обред за литургията – покаятелен акт

ВТОРИ ПОКАЯТЕЛЕН АКТ

Свещеник: Господи, Ти си Милосърден, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, Ти си Всепрощаващ, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, Ти си Мирът, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, пратен от Отца да спасяваш съкрушените по сърце, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, който дойде да призовеш грешниците, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, който се застъпваш за нас пред Отца, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, Ти си наш Учител, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, Ти си наш Спасител, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, Ти си наш Създател, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, Ти си Пътят, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, Ти си Истината, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, Ти си Животът, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, Ти, който си Свят, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, Ти, който ни събираш, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, Ти, който си сред нас, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, който умря на кръста, за да ни дадеш живот, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, който ще дойдеш да съдиш живите и мъртвите, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, който ни приготви жилище на небето, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, който бе изпратен, за да изцелиш съкрушените по сърце, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, който дойде да призовеш грешниците, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, който седиш отдясно на Отца, за да се застъпваш за Твоя народ, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, Добри Пастирю, който познаваш своите овце, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, който отдаде живота си за своите овце, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, който търсиш изгубените овце, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, Сине Божи, който раждайки се от Дева Мария, стана наш Брат, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, Сине Човешки, който познаваш нашите слабости, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, Сине Единородни на Предвечния Отец, който ще дойдеш да съдиш живите и мъртвите, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, който не дойде да викаш праведните, а грешниците, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, който беше с митарите и грешниците, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, който искаш повече милосърдие отколкото жертва, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, който си пътят към Отца, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, който си светлината, озаряваща всеки човек, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, който умря на кръста, за да ни дадеш живот, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, който чрез смъртта на кръста, изтри нашите грехове, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, който чрез Твоето възкресение, ни върна вечния живот, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, който чрез Твоето влизане в славата, ни отвори пътя към небето, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, Покровителю наш, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, Изкупителю наш, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, Отче наш, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
или
Свещеник: Господи, Ти си нашата надежда и бъдеще, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Христе, Ти си нашата сила и свобода, помилвай ни
Народ: Христе, помилвай ни
Свещеник: Господи, Ти си нашата закрила и спасение, помилвай ни
Народ: Господи, помилвай ни
Свещеник: Да се смили над нас Всемогъщият Бог и след като ни прости греховете, да ни въведе в живот вечен.
Народ: Амин.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.