Непорочно Сърце Мариино

Непорочно Сърце Мариино – Събота след II неделя след Петдесятница

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Исаия                               61,9-11

Потомството на моя народ ще бъде известно между народите, и поколението му – всред племената; всички, които ги видят, ще познаят, че те са потомство, от Господа благословено.

С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се развесели в моя Бог: защото той ме облече в спасителна одежда, надена ми дреха на правда, като на младоженец възложи венец и като невеста с накит накичи. Защото – както земята произвежда растенията си, и както градина сраства посеяното в нея – тъй Господ Бог ще прояви правда и слава пред всички народи.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

1 Сам 2,1.4-5.6-7.8авсд (О: 1а)

 

О Зарадва се сърцето ми в Господа, моя Спасител.

 

Зарадва се сърцето ми в Господа; въздигна се рогът ми чрез моя Бог; широко се разтвориха устата ми против моите врагове, защото се радвам поради спасението ти. O

 

Лъкът на силните се пречупва, а слабите се със сила препасват; ситите работят за хляб, а гладните почиват; дори безплодната ражда седем пъти, а многодетната изнемощява. О

 

Господ умъртвява и съживява, сваля в преизподнята и изважда; Господ прави човека сиромах и богат, унижава го и го въздига. О

 

От праха той подига бедния, от калта възвишава сиромаха, като го слага да седне с велможите, и дава им в наследство престола на славата. О

 

О Алилуя. Блажена Дева Мария, която запазваше словото Божие и го обмисляше в сърцето си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              2,41-51

Всяка година родителите на Исуса ходеха в Йерусалим за празник Пасха. И когато Той стана на дванайсет години, те отидоха в Йерусалим по обичай на празника, а когато се връщаха, след свършване на празничните дни. Отрокът Исус остана в Йерусалим и не забелязаха това Йосиф и майка Му. Като мислеха, че той върви с дружината, изминаха един ден път и го търсеха между роднини и познайници.

И като го не намериха, върнаха се в Йерусалим и Го търсеха.

Подир три дни го намериха в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва. Всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите му. И като Го видяха, смаяха се.

И Му рече майка Му: „Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.“

Той им рече: „Защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?“ Но те не разбраха казаните от Него думи.

Той тръгна с тях и дойде в Назарет, и им се покоряваше.

А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.