Генерални Аудиенции

Обещания към децата

14 октомври 2015 – Папа Франциск

Обещания към децата

 

Скъпи братя и сестри, добро утро!

Днес, тъй като времето беше доста несигурно и се прогнозираше дъжд, тази аудиенция се провежда едновременно на две места: тук на площада и в зала Павел VI, където 700 болни хора гледат на джъмботрона. Нека всички се присъединим и ги поздравим с бурни аплодисменти.

Словото на Исус е мощно днес: „Горко на света от скандали“. Исус е реалист и казва: „Неизбежно е да възникват скандали, но горко на човека, който предизвиква скандали“. Бих искал, преди да започна катехезата, от името на Църквата да ви помоля за прошка за скандалите, които се случиха напоследък както в Рим, така и във Ватикана. Моля за прошка.

Днес ще разсъждаваме върху една много важна тема: обещанията, които даваме на децата. Не говоря толкова за обещанията, които даваме от време на време, през деня, за да ги направим щастливи или да ги направим добри (може би с някаква невинна малка хитрост: Ще ти дам сладко и подобни обещания…) , за да ги насърчи да работят усърдно в училище или да ги увещава да не бъдат своенравни. Говоря за други обещания, най-важните обещания, определящи за очакванията им по отношение на живота, за доверието им по отношение на хората, за способността им да възприемат Името Божие като благословия. Това са обещания, които им даваме.

Ние, възрастните, сме готови да говорим за децата като за обещание за живот. Всички казваме: децата са обещание за живот. И ние също сме склонни да се чувстваме малко емоционални, казвайки на младите хора, че те са нашето бъдеще, вярно е. Но понякога се чудя дали сме толкова сериозни за тяхното бъдеще, за бъдещето на децата и за бъдещето на младите хора! Въпрос, който трябва да си задаваме по-често е: доколко сме искрени с обещанията, които даваме на децата, след като сме ги довели в нашия свят? Ние ги караме да дойдат на бял свят и това е обещание. Какво им обещаваме?

Добре дошли и грижа, близост и внимание, доверие и надежда са също основни обещания, които могат да бъдат обобщени с една дума: любов. Обещаваме любов, тоест любов, която се изразява в добре дошли, грижа, близост, внимание, доверие и надежда, но истинското обещание е любовта. Това е най-добрият начин да приветстваме човешко същество, което идва на света, и всички ние научаваме това, дори преди да сме го осъзнали. Много ми харесва, когато видя бащи и майки, когато съм сред вас, да ми носят момченце, момиченце и питам: „На колко години е?“ — „три седмици, четири седмици… Моля за Господното благословение“. Това също се нарича любов. Любовта е обещанието, което мъжът и жената дават на всяко дете: от момента, в който то или тя е заченато в ума им”. Децата идват на бял свят и очакват това обещание да бъде потвърдено: те го очакват по пълен, доверчив, беззащитен начин. Достатъчно е да ги погледнете: във всички етноси, във всички култури, във всички условия на живот! Когато се случи обратното, децата са наранени от „скандал“, от непоносим скандал, още по-сериозен, тъй като нямат средства да го интерпретират. Те не са в състояние да разберат какво се случва. Бог е нащрек за това обещание от първия миг. Спомняте ли си какво каза Исус? „Ангелите на децата отразяват погледа на Бог и Бог никога не изпуска децата от поглед (вж. Матей 18:10). Горко на онези, които предадат доверието им, горко! Тяхното доверчиво изоставяне на нашето обещание, на което сме посветени от първия миг, ни съди.

Бих искал да добавя още нещо, с необходимото уважение към всички, но и с много откровеност. Тяхното спонтанно доверие в Бог никога не трябва да бъде разочаровано, особено когато може да се дължи на известна (повече или по-малко несъзнателна) презумпция да го заместим сами. Никога не трябва да се нарушава нежната и тайнствена връзка на Бог с душите на децата. Това е истинска връзка, която Бог иска и Бог пази. Децата са готови от раждането си да се чувстват обичани от Бог, те са готови за това. Щом децата могат да почувстват, че са обичани заради себе си, те също така чувстват, че има Бог, който обича децата.

Децата, новородените, започват да получават дара, заедно с храната и грижите, на утвърждаването на духовните качества на любовта. Актовете на любов преминават през даряването на лично име, споделянето на езика, намерението зад погледа, озаряващата усмивка. Така те научават, че красотата на връзката между човешките същества се фокусира върху нашата душа, търси нашата свобода, приема различието на другите, разпознава и уважава тях като събеседници. Второ чудо, второ обещание: ние — майка и баща — ви се отдаваме, деца, за да дадем всеки от вас на себе си! И това е любов, която носи искра от Божията любов! Но вие, татковци и майки, имате тази Божия искра, която давате на децата си, вие сте инструмент на Божията любов и това е красиво, красиво, красиво!

Само ако погледнем децата с очите на Исус, можем наистина да разберем как, защитавайки семейството, защитаваме човечеството! Гледната точка на децата е гледната точка на Божия Син. Самата Църква в Кръщението дава големи обещания на децата, с които обвързва родителите и християнската общност. Нека светата Майка на Исус, чрез която Божият Син дойде при нас, възлюбен и роден като дете, направи Църквата способна да следва пътя на своето майчинство и на своята вяра. Нека Свети Йосиф – праведен човек, който приветства и защитава, смело почитайки благословията и обещанието на Бог – направи всеки способен и достоен да приеме Исус във всяко дете, което Бог изпраща на земята.

 

Папа Франциск

Генерална аудиенция

Площад Свети Петър, сряда, 14 октомври 2015 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.