обредна Литургия при освещаване на църква

В ДЕНЯ НА ОСВЕЩАВАНЕТО

А. При освещаване на Църква

 

Входен антифон                                Пс 67, 6.7.36

Бог в светото си жилище,  Бог въвежда в дом самотните: Той дава сила и крепост на Своя народ.

Или                                                        Пс 121, 1

Ще отидем радостни в дома Господен, Алилуя.

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже, излей върху това място твоята благодат, и на всички, които те призовават, дари твоята помощ, та тук силата на твоето слово и на тайнствата да укрепи сърцата на всички верни. Чрез нашия Господ…

 

Над даровете

Да Ти бъдат приятни, Господи, даровете на ликуващата Църква, та твоят народ, събиращ се в този свет дом, да постигнат чрез тайн­ствата вечното спасение. Чрез Христа…

 

Чете се 1 или 3 Евх. молитва с това предисловие, което принадле­жи към обреда на освещаването на църква.

Предисловие: За тайната на Божия храм.

В. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

В. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

В. Да благодарим на Господа нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Свети Отче. Който направи целия свят храм на твоята слава, та навсякъде да се прославя твоето име, но не отказваш да се освещават подходящи за божествените тай­ни места посветяваме радостни на твоето величие, прочее, този дом на молитва, съграден с човешкия труд.

Тук се открива тайната на истинския Храм и се изобразява образът на небесния Йерусалим:

защото ти направи тялото на твоя Син, родено от пречистата Дева, свет храм за себе си, в който да пребъдва пълнотата на божественост­та.

Установи Църквата свет твой град, изграден върху основата на Апостолите с основен камък самия Исус Христос; но изграждаща се, от отбрани камъни, където Ти ще бъдеш през всички векове всичко за всички и светлината на Христа ще блести вечно. Чрез когото и ние, Господи, с Ангелите и всички Светци Те изповядваме с ликуване, казвайки:

Свет, свет, свет Господ Бог Саваот…

 

Когато вече в църквата обикновено се сл.ужи, ако се употребяват 1, 2 или 3 Евх. молитва, казва се това

или

Предисловие: Земната църква спрямо Божията Църква.

В. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

В. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

В. Да благодарим на Господа нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогъ­щи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Защото във видимия дом, който ни позволи да съградим, където не преставаш да помагаш на семейството, запътило се към Тебе, да изобразяваш и извършваш на това място тайната на твоето общение с нас: защото тук си изграждаш този храм, който сме ние, и правиш разпространената по целия свят Църква да се умножава, обединена в Господнето тяло, допълвайки в мирното видение небесния град Йеру­салим. Затова и ние, с множеството блажени духове Те прославяме, благославяме и възвеличаваме в храма на твоята слава, казвайки:

Свет, свет, свет Господ Бог Саваот…

 

В Евхаристичните молитви освещаването на църквата се възпоминава с тези форму­ли:

а) В 1-та Евх. молитва се казва собствено Ханк иджитур: .

И така, молим Ти се, Господи, да благоволиш да приемеш бла- госклонно това приношение на нашето смирение, но и на тези твои раби, които ти поднесоха тази църква, (в чест на И..) с дълбока вяра или изградиха с неукротим труд (Чрез Христа нашия Господ. Амин.)

б) В застъпничествата на 3-та Евх. молитва, след думите народа, който си придобил, се казва:

Изпълни благосклонно оброците на това семейство, което ти пос­вещава тази църква: нека му бъде дом на спасение и храм на набесните тайнства; тук да отеква благовестието на мира и да се отслужва све­тите тайни, чрез които твоите верни, подучени от словото на живота и от божествената благодат, странствувайки през временния град, да заслужат да стигнат до вечния Йерусалим, в който ти, милостиви От­че, в милосърдието си, ще събереш всички твои разпръснати навсякъде чеда. Приеми благосклонно…

 

Причастен                             Мт 21, 13; Лк 11, 10

Домът ми дом за молитва ще се нарече, казва Господ; в него, кой­то поиска, получава, и който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори.

Или:                                          Срв ПС 127, 3

Като маслинени клони са синовете на Църквата около трапезата на Господа, Алилуя.

 

Следпричастна

Умножи, молим ти се, Господи, чрез тези свети дарове, които при­ехме, твоята истина в нашите умове, та както те обожаваме в светия храм, така също да се радваме с всички Светци пред твоето лице. Чрез Христа…

 

Благословение в края на Литургията

Бог, Господарят на небето и на земята, който днес ви събра за освещаването на този храм, да ви изпълни с небесно благословение.

О. Амин.

Доколкото сте щастливо очистени, можете във вас да притежавате като съжител Бога, и да наследите с всички Светци вечното блажен­ство.

О. Амин.

Да ви благослови всемогъщият Бог, Отец, и Син, и Свети Дух.

О. Амин.

Литургиите за годишнината на освещаването се намират в Общите

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.