XVIII седмица обикн. време – петък – год. I – 18о1

XVIII седмица обикн. време – петък – год. I – 18о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XVIII седмица – петък Година I   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Второзаконие                           4,32-40 Говори Мойсей на народа, казвайки: „Разпитай за предишните времена, които са били преди тебе, от онзи ден, когато Бог сътвори човека на земята, и от единия…

IV седмица обикн. време – сряда – год. II – 04о2

IV седмица обикн. време – сряда – год. II – 04о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ IV седмица – сряда Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из втората книга на Самуил.                         24,2.9 – 17 В онези дни: Цар Давид каза на началника Иоав „Обиколи всички колена Израилеви от Дан до Вирсавия, и пребройте народа, за да зная,…

III седмица обикн. време – сряда – год. II – 03о2

III седмица обикн. време – сряда – год. II – 03о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ III седмица – сряда Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из втората книга на Самуил.                         7,4 – 17 В онези дни: Биде слово Господне към Натан: „Иди, кажи на Моя раб Давид: тъй говори Господ: Ти ли ще ми съградиш дом,…

III седмица обикн. време – вторник – год. II – 03о2

III седмица обикн. време – вторник – год. II – 03о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ III седмица – вторник Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из втората книга на Самуил.                         6,12в-15. 17-19 В онези дни: Давид отиде и тържествено пренесе Божия ковчег от Аведарована къща в Давидовия град. И колчем онези, които носеха ковчега Господен изминеха шест…

X седмица обикновено време – неделя год. С – 10огС

X седмица обикновено време – неделя год. С – 10огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ X седмица – неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из първата книга Царства.                             17, 17-24 В онези дни: Разболя се синът на тази жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане. Тогава рече…

X седмица обикновено време – неделя год. В – 10огВ

X седмица обикновено време – неделя год. В – 10огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ X седмица – неделя Година В   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Битие.                             3, 9-15 След като Адам яде от дървото, Господ Бог повика Адам и му рече: „Адаме, къде си?“ Той каза: „Чух гласа Ти в рая и ме…

X седмица обикновено време – неделя год. А – 10огА

X седмица обикновено време – неделя год. А – 10огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ X седмица – неделя Година А   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата на пророк Осия.                          6, 3в-6 И тъй, нека познаем, нека се стремим да познаем Господа. Като утринна зора е появата Му, и Той ще дойде при нас като дъжд; като…

IX седмица обикн. време – събота – год. II – 09о2

IX седмица обикн. време – събота – год. II – 09о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ IX седмица – събота Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей              4, 1-8 Възлюбени: Заклевам те пред Бога и Исуса Христа, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му; проповядвай словото, настоявай на…

IX седмица обикн. време – петък – год. II – 09о2

IX седмица обикн. време – петък – год. II – 09о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ IX седмица – петък Година I   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Тпвит                            11,5-17 В онези дни: Ана седеше всеки ден на връх планината, откъдето можеше да се вижда надалече. И когато от онова място наблюдаваше идването му, видя отдалече,…

IX седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 09о2

IX седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 09о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ IX седмица – четвъртък Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                            2, 8-15 Възлюбени: Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово, който възкръ­сна от мъртвите според моето благовестие, заради което аз страдам…