Генерални Аудиенции

Образ на цялата Църква

4 септември 1963 – Папа Павел VI

Образ на цялата Църква

 

Скъпи синове и дъщери!

В името на нашия Господ Исус Христос ние ви приветстваме, поздравяваме ви и ви благославяме; и ние сме щастливи от този момент, който поставя пред Духа ни, като огледало, двойна картина, и двете достойни за дълга медитация. Ние виждаме първата картина в душите ви и тя се отразява в Нашата съвест, която е едновременно благоговейна и възвишена от нея. Това е мисълта, която имате за Нашата скромна личност и за Нашето най-високо служение. Виждате в Нас първия слуга на Господа, Наместника на Христос, приемника на Свети Петър, Върховния понтифекс, Учителя и Пастор на Католическата църква. Ние треперим; но е така. Вие се подчинявате на тържественото слово на св. Павел: „Нека всички ни смятат за служители на Христос и за разпределители на Божиите тайни” (1 Кор. 4, 1). Нека Господ да даде Ние наистина да сме такива, особено в този момент за вас, изпълвайки всички ви с божествени милости.

И вместо това виждаме втората картина в нашите мисли и тя се отразява върху вас: кой сте вие! Кои сте вие ​​като Божии създания, достойни за възхищение и почит; като християни, достойни за огромна любов; като членове на Църквата, достойни за цялата Наша обич и целия Наш интерес. С една дума, вие сте Божии хора.“ Често ще чуваме тази велика дума да се повтаря; Вселенският събор ще го повтори, извеждайки го от известната похвала, която св. Павел дава на християните: „Вие сте избран род, царско свещенство, свети хора, спасени хора“ (1 Петр. 2, 9). Вие сте за Нас почти образ на цялата Църква; и Ние виждаме в теб неговото разнообразие, неговото величие, неговата красота, неговото достойнство.

Този Наш поглед, който зърва действието на божествената благодат във вас, става желание, става препоръка, става молитва.Ще кажем със св. Лъв Велики: «Признай, християнино, своето достойнство». Бъдете наясно с вътрешното великолепие, до което свръхестественият живот ви е издигнал; и пазете и защитавайте това достойнство, особено днес, когато толкова много прояви на светския свят заговорничат да понижат и опетнят това достойнство.

Това гласуване ще бъде специалното намерение на Апостолската благословия, която сега ще ви дадем.

 

Папа Павел VI

Генерална аудиенция

Базилика Свети Петър, сряда, 4 септември 1963 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.