обредна Литургия при посветяване на девици

В ДЕНЯ НА ПОСВЕТЯВАНЕ НА ДЕВИЦИ

 

Тази литургия може да се чете с одежди с бял цвят извън Пред коледните, Постни­те и Пасхалните Недели, и извън Тържествата, Пепеляна Сряда и цялата Велика Седмица!

 

Входен Антифон                      Пс. 104,4-5

Търсете Господа и неговата сила, търсете винаги лицето му. Спомняйте си чудесата му, които е сторил.

 

Молитва

Стори, молим ти се, господи, тези твои рабини, на които внуши да водят девствен живот, да постоянствуват в предприетото дело и, за да ти се отдадат напълно нека заслужат да доведат до края началното решение. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Дай, в добротата си, молим ти се, Господи, чрез принесените да­рове постоянство във взетото решение на тези твои рабини, за да за­служат да влезат с радост в царството небесно, като им се отварят вратите при пришествието на върховния Цар, който е Бог и с тебе живее и царува през всички векове на вековете.

 

Причастен                                  Мт. 20,38

Син Човечески не дойде, за да му служат, но да послужи, и даде душата си откуп за мнозина.

или

Където има истинска любов, там е Бог. Любовта Христова в едно събра ни.

 

Следпричастна

Погледни благосклонно семейството си, Господи, и нас, които от­служваме тайната на вярата, направи да тичаме постоянно по пътеките на Евангелието, като Те възхваляваме във всичко. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.