XXXIV седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 34о2

XXXIV седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 34о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XXXIV седмица – четвъртък Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата откровение на Свети Иван Апостол                  18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9а Аз, Иван, видях да слиза от небето друг Ангел; той имаше голяма власт и земята светна от Неговия блясък. Той почна да вика със…

XXXIV седмица обикн. време – сряда – год. II – 34о2

XXXIV седмица обикн. време – сряда – год. II – 34о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XXXIV седмица – сряда Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата откровение на Свети Иван Апостол                  15, 1-4 Аз, Иван, видях друга поличба на небето, голяма и чудна: Седем Ангели, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гряв. И видях…

XXXIV седмица обикн. време – вторник – год. II – 34о2

XXXIV седмица обикн. време – вторник – год. II – 34о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XXXIV седмица – вторник Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  14, 14-19 Аз, Иван, видях, и ето, светъл облак, и на облака седеше някой, подобен на Сина човечески, на главата си той имаше златен венец, а в ръката…

XXXIV седмица обикн. време – понеделник – год. II – 34о2

XXXIV седмица обикн. време – понеделник – год. II – 34о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XXXIV седмица – понеделник Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  14, 1-3.4в-5 Аз, Иван, видях, и ето Агнецът стои на планината Сион, и с него сто четиридесет и четири хиляди, които имаха на челата си написано името на…

Христос Цар – год. С – 34огС

Христос Цар – год. С – 34огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ Христос Цар – неделя Година В   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из втората книга на Самуил                     5, 1-3 В онези дни: Всички Израилеви колена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха: „Ето, ние сме твои кости и твоя плът. Още вчера и завчера, докле…

XXXIII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 33о2

XXXIII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 33о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XXXIII седмица – четвъртък Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  5, 1-10 Аз, Иван, видях в десницата на Седящия върху престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата. И видях силен Ангел, който викаше с висок…

XXXIII седмица обикн. време – сряда – год. II – 33о2

XXXIII седмица обикн. време – сряда – год. II – 33о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XXXIII седмица – сряда Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  4, 1-11 Аз, Иван, погледнах, и ето, врата отворена на небето, и предишният глас, който бях чул като от тръба, която говореше с мене, каза: „Изкачи се тук, и…

XXXIII седмица обикновено време – неделя год. С – 33огС

XXXIII седмица обикновено време – неделя год. С – 33огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XXXIII седмица – неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата на пророк Малахия                    4, 1-2а „Ето, ще дойде ден, пламтящ като пещ; тогава всички надменни и онези, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама, и ще ги изгори идещият ден, казва Господ…

XXXII седмица обикн. време – събота – год. II – 32о2

XXXII седмица обикн. време – събота – год. II – 32о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XXXII седмица – събота Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от третото послание на Свети Иван Апостол                  5-8 Възлюбени, ти постъпваш вярно във всичко, що вършиш за братята и за странниците, които засвидетелствуваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за…

XXXII седмица обикн. време – петък – год. II – 32о2

XXXII седмица обикн. време – петък – год. II – 32о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ XXXII седмица – петък Година II   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от второто послание на Свети Иван Апостол                  4-9 Избрана Госпожо, много се зарадвах, че намерих твоите чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че…