Мъченичеството на св. Йоан Кръстител

Мъченичеството на св. Йоан Кръстител – 29 август

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из книгата на пророк Иеремия               1, 17-19

В онези дни: Биде слово Господне към мене, казвайки:

„Препаши бедрата си и стани, та им кажи всичко, що ти заповядвам: не бъди малодушен пред тях, за да те поразя пред очите им. И ето. Аз те поставих днес като укрепен град, като железен стълб и като медна стена против цялата тази земя, против царете на Юда, против князете му, против свещениците му и против народа на тази земя. Те ще воюват против тебе, ала не ще ти надвият; защото Аз съм с тебе, за да те избавям, говори Господ.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 170, 1-2.3-4а.5-6ав.15ав-17 (О: 15а)

 

О Устата ми ще разгласят Твоята правда.

 

На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя довека. Избави ме от Твоята правда, и ме освободи; наклони ухото си към мене и ме спаси. О

 

Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се крия; Ти си решил да ме спасиш, защото моя твърдина и моя крепост си Ти. Боже мой, избави ме, от ръцете на нечестивия. О

 

Защото Ти си моя надежда, Господи; Господи, мое упование от младините ми. На тебе съм се крепил от рождение. Ти си ме извел из майчината ми утроба; моята хвала за Тебе няма да престане. О

 

Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоите благодеяния. Ще вникна в делата на Господа Бога; ще спомня Твоята правда – само Твоята, Боже, Ти си ме поучавал от младините ми; и досега разгласям Твоите чудеса. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Блажени преследваните заради правда, защото тяхно е царството Божие.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко           6 17-29

В онова време:

Ирод бе проводил да хванат Йоан и да го оковат в тъмницата зарад Иродиада, жена на брата му Филип, понеже се бе оженил за нея.

Защото Иван говореше на Ирод: „Не ти е позволено да водиш братовата си жена.“ А Иродиада мразеше Иван и искаше да го убие, ала не можеше. Защото Ирод се страхуваше от Йоан, като знаеше, че той е мъж праведен и свет, и го пазеше; много работи вършеше от послушание към него, и с приятност го слушаше.

И като дойде сгоден ден, когато Ирод, по случай рождения си ден, даваше гощавка на своите велможи, воеводи и на старейте Галилейски, дъщерята Иродиадина влезе, игра и угоди на Ирод и на сътрапезниците му. Царят каза на девойката: „Искай от мене, каквото щеш, и ще ти дам.“ И закле й се: „Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, дори и половината си царство.“

Тя излезе и попита майка си: „Какво да искам?“

Тя отговори: „Главата на Йоан Кръстителя.“

И тоз час влезе бързешком при царя, поиска и рече: „Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоан Кръстителя.“

Царят се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не искаше да й откаже. И веднага, като изпрати оръженосец, царят заповяда да донесат главата му в блюдо. Той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо, та я даде на девойката, а девойката я даде на майка си.

Учениците му, като чуха, дойдоха и дигнаха тялото му, та го погребаха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.