДАНИЕТО ГОСПОДНЕ I
Следващото предисловие се казва през Петата седмица на Постното време и в Литургиите за тайните на Кръста и Страданието Господне.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Защото чрез душеспасителното страдание на твоя Син целият свят разбра смисъла да прославя твоето величие; докато чрез неизразимата сила на Кръста блясна осъждането на света и властта на Разпнатия.
Затова и ние, Господи, Те прославяме с Ангелите и всички Светци, като с възклицание казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СТРАДАНИЕТО ГОСПОДНЕ II
Следващото предисловие се казва в Понеделник, Вторник и Сряда на Страстната Седмица.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим. Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ:
Чиито дни на душеспасително страдание и славното възкресение знаем, че се приближават, и тези дни ще възтържествуват над гордостта на древния неприятел и ще се се възпоминава тайнството на нашето изкупление.
Чрез когото ангелското войнство, което ликува във вечността пред твоето Лице, обожава твоето величие.
Молим Ти се, благоволи и нашите гласове с общото ликуване да се слеят с техните, като казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО I
Следващото предисловие се казва в Литургиите на Великденското Навечерие и на Великден; и през цялата Осмина на Пасхата. В литургиите на Великденското Навечерие се казва: Особено в тазм нощ; в другите Литургии: Особено в този ден.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, да те хвалим, Господи, във всяко време, а с повече слава особено в тази нощ (в този ден), Когато наша Пасха е жертвуваният Христос;
Понеже той е истинският агнец, който отне греховете на света. Който със смъртта си унищожи нашата смърт и с възкресението си възстанови живота ни. Поради което с възторжена Пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, докато небесните сили и ангелските власти пеят химна на твоята слава, като безспирно казват:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО II
Следващото предисловие се казва през Великденското време.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, да те хвалим, Господи, във всяко време, когото наша Пасха е жертвуваният Христос.
Чрез когото се раждат за вечен живот чедата на светлината и на верните се разтварят вратите на небесното царство. Защото чрез неговата смърт е изкупена нашата смьрт и неговото възкресение даде живот на всички.
Поради което с възторжена Пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, докато небесните Сили и Ангелските Власти пеят химна на Твоята слава, като безспирно казват:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО III
Следващото предисловие се казва през Великденското време.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, да те хвалим, Господи, във всяко време, когото наша Пасха е жертвуваният Христос.
Който не престава да се принася в жертва за нас и да ни защитава пред Тебе с постоянното си застъпничество; Който, принесен в жертва, вече не умира, и винаги живее пожертвуван. Поради което с възторжена Пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, докато небесните Сили и Ангелските Власти пеят химна на Твоята слава, като безспирно казват:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО IV
Следващото предисловие се казва през Великденското време.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, да те хвалим, Господи, във всяко време, когото наша Пасха е жертвуваният Христос.
Защото като победи греха, отхвьрлената вселена се възобнови и целостта на нашия живот в Христа се възстанови. Поради което с възторжена Пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, докато небесните Сили и Ангелските Власти пеят химна на Твоята слава, като безспирно казват:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО V
Следващото предисловие се казва през Великденското време.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, да те хвалим, Господи, във всяко време, когото наша Пасха е жертвуваният Христос.
Който с принасяне на Тялото си усъвършенства жертвоприношения в истината на Кръста и като предаде Себе си и на Тебе за наше спасение, представи същото като Свещеник, Жертвеник и Агнец. Поради което с възторжена Пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, докато небесните Сили и Ангелските Власти пеят химна на Твоята слава, като безспирно казват:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ I
Следващото предисловие се казва на Възнесение Господне и в дните след Възнесение Господне до Събота преди Петдесятница в литургиите, които нямат собствено предисловие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Защото Господ Исус, Цар на славата, победител на греха и на смъртта днес се възнесе над небесата сред ликуващия хор на Ангелите.
Посредник между Бога и човеците, Съдия на света и Господ на Силите; не за да се откаже от нашата човешка немощ, а да се надяваме, че ние като негови членове ще го последваме там, където Той, като глава и наше начало, ни е предшествувал.
Поради което с възторжена Пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, локато небесните Сили и Ангелските Власти пеят химна на Твоята слава, като безспирно казват:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ II
Следващото предисловие се казва на Възнесение Господне и в дните след Възнесение Господне до Събота преди Петдесятница в литургиите, които нямат собствено предисловие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Защото Господ Исус, Цар на славата, победител на греха и на смъртта днес се възнесе над небесата сред ликуващия хор на Ангелите.
Посредник между Бога и човеците, Съдия на света и Господ на Силите; не за да се откаже от нашата човешка немощ, а да се надяваме, че ние като негови членове ще го последваме там, където Той, като глава и наше начало, ни е предшествувал.
Поради което с възторжена Пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, локато небесните Сили и Ангелските Власти пеят химна на Твоята слава, като безспирно казват:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА НЕДЕЛИТЕ „ПРЕЗ ГОДИНАТА“ I
Следващото предисновие се казва в неделите „През годината“.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ.
Който в Пасхалната тайна извърши чудно дело, като ни освободи от греха и от игото на смъртта, и ни призова към такава слава, че сега сме род избран, царствено свещенство, свет народ и люде придобити.
Ти ни призова от тъмнина към чудната си светлина, за да възвестяваме навсякъде твоите дела.
Затова и ние с ангелите и архангелите, с престолите и господствата, и с цялото небесно воинство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА НЕДЕЛИТЕ „ПРЕЗ ГОДИНАТА“ II
Следващото предисновие се казва в неделите „През годината“.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ.
Който от състрадание към човешките грехове благоволи да се роди от девица.
Чрез страданието си на кръста ни освободи от вечна смърт и като възкръсна от мъртвите, ни дари вечен живот. Затова и ние с ангелите и архангелите, с престолите и господствата, и с цялото небесно воинство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА НЕДЕЛИТЕ „ПРЕЗ ГОДИНАТА“ III
Следващото предисновие се казва в неделите „През годината“.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже: Към чиято безмерна слава познахме че принадлежим, когато Ти с твоята Божественост помогна на нас простосмъртните и ни даде лек за самата наша тленност, за да спасиш чрез нея загиналите от нея, чрез Христа нашия Господ.
Чрез когото ангелското войнство, което ликува във вечността пред твоето Лице, обожава твоето величие.
Молим Ти се, благоволи и нашите гласове с общо ликуване да се слеят с техните, като казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА НЕДЕЛИТЕ „ПРЕЗ ГОДИНАТА“ IV
Следващото предисновие се казва в неделите „През годината“.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.
Защото Той чрез рождението си обнови древния човек, чрез страданието си заличи граховете ни, чрез възкресението си от мъртвите ни откри пътя към вечния живот, чрез възнесението си при Тебе, Отче, отвори вратите на рая.
Затова и ние с Ангелите и множеството Светци пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА НЕДЕЛИТЕ „ПРЕЗ ГОДИНАТА“ V
Следващото предисновие се казва в неделите „През годината“.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Който сътвори всички елементи на света и утвърди промяната на времената; наистина създаде човека по твой образ и подчини на него дивните дела на вселената, за да господствува като твой заместник над всичко, което си създал, и винаги да Те възхвалява заради величието на твоите творения, чрез Христа нашия Господ.
Когото небесата и земята, Ангелите и Архангелите провъзгласяват и прославят, като непрестанно казват:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА НЕДЕЛИТЕ „ПРЕЗ ГОДИНАТА“ VI
Следващото предисновие се казва в неделите „През годината“.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже: Чрез когото живеем, движим се и сме и съществуващи в това тяло изпитваме всекидневно не само въздействието на твоята милост, а си обезпечаваме даже и залога на вечния живот.
Защото притежаваме първите прояви на Светия Дух, който възкреси Исуса от мъртвите, надяваме се Пасхалната тайна да се осъществи в нас завинаги.
Затова и ние Ти благодарим и заедно с Ангелите прославяме твоите добродетели, като казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА НЕДЕЛИТЕ „ПРЕЗ ГОДИНАТА“ VII
Следващото предисновие се казва в неделите „През годината“.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже: Защото Ти в милосърдието си така обикна света, че ни изпрати самия Изкупител, и пожела Той да стане подобен на нас във всичко, освен в греха, за да обикнеш в нас това, което бе възлюбил в Сина.
Чрез Неговото послушание ни бяха възвърнати твоите дарове, които бяхме изгубили чрез непослушанието, като съгрешихме.
Затова и ние, Господи, Те прославяме с Ангелите и всички Светци, като с възклицание казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗАА НЕДЕЛИТЕ „ПРЕЗ ГОДИНАТА“ VIII
Следващото предисновие се казва в неделите „През годината“.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогъщи вечни Боже:
Защото чрез Кръвта на твоя Син и силата на Свети Дух пожела отново да събереш около Тебе чедата, които злото на греха държеше далеч от Тебе; та твоят народ, обединен поради единството на Света Троица, да познае, за хвала на твоята многообразна мъдрост, Църквата като Христово Тяло и храм на Свети Дух.
Затова и ние, присъединени към ангелските хорове, с радост Те прославяме, като казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СВЕТОТО ПРИЧАСТИЕ I
Следващото предисловие се казва в Литургията „На тайната вечеря“; може също да се каже на тържеството на Тялото и кръвта Христови и в оброчните литургии за Светото причастие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ.
Който като истински и вечен свещеник установи постоянно жертвоприношение и пръв се принесе на тебе в душеспасителна жертва, и ни заповяда да я принасяме в негов спомен.
С чието тяло пожертвано за нас се подкрепяме и когато пием кръвта му, пролята за нас, се очистваме.
Затова и ние с Ангелите и Архангелите, с престолите и господствата, и с цялото небесно воинство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СВЕТОТО ПРИЧАСТИЕ II
Следващото предисловие се казва на тържеството на Тялото и кръвта Христови и в оброчните литургии за Светото Причастие.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ.
Който на Тайната Вечеря се храни със своите Апостоли, нареди да бъде продължен душеспасителният спомен на кръстната жертва през вековете и се принесе на Тебе в жертва като неопетнен Агнец и приятен дар на съвършена хвала.
Като храниш с това възвишено тайнство твоите верни, Ти ги осветяваш, та човешкия род, който живее в света, една вяра да го озари, една любов да го обедини.
Пристъпяме, прочие, към трапезата на това дивно Таинство, та, обляни от нежността на твоята благодат, да добием образа на небесната красота.
Поради което небето и земята Ти пеят нова песен, като Те обожават, и ние с цялото воинство на Ангелите Те прославяме, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ I
Следващото предисловие се казва в литургиите за Блажена Дева Мария, като се спомене празникът, както е посочено в отделните литургии, на определеното място.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
И тебе да хвалим, благославяме и прославяме
на празника (Благовещение, или Посещение, или Успение, или Рождението, или Въведение, или Безскверно Зачатие)

или
при почитането
или
при възпоминанието,
или
на празника

на блажената Мария, всякога Дева, която зачена твоя единороден Син по действие на Свети Дух, и като запази славата на девството си; роди на света вечната светлина Исуса Христа нашия Господ.
Чрез когото Ангелите хвалят твоето величие, господствата обожават, властите с трепет почитат. Небесата и небесните сили, както и блажените серафими с общо ликуване прославят.
Молим ти се, благоволи и нашите гласове със смирено признание да се слеят с техните, като казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ II
Следващото предисповие се казва в питургиите за Блажена Дева Мария.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, да Те провъзгласяваме дивен в славата на всички Светци и преди всичко, чествувайки паметта на блажената Дева Мария, да възхваляваме твоята милост чрез нейния благодарствен химн.
Защото Ти наистина извърши по всички краища на земята велики дела и прояви през вековете твоята щедрост на милосьрдие, като погледан смирението на твоята рабиня, дари чрез Нея автора на човешкото спасение,
Твоя Син, Исуса Христа, нашия Господ. Чрез когото ангелското войнство, което ликува във вечността пред твоето Лице, обожава твоето величие.
Молим Ти се, благоволи и нашите гласове с общо ликуване, да се слеят с техните, като казваме:
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА АНГЕЛИТЕ
Следващото предисловие се казва в Литургиите за Светите Ангели.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Чрез Архангелите и Ангелите твоята слава на стихва, защото към твоето величие и слава се прибавя това, което ангелското творение достойно Ти отдава; и в блясъка на тази най-достойна красота Ти показваш, колко си безкраен и възвишен над всички твари чрез Христа нашия Господ.
Чрез Когото множество Ангели чествува твоето величие; към тях, обожавайки, се присъединяваме и ние с ликуване и заедно с тях Те възхваляваме, като казваме:

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СВЕТИ ЙОСИФ, СЪПРУГ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ
Следващото предисловие се казва в Литургиите за св. Йосиф
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякьде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
И тебе, както подобава, да възхваляваме, благославяме и почитаме на празника (или на тържеството) на блажения Йосиф.
Който, като праведен мъж, бе даден от тебе за съпруг на Девица Богородица, и като верен и благоразумен слуга поставен над твоето семейство, за да пази като баща твоя единороден Син, заченат по действие на Светия Дух, Исуса Христа нашия Господ.
Чрез когото Ангелите хвалят твоето величие, господствата обожават, властите с трепет почитат. Небесата и небесните сили, както и блажените серафими, с общо ликуване прославят. Молим ти се, благоволи и нашите гласове със смирено признание да се слеят с техните, като казваме:

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА АПОСТОЛИТЕ I
Следващото предисновие се казва в Литургиите за Апостолите.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, да Те провъзгласяваме дивен в славата на всички Светци и преди всичко, чествувайки паметта на блажената Дева Мария, да възхваляваме твоята милост чрез нейния благодарствен химн.
Защото Ти наистина извърши по всички краища на земята велики дела и прояви през вековете твоята щедрост на милосьрдие, като погледан смирението на твоята рабиня, дари чрез Нея автора на човешкото спасение,
Твоя Син, Исуса Христа, нашия Господ. Чрез когото ангелското войнство, което ликува във вечността пред твоето Лице, обожава твоето величие.
Молим Ти се, благоволи и нашите гласове с общо ликуване, да се слеят с техните, като казваме:

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА АПОСТОЛИТЕ II
Следващото предисповие се казва в Литургиите за Апостолите и Евангепистите.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже. Чрез Христа нашия Господ:
Защото Ти съгради твоята Църква върху основата на Апостолите, за да бъде тя на земята постоянен знак на твоята светост и да предава на всички човеци небесното благовестие.
Поради което сега и на веки с цялото войнство на Ангелите преданно Те възпяваме, като възклицаваме и казваме:

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СВЕТЦИТЕ I
Следващото предисповие се казва в Литургиите за всички Светци, за Светите покровители и Титуляри на църквата, и на тържествата и празниците на Светците, ако не трябва да се казва собствено предисловие. Може да се казва и при възпоминанието на Светците.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Който се прославяш в сбора на Светците и като увенчаваш техните заслуги, увенчаваш твоите дарове.
Който чрез техния живот ни даваш пример и участие в тяхното общение и подкрепа чрез тяхното застьпничество, та, утвърдени с толкова велики свидетели, да посрещнем с готовност предстоящата ни борба и да постигнем с тях неувехващия венец на славата, чрез Христа нашия Господ.
Затова и ние с Ангелите и Архангелите и с многобройния сбор на Светците, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СВЕТЦИТЕ II
Следващото предисповие се казва в Литургиите за всички Светци, за Светите покровители и Титуляри на църквата, и на тържествата и празниците на Светците, ако не трябва да се казва собствено предисловие. Може да се казва и при възпоминанието на Светците.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.
Защото Ти чрез дивното свидетелствуване на твоите Светци обогатяваш винаги Църквата с нова сила и ни вадиш най-сигурни доказателства за твоята любов и за да изпълним тайната на спасението, техният назидателен пример ни насърчава като се препоръчваме на постоянното им благочестиво застъпничество.
Затова и ние, Господи, с Ангелите и всички Светци Те прославяме, като с възклицание казваме:

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА МЪЧЕНИЦИ
Следващото предисловие се казва на тържествата и на празниците на Светите Мъченици. Може да се казва и при възпоминанието на същите.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Защото пролятата Кръв, по примера на Христа, на блажения Мъченик И. за прослава на твоето име открива твоите чудеса, с които усъвършенствуваш силата в немощта, и укрепваш немощните сили за свидетелството чрез Христа нашия Господ.
Затова и ние с небесните Сили Те прославяме винаги на земята, като безспирно възклицаваме на твоето величие:

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ПАСТИРИ
Следващото предисловие се казва на тържествата и на празниците на Светите Пастири. Може да се казва и при възпоминанието на същите.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.
Защото Ти даваш твоята Църква така да се радва поради празника на свети И. че да се утвърждава от примера на благочестивия живот, да се поучава от словото на проповедта и да се опазва чрез благодарствена молитва към Тебе.  
Затова и ние с Ангелите и многобройните Светци пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СВЕТИТЕ ДЕВИЦИ И МОНАСИ
Следващото предисловие се казва на тържествата и на празниците на Светите Девици и Монаси. Може да се казва и при възпоминанието на същите.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже;
В лицето на Светците, които се осветиха на Христа заради царството небесно, подобава да чествуваме твоето дивно Провидение, чрез което призоваваш човека към първичната му светост и го водиш предвкусването на даровете, които ще получи в новия свят.
Затова и ние със Светците и всички Ангели Те прославяме, като безспирно казваме:

 

 
ОБЩО ПРЕДИСЛОВИЕ I
Следващото предисповие се казва в литургиите, които нямат собствено предисловие и в които не трябва да се взема предисловие Де Темпоре.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже: Чрез Христа нашия Господ.
В когото благоволи да обновиш всичко и от неговата пълнота стори да приемем всички. Защото, при все че бе Бог, смири себе си, и чрез кръвта си, пролята на кръста, умиротвори света; поради което той бе въздигнат над всички и за всички, които го следват, стана причина за вечно спасение.
Затова и ние с Ангелите и Архангелите, с престолите и господствата, и с цялото небесно воинство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:

 

 
ОБЩО ПРЕДИСЛОВИЕ II
Следващото предисповие се казва в литургиите, които нямат собствено предисловие и в които не трябва да се взема предисловие Де Темпоре.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Който, в добротата си, създаде човека, и след като го бе справедливо осъдил, в милосърдието си го изкупи, чрез Христа нашия Господ.
Чрез когото Ангелите главят твоето величие, господствата обожават, властите с трепет почитат. Небесата и небесните сили, както и блажените серафими, с общо ликуване прославят.
Молим ти се, благоволи и нашите гласове със смирено признание да се слеят с техните, като казваме:

 

 
ОБЩО ПРЕДИСЛОВИЕ III
Следващото предисповие се казва в литургиите, които нямат собствено предисловие и в които не трябва да се взема предисловие Де Темпоре.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Както си Създател на човешкия род чрез Сина на твоята любов,  така си и негов щедър Обновител.
Затова справо Ти служат всички твари и заслужено Те възхваляват  всички изкупени и твоите Светци единодушно Те благославят.
Поради което и ние Те прославяме, винагй, като ликуваме и казваме:

 

 
ОБЩО ПРЕДИСЛОВИЕ IV
Следващото предисповие се казва в литургиите, които нямат собствено предисловие и в които не трябва да се взема предисловие Де Темпоре.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Защото Ти не се нуждаеш от нашата прослава, но все пак твой дар е да Ти благодарим, понеже нашите хвалебствия не повишават твоето величие, но те са полезни за нашето спасение, чрез Христа нашия Господ.
Когото небесата и земята, Ангели и Архангели провъзгласят и прославят, като непрестанно казват:

 

 
ОБЩО ПРЕДИСЛОВИЕ V
Следващото предисповие се казва в литургиите, които нямат собствено предисловие и в които не трябва да се взема предисловие Де Темпоре.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогьщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.
Чиято смърт чествуваме с любов, възкресението Му изповядваме със жива вяра, очакваме славното Му пришествие с твърдо упование.
Затова и ние със Светците и всички Ангели Те възхваляваме, като безспирно казваме:

 

 

 

ОБЩО ПРЕДИСЛОВИЕ VI
Следващото предисповие се казва в литургиите, които нямат собствено предисловие и в които не трябва да се взема предисловие Де Темпоре.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим. Свети Отче, чрез тоя възлюбен Син Исус Христос, твоето слово чрез което всичко създаде, когото ни изпрати като Спасител и Изкупител, заченал се по действие на Свети Дух и се родил от Дева Мария.
За да изпьлни твоята воля и да Ти придобие свет народ, Той простре ръцете си на Кръста, победи смъртта и извести възкресението.
Затова и ние с Ангелите и всички Светци възхваляваме твоята слава, като единоголасно казваме:
 

 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ПОКОЙНИТЕ I
Следващото предисловие се казва в заупокойните литургии.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим: Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: чрез Христа нашия Господ.
В когото за нас изгря надежда за блажено възкресение, тъй че, ако и да ни опечалява неизбежната смърт, утешава ни обещанието за бъдещето безсмъртие.
Защото животът на твоите верни, Господи, се променя, не се отнема, и за разрушеното земно жилище, те придобиват в небесните селени~ вечно обиталище.
Затова и ние с Ангелите и Архангелите, с престолите и господствата, и с цялото небесно воинство, пеем химна на твоята слава, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ПОКОЙНИТЕ II
Следващото предисловие се казва в заупокойните литургии.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим: Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже: чрез Христа нашия Господ.
Защото единствен Той прие смъртта, за да не умрем ние всички;
Той единствен се удостои дори да умре, за да живеем вечно всички при Тебе.
Затова и ние, присъединени към ангелските хорове, Те възхваляваме, като с радост изповядваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ПОКОЙНИТЕ III
Следващото предисловие се казва в заупокойните литургии.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже: чрез Христа нашия Господ.
Който е спасението на света, животът на човеците, възкресението на мъртвите.
Чрез когото ангелското войнство, което във вечността ликува пред твоето Лице, обожава твоето величие.
Молим Ти се, благoволи и нашите гласове, с общо ликуване, да се слеят с техните, като к~зваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ПОКОЙНИТЕ IV
Следващото предисловие се казва в заупокойните литургии.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Който ни даваш живота, чрез Провидението си ни управляваш, по чиято повеля, по закона на греха, се разлагаме в пръст, от която сме взети. Но смъртта на твоя Син ни изкупи, а Ти по твоя заповед ни призова към славата на Неговото възкресение.
Затова и ние с множеството Ангели и Светци Ти пеем хвалебствен химн, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ПОКОЙНИТЕ V
Следващото предисловие се казва в заупокойните литургии.
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим Господи, свети Отче, всемогьщи вечни Боже:
Защото по наша вина умираме, обаче е дар на твоето милосърдие и благодат, ако от смъртта, причинена от греха, ни изкупва победата на Христа и с Него възкръсваме за нов живот.
Затова и ние с небесните Сили Те възхваляваме винаги на земята, като безспирно възклицаваме на твоето величие:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
 
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.
Защото представеният днес в храма съвечен Твой Син е обявен от Свети Дух за слава на Израил и за просвещение на езичниците. Затова и ние, като посрещаме с радост Спасителя, Те възхваляваме с Ангелите и Светците, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ВЪПЛЕЩЕНИЕТО
 
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душе­спасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Гос­под.
За Когото при небесната вест Девицата узна, че ще се роди всред човеците и за човеците, Когото Тя зачена по делото на Свети Дух и носи с неизразима любов в непороч­ната си утроба.
За да се изпълни вярата в обещанията на си­новете Израилеви и да се открие на света като очакваният Спасител на народите.
Чрез Когото Ангелското войнство, което ликува във вечността пред Твоето лице, обожава Твое­то величие. Молим Ти се, благоволи и нашите гласове с общо ликуване да се слеят с техните, като казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ПРЕСВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
 
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.
Издигнат на Кръста, в своята безкрайна любов Той даде живота си за нас, а от раната на реброто Му проля кръв и вода, символ на църковните тайнства, та всички хора, привлечени към Сърцето на Спасителя, да черпят радостно от вечния източник на спасение.
Затова и ние със Светците и всички Ангели Те прославяме, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
 
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.
Ние възхваляваме Твоето величие чрез блажения Иван, Хрис­товия Предтеча, когото между родените от жена Ти освети с осо­бена чест, който при рождението си причини голяма ра­дост и още не роден се възрадва поради идването на Спа­сителя, и единствен между всички пророци посочи Агнеца на изкуплението. Той кръсти също във водата, която трябваше да бъде осветена, самия Автор на кръщението и заслужи да из­върши свидетелстването на Христа с проливане на кръвта си.
Затова и ние с небесните сили Те прославиаме винаги на зе­мята, като безспирно възклицаваме на Твоето величие:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ
 
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.
Защото по Твой промисъл ни радват Твоите Апостоли Петър и Павел. Петър, който пръв изповядва вярата в Христа, Твоят Син; Павел, който осветли тайната, скрита от вековете. Рибо­ловецът от Галилея, който основа първата Църква с пра­вед­ните Израилтяни; Наставникът и Учителят, който оповести, че езичниците също са призвани към спасение. И тъй, по раз­ли­чен начин, те обединиха едно Христово Семейство, и два­мата, почитани от християнския народ, заедно споделят същия ве­нец на славата.
Затова и ние със Светците и всички Ангели Те прославяме, като безспирно казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО
 
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.
Защото днес Девицата Богородица е отнесена в небето. Чрез Нея, начало и образец на Църквата, Ти пожела да откриеш изпълнението на Твоя план на спасение, и направи да блесне за Твоя народ, странстващ по земята, знак на сигурна надеж­да и утеха. Ти не пожела да види тлението на гроба Тази, коя­то по неизразим начин роди по плът Твоя Син, Източник на живота. Затова и ние, присъединени към Ангелските хорове, Те възхваляваме и с радост прославяме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ПОБЕДАТА НА СЛАВНИЯ КРЪСТ
 
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.
Който си определил кръстното дърво за спасение на човешкия род, та откъдето се появи смъртта, оттам да възкръсне Животът, и този, който победи на дървото, да бъде победен също чрез дървото, чрез Христа нашия Господ. Чрез Когото Ангелите хвалят Твоето величие, Господствата обожават, Властите с трепет почитат. Небесата и небесните сили, както и блажените Серафими с общо ликуване прославят. Молим Ти се, благоволи и нашите гласове да се слеят с техните, като казваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА ВСИЧКИ СВЕТЦИ
 
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.
Защото днес ни даваш възможност да съзерцаваме Твоя свет град, Новия Йерусалим, който е наша Майка, дето избраното число на нашите братя и сестри Те прославят на веки. Към та­зи цел, ние странстващите на земята, ускоряваме с надежда нашите стъпки, ликувайки поради прославата на избраните членове на Църквата, които даваш като помощници и образ­ци в живота на нас слабите.
Затова и ние, присъединени към Ангелските хорове и Свет­ците, заедно Те възвеличаваме и с ликуващ глас възклицаваме:
 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ ЗА НЕПОРОЧНО ЗАЧАТИЕ НА БЛ.ДЕВА МАРИЯ
 
Св. Господ да бъде с вас.
О. И с твоя дух.
Св. Горе сърцата.
О. Отправени са към Господа.
Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.
О. Достойно и праведно е.
 
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспаси­телно, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже.
Който Запази Блажена Дева Мария от всякакво петно на пър­во­родния грях, за да Я подготвиш, като Я изпълни с благодат, за достойна Родителка на Твоя Син, и да означиш началото на Църквата неопетнената и блестяща от красота Негова Годени­ца. Защото Пречиста Девица трябваше да роди Син – невин­ния Агнец, който отнеме нашите престъпления и постви Нея из­между всички твари като Посредница на благодатта и обра­зец на светост за Твоя народ.
Затова и ние, присъединени към Ангелските хорове, Те въз­хва­ляваме, като с радост изповядваме:
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.