обредна Литургия при кръщението

РАЗДАВАНЕ НА ТАЙНСТВАТА

 кръщението

Тази литургия се чете в одежди с бял цвят при кръщение на възрастни, особено ако в същата се извършва миропомазание.

Може да се чете, според обстоятелствата, и при кръщение за деца.

Може да се употребява през всички дни с изключение на Предколедните, Постните и Пасхалните Недели, Тържествата, Пепеляна Сряда и цялата Велика Седмица

 

А

Входен Антифон                                    Еф. 4,24

Облечете се в новия човек, създаден по Бога в праведност, светост и истина.

 

Молитва

Боже, който ни правиш да участвуваме в тайните на страданието и възкресението на твоя Син, стори, молим ти се, подкрепени с Духа на осиновяването, да вървим винаги във възобновен живот. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Молим ти се, Господи, благоволи да считаш като угодна жертва и да приемеш благосклонно заедно с приношенията на твоята Цър­ква тези, които, станали подобни на твоя Син (и усъвършенствувани чрез знака на мирото) присъедини, в добротата си, към царственото свещенство. Чрез Христа нашия Господ.

 

Когато се употребява Римският канон, във възпоминанието за живите да се споменат кръстниците, и се казва собствено: Ханк Иджитур.

Спомни си, Господи, за твоите верни, които ще бъдат кръстни­ци на твоите избраници при светото Кръщение (казват се имената на кръстниците) и за всички тук присъствуващи, чиято вяра и преданост ти са познати и т.н. (Виж стр.237, №81.)

”И така, молим ти се, Господи, приеми благосклонно това приношение, което ние, твои служители, и цялото твое семейство Ти при­насяме за тези също, които си благоволил да възродиш чрез вода и Дух Свети, прощавайки им всички грехове, за да ги намериш в Христа Исуса нашия Господ, умилостивен да ги приемеш и да заповядаш име­ната им да бъдат записани в книгата на живота. Чрез Христа нашия Господ.

 

Когато се употребява друга Евхаристична молитва, възпоминанието на новокръщаемите се извършва по този начин:

Във 2-а Евхаристична молитва (виж стр.244, №107) и всички църковни служители.

’’Спомни си, Господи, и за новокръщаемите, които днес чрез кръ­щението (и миропомазанието) са присъединени към твоето семейство, за да следват великодушно и охотно Христа, твоя Син.”

Спомни си и за нашите братя…

 

Във 3-а Евхаристична Молитва (виж стр.249 №114)

Изслушай благосклонно молитвите на това семейство събрано пред Тебе. Подкрепи, молим ти се, в светото решение твоите верни, кои­то днес чрез банята на възраждането (и даряването на Свети Дух) са присъединени към твоя народ, и стори да ходят във възобновен живот Милостиви Отче…

 

Във 4-а Евхаристична Молитва (виж стр.255,№123), както и за всички църковни служители

’’които ти принасят жертвата, и за онези, които тук присъствуват, и за новопокръстените, които днес възроди чрез вода и Дух Свети, и за целия народ, и за всички, които искрено те търсят.”

 

Причастен                                  1 Ив. 3,1

Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии чеда и вече сме такива.

 

Следпричастна

Стори, молим ти се, Господи, снабдени с тайнството на Тялото и Кръвта на твоя Син, така да растем в общението с неговия Дух и в любовта към братята, че да постигнем чрез дейна любов мярката на пълното Христово Тяло. Чрез Христа нашия Господ.

 

Б

Входен Антифон                                                          Тит. 3,5.7

Бог ни спаси чрез банята на възраждането и чрез обновата от Све­тия Дух, та, оправдани чрез неговата благодат, да станем според на­деждата си наследници на вечния живот.

 

Молитва

Боже, който ни възраждаш чрез словото на живота, стори, като го приемаме с искрено сърце, ,с готовност да изпълняваме истината и да принасяме обилни плодове на братска любов. Чрез нашия Гос­под Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Господи, отвори на пристъпващите към приготвения хляб и сме­сеното вино вратата на твоята вечеря, та, като чествуваме с радост небесното угощение, да бъдем считани за съграждани на светците и свои на тебе. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие на Кръщението

Причастен                                                                             1 Ив. 3.2

Възлюбени, отсега сме Божии чеда, макар още да не е станало явно, какво ще бъдем.

 

Следпричастна

Стори, Господи, чествувайки преславната тайна на смъртта и въз­кресението на твоя Син, която възвестяваме, да я изповяд-ваме по си­лата на това тайнство и чрез живота си. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.