библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Нощта на Пасха

Историята на Спасението

Нощта на Пасха *

(* Пасха – Произходът на думата е неизвестен. Това е ежегоден празник на пастирите при номадските народи. При Израил той придобива нов смисъл. Остава като спомен за спасителния акт на Господ, Който изведе израилтяните от смърт към живот, от робство към свобода. Надеждата, която този празник подхранва, се осъществява от Исус Христос, новата Пасха.)

Мойсей свика всички старейшини на Израил и им рече:

„Отидете, намерете агнета за своите семейства и ги заколете за Пасхата. Вземете китка от исоп* (* Исоп – ароматично растение, използвано в различни ритуали за очистване), потопете я в кръвта, която е в съда, и помажете горния праг и двете греди на вратата. Никой от вас да не излиза от къщната си врата до сутринта. През тази нощ изяжте месото на агнето, изпечено на огън, с безквасен хляб и с горчиви треви! Яжте го така – препасани през кръста, с обуща на нозе и с тояга в ръка. Изяжте го набързо – това е Пасха на Господ. Защото през тази нощ ще мине Господ по Египетската земя и ще порази всяко първородно – от човек до добитък. Кръвта ще ви бъде белег на къщите, където живеете. И като види кръвта, Господ ще ви отмине и между вас няма да има изтребление, когато поразява Египетската земя. Този ден да би бъде за спомен! Празнувайте го като празник на Господ през всички ваши родове! Празнувайте го като вечен закон. Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде, както бе казал, спазете това обещание! И когато децата ви попитат какво означава този обряд, кажете им, че това е пасхална жертва на Господ, Който избави нашите къщи в Египет, когато поразяваше египтяните.“

Тогава народът дълбоко се поклони и се помоли. Отидоха синовете на Израил и сториха така, както Господ заповяда на Мойсей и Арон.

Около полунощ Господ порази всички първородни в Египетската земя – от първородния син на фараона, който трябваше да наследи престола, до първородния син на пленника, който беше в тъмница, и всяко първородно у добитъка.

През нощта фараонът, всичките му служители и цял Египет се събуди. И настана голям писък, защото не остана къща в Египет, където да няма мъртвец.

Тогава фараонът повика Мойсей и Арон през нощта и им каза:

„Станете, излезте изсред народа ми, вие и синовете на Израил! Вървете, извършете служба на Господ, както говорихте. Вземете и дребния, и едрия си добитък, както молехте! Идете и ме благословете!“

Египтяните пропъждаха народа, за да го изкарат по-скоро от земята си, защото си казваха: „Всички ще измрем.“

Израилтяните вдигнаха тестото, преди да втаса, и като увиха нощвите в дрехите си, взеха ги на раменете си.

И потеглиха от Раамсес към Сокхот синовете на Израил. Бяха около шестстотин хиляди без жените и децата. С тях излязоха и много хора от други племена, и твърде голямо стадо дребен и едър добитък.

Времето, през което синовете на Израил живяха в Египет, беше четиристотин и тридесет години.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.