Непорочно Зачатие на Бл.Дева Мария – I вечерна

І ВЕЧЕРНА Непорочно Зачатие на Бл.Дева Мария

от Общо за Блажената Дева Мария

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Алелилуя.

 

Химн

Здравей, надежда наша,

Здравей, хрисима и набожна,

Здравей, пълна с благодат,

О Дево Марио.

 

Здравей, роза сияйна,

къпина постоянно горяща,

здравей, разцъфнала младочка

от Давидовото коляно.

 

В тебе победена е смъртта,

изкупено е робството,

дарен отново е мира,

отворен е рая.

 

О пресвета Троице,

На Теб благодарствения химн

за Мария нашата Майка,

през вековете на вековете. Амин.

 

Ант. 1. Ще всея вражда между тебе и жената, между твоето семе и нейното семе.

 

Псалом 112

 

Хвалете, слуги Господни, *

хвалете името Господне.

 

Нека бъде благословено името Господне *

сега и във вековете.

 

От изгрев до залез слънце *

нека бъде прославяно името Господне.

 

Високо над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господ, нашият Бог, *

Който живее във висините,

 

накланя се и гледа с внимание *

към небето и земята;

 

От прахта издига бедния *

от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи *

като майка, радваща се на децата си.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Ще всея вражда между тебе и жената, между твоето семе и нейното семе.

 

Ант. 2. Господ ме облече в спасителна одежда, надяна ми дреха на правда.

 

Псалом 147

 

Хвали, Иерусалиме, Господа *

хвали, Сионе, твоя Бог,

 

защото Той укрепва лостовете на твоите порти, *

благославя твоите синове сред тебе;

 

утвърждава в твоите предели мир, *

с едра пшеница те насища;

 

праща на земята Своето слово; *

Неговото слово бързо върви;

 

дава сняг като вълна; *

сипе скреж като пепел;

 

хвърля градушката Си на късове; *

пред Неговия мраз кой ще устои?

 

Праща Словото Си, и всичко се разтапя; *

духа с вятъра Си, и води потичат.

 

Той яви Своето Слово на Яков, *

Своите наредби и съдби – на Израил.

 

На никой друг народ Той не е сторил това, *

и Неговите съдби те не знаят.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Господ ме облече в спасителна одежда, надяна ми дреха на правда.

 

Ант. 3. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе.

Еф. 1,3-10

 

Благословен да бъде Бог и Отец *

на нашия Господ Исус Христос,

 

Който ни благослови в Христос *

с всяко духовно благословение от небесата.

 

Както и ни избра чрез Него, *

преди сътворението на света,

 

за да бъдем свети и непорочни *

пред Него с любов.

 

Както предопредели да ни осинови за Себе Си *

чрез Исус Христос, по благоволение на Своята воля,

 

за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *

с която Той ни е дарил чрез Своя Възлюбен Син,

 

в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, *

и опрощение на греховете.

 

Според благоволението на Неговата благодат. *

която Той изобилно ни дари

 

във всяка премъдрост и разум, †

като ни откри тайната на волята Си *

по Своето благоволение,

 

което отпреди бе положил в Себе Си, *

за да се приложи, когато се изпълнят времената,

 

обединението в Христос *

на всичко небесно и земно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе.

 

Четене                Рим. 8,29

И които още преди сътворението избра, оттогава Той ги отреди да са като Неговия Син, за да бъде Христос първороден между много братя. А които е отредил, тях и призова; и които призова, тях и оправда; които оправда, тях и прослави.

 

Респонсорий

В. Хваля те Господи: * Ти ме освободи.

Вс. Хваля те Господи: * Ти ме освободи.

В. Не остави врага да тържествува над мене:

Вс. Ти ме освободи.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Хваля те Господи: * Ти ме освободи.

 

Ант. на кантика: Ще ме облажават всички родове; Силният ми стори велико нещо, алилуя

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика: Ще ме облажават всички родове; Силният ми стори велико нещо, алилуя

 

Моления

Единни в хвалебствената молитва, да хвалим Бога, Всемогъщия Отец, Който ни даде в Мария, сигурен залог за утешение и надежда. С упование да кажем:

Нека Мария, пълна с благодат, да се застъпва за нас.

Боже, действащ по чуден начин, Който позволи на Света Дева Мария да е съпричастна, с душата и тялото си на славата на Възкръсналия Христос,

води ни до вечната слава.

Ти, Който си ни дал Мария като Майка, давай ни чрез нейното застъпничество здраве на болните, утешение на скърбящите, прошка на грешниците,

—  дай на всички мир и спасение.

Ти, Който преизпълни с благодатта Си Дева Мария

—  зарадвай ни с пълнотата на даровете на Твоя Дух.

Стори Твоята Църква да бъде само едно сърце и само една душа.

—  позволи ни да постоянстваме единни в молитвата с Мария, Майката на Исус.

Ти, Който си увенчал Мария за Царица на небето,

—  стори така, че нашите починали братя и сестри, да се радват на вечната радост в общение със светиите.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, който чрез непорочното зачатие на Дева Мария приготви достойно жилище на своя Син и поради предвидената Негова смърт я предпази от всяко петно, стори, молим ти се, чрез Нейното застъпничество и ние също да достигнем чисти до Тебе. Чрез  нашия Господ  Исус Христос,  твоя Син,  който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия  Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.