Генерални Аудиенции

Мъж и жена (Първа част)

15 април 2015 – Папа Франциск

Мъж и жена (Първа част)

 

Скъпи братя и сестри, добро утро!

Днешният катехизис е посветен на един централен аспект от темата за семейството: великият дар, който Бог даде на човечеството със създаването на мъжа и жената и с тайнството на брака. Този и следващият катехизис ще третират разликата и взаимното допълване между мъжа и жената, които стоят на върха на божественото творение; след това двамата ще присъстват и в други теми, свързани с брака.

Нека започнем с кратък коментар върху първия разказ за сътворението в Книгата Битие. Тук четем, че Бог, след като е създал вселената и всички живи същества, е създал своя шедьовър, човешкото същество, което е направил по свой собствен образ: „по Божия образ ги създаде; мъж и жена ги създаде” (Битие 1:27), така се казва в книгата Битие.

И както всички знаем, половите различия присъстват в толкова много форми на живот, в големия мащаб на живите същества. Но само мъжът и жената са създадени по образ и подобие на Бога: библейският текст го повтаря три пъти в два пасажа (26-27): мъжът и жената са образ и подобие на Бога. Това ни казва, че не само мъжът е образът на Бог или само жената е образът на Бог, а мъжът и жената като двойка са образът на Бог. Разликата между мъжа и жената не е предназначена да стои в опозиция или да бъде подчинена, а е в името на общението и поколението, винаги по образ и подобие на Бога.

Опитът ни учи: за да се познава добре и да се развива хармонично, човекът се нуждае от взаимността на мъжа и жената. Когато това липсва, се виждат последствията. Създадени сме да се изслушваме и да си помагаме. Можем да кажем, че без взаимното обогатяване на тази връзка – в мисъл и в действие, в обич и в работа, както и във вяра – двамата дори не могат да разберат дълбочината на това какво означава да си мъж и жена.

Модерната съвременна култура отвори нови пространства, нови форми на свобода и нови дълбочини, за да обогати разбирането за тази разлика. Но също така въведе много съмнения и много скептицизъм. Например, питам се дали така наречената джендър теория не е в същото време израз на разочарование и примирение, която се стреми да премахне сексуалното различие, защото вече не знае как да се изправи срещу него. Да, рискуваме да направим крачка назад. Премахването на разликата всъщност създава проблем, а не решение. За да разрешат проблемите в отношенията си, мъжете и жените трябва повече да си говорят, да се слушат повече, да се опознават по-добре, да се обичат повече. Те трябва да се отнасят един към друг с уважение и да си сътрудничат в приятелство. На тази човешка основа, поддържана от Божията благодат, е възможно да се планира брачен и семеен съюз за цял живот. Брачната и семейната връзка е сериозен въпрос и е така за всички, не само за вярващите. Бих призовал интелектуалците да не оставят тази тема настрана, сякаш трябва да стане второстепенна, за да насърчи едно по-свободно и справедливо общество.

Бог повери земята на съюза между мъжа и жената: неговият провал лишава земята от топлина и помрачава небето на надежда. Знаците вече са тревожни и ние ги виждаме. Бих искал да посоча, наред с много други, две точки, които според мен изискват спешно внимание.

Първата. Няма съмнение, че трябва да направим много повече за напредъка на жените, ако искаме да дадем повече сила на реципрочността между мъжа и жената. Всъщност е необходимо жената не само да бъде слушана повече, но и нейният глас да има истинска тежест, признат авторитет в обществото и в Църквата. Самият начин, по който Исус смяташе жените в контекст, по-малко благоприятен от нашия, защото жените в онези времена бяха изместени на второ място. Исус я разглеждаше по начин, който излъчва мощна светлина, която осветява пътека, която води надалеч, от която сме покрили само малка част. Все още не сме разбрали в дълбочина какво може да ни даде женският гений, какво може да даде жената на обществото, а също и на нас. Може би жените виждат нещата по начин, който допълва мислите на мъжете. Това е път, който трябва да следвате с повече креативност и смелост.

Второто размишление засяга темата за мъжа и жената, създадени по Божия образ. Чудя се дали кризата на колективното доверие в Бога, която ни нанася толкова много вреда и ни прави бледи от примирение, недоверие и цинизъм, не е свързана и с кризата на съюза между мъжа и жената. Всъщност библейският разказ, с голямата символична фреска, изобразяваща земния рай и първородния грях, всъщност ни казва, че общението с Бог се отразява в общението на човешката двойка и загубата на доверие в небесния Отец поражда разделение и конфликт между мъж и жена.

Голямата отговорност на Църквата, на всички вярващи и преди всичко на вярващите семейства, която произтича от нас, подтиква хората да преоткрият красотата на творческия замисъл, който също вписва Божия образ в съюза между мъжа и жената. Земята е изпълнена с хармония и доверие, когато съюзът между мъжа и жената се живее правилно. И ако мъжът и жената го търсят заедно, помежду си и с Бог, без съмнение ще го намерят. Исус изрично ни насърчава да свидетелстваме за тази красота, която е образът на Бог.

 

Папа Франциск

Генерална аудиенция

Площад Свети Петър, сряда, 15 април 2015 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.