обредна Литургия при освещаване на олтар

При освещаване на олтар

 

Входен антифон                               Пс 33, 40-11

Боже, наш Защитниче, надникни и милостно погледни лицето на твоя Помазаник! Защото един ден в твоите двори е по-добър от хиля­да дни.

Или:                                                      Пс 42, 4

И ще се приближа до Божия жертвеник, Алилуя.

 

Молитва

Боже, който пожела да привлечеш всичко към твоя Син, въздигнат върху жертвеника на кръста, изпълни с небесна благодат твоите верни, които ти посвещават този олтар, при който, събрани в едно, в обилно ще храниш, след като излееш Духа, ще ги направиш впоследствие посветен на тебе народ.  Чрез нашия Господ…

 

Над даровете

Да слезе, молим ти се, Господи, над този олтар Твоят Свет Дух, който да освети и даровете на твоя народ, и да очисти достойно сър­цата на причестяващите се. Чрез Христа нашия Господ.

 

Чете се 1 и 3 Евх. молитва, която принадлежи към обреда за посветяване на олтар.

Предисловие: Олтарът е самият Христос.

В. Господ да бъде с вас.

О. И с твоя дух.

В. Горе сърцата.

О. Отправени са към Господа.

В. Да благодарим на Господа нашия Бог.

О. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогъ­щи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Който, станал истински свещеник и истинска жертва, ни заповяда да чествуваме на веки възпоминанието на жертвоприношението, което сам принесе на Тебе върху олтара на кръста.

Затова твоят народ издигна този олтар, който на Тебе, Господи, ликуващи посветяваме. Това е истинското възвишено място, където непрестанно се принася в тайна жертвоприношението на Христа, на тебе се отдава съвършена хвала и се извършва нашето спасение. Тук се приготвя Господнята трапеза, при която, твоите чеда подкрепени с тялото на Христа, се обединяват в една и света Църква. Тук верните черпят твоя Дух от реките,’ произтичащи от Христа, духовната скала, чрез когото и те самите стават свето приношение, жив олтар. Зато­ва и ние, Господи, с Ангелите и всички Светци Те изповядваме, като ликуващи казваме:

Свет, свет, свет Господ Бог Саваот…

 

Причастен                           Пс 83, 4-5

И птичка си намира жилище, и лястовица гнездо, дето да положи пилците си, при Твоите олтари, Господи на силите, царю мой и Боже мой. Блажени, които живеят в дома ти, те непрестанно ще те хвалят.

Или:                                       Срв Пс 127.3

Като маслинени клони са около Господнята трапеза чедата на Църквата, Алилуя.

 

Следпричастна

Стори, Господи, да пребъдваме при твоите олтари, където се че- ствува тайнството на жертвоприношението, та, обединени с вярата и любовта, докато се храним с Христа, да се преобразим в Христа. Кой­то живее и царува…

 

Благословение в края на Литургията

Бог, който ви украсява с царствено свещенство, да стори, усъвър- шенствувайки свето вашето достойнство, да можете достойно да уча- ствувате в жертвоприношението на Христа.

О. Амин.

И който ви събира при една трапеза и храни с един хляб, да на­прави от вас едно сърце и една душа.

О. Амин.

Та тези, на които известявате Христа, да привлечете към Христа с примера на вашата любов.

О. Амин.

Да ви благослови всемогъщият Бог, Отец, и Син, и Свети Дух.

О. Амин.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.