обредна Литургия при годишната на брака

В годишнините на Бракосъчетанието

В годишнините на Бракосъчетанието, особено на 25- и 50-годишнина, може да се чете, когато са разрешени оброчни литургии, литургията за благодарност (стр. ,№) със следващите молитви.

Същите молитви могат да се употребяват, според обстоятелствата, и в литургията на деня ’’през годината”.


1) В годишнината на Брака

 

Молитва

Боже, Създателю на всичко, който в началото сътвори мъжа и жената, за да сключат брачен съюз, благослови и укрепи съединението на твоите верни, И… и И…, за да бъдат все по-съвършен образ на съ­единението на Христа с Църквата. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Боже, който направи да протече от сърцето на Христа кръв и вода, за да означиш тайната и на човешкото възраждане, благоволи да при­емеш благодарствените ни дарове за твоите раби И… и И… и укрепиш техния брачен съюз с всички твои дарове. Чрез Христа нашия Господ.

 

Следпричастна

Господи, подкрепени със свръхестествената храна и питие, изпъл­ни сърцата на твоите верни И… и И… с радост и любов, та в техния дом да владее благочестие и мир и да бъде отворен на всички за ми­лосърдни дела. Чрез Христа нашия Господ.


2) В 25-годишнина на бракосъчетанието

 

Молитва

Господи, който свърза с неразтрогаемата връзка на брачния съюз тези твои раби И… и И… и благоволи да ги подкрепиш чрез единодушие всред щастие и нещастие, увеличи и очисти, молим ти се, тяхната любов, за да се радват на взаимно посветяване (с чедата си). Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Боже, приеми благосклонно тези благодарствени дарове за твоите раби И… и И… за да черпят от тях изобилно мир и радост. Чрез Христа нашия Господ.

 

Следпричастна

Боже, който, в добротата си, допусна до трапезата на твоето се­мейство тези съпрузи И… и И… (с децата и приятелите им), стори да напредват решително и с радост в единодушие, така че да бъдат един­ни чрез твоята помощ до небесното блаженство. Чрез Христа нашия Г оспод.


3) В 50-годишнината на бракосъчетанието

 

Молитва

Боже, Отче всемогъщи, погледни благосклонно тези съпрузи И… и И… (с тяхната челяд, която родиха за живота и вярата) поради добрите дела на дълголетието им, и благослови плодоносната им ста­рост, както си утвърдил чрез удивителното тайнство първата им лю­бов. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог, и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Молитва над даровете

Боже, приеми благосклонно тези благодарствени дарове на твоите раби И… и И…, които толкова години живяха заедно с една искрена вяра и ти се молят да им дариш всички блага на единството и мира. Чрез Христа нашия Господ.

 

Следпричастна

Нахрани с насладите на твоята трапеза, молим ти се, Господи, да запазиш тези съпрузи И… и И… в света старост, докато допуснеш и двамата, дочакали дълбока старост до вечното блаженство. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.