молитва за единението на християните 2023г – първи ден

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

 

18 януари – ПЪРВИ ДЕН

Научете се да правите правилното нещо

 

Четива

Исая 1, 12-18 Научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпяйте се за вдовица.

Лука 10, 25-36 Той попита Исус: „Но кой е моят ближен?“

 

Коментар

Бог – казва пророк Исая – иска Юда не само да практикува справедливост, но и да приеме заповедта винаги да върши това, което е правилно. Бог не само иска да се грижим за сираците и вдовиците, но иска да правим това, което е правилно и добро за тях и за всеки, който е отхвърлен от обществото. Еврейската дума, която превежда понятието „добро“ е Yaw-tab’ и означава да бъдеш щастлив, радостен, обичан, да правиш добро, да правиш нещо красиво.

Да си християнин означава да си ученик. Всички християни се вслушват в Божието Слово, учат заедно какво означава да правиш добро и кои хора се нуждаят от солидарност. Тъй като обществото става безразлично към нуждите на другите, ние, като деца на Бог, трябва да се научим да подкрепяме каузата на нашите братя и сестри, които са потиснати, като казваме как стоят нещата дори пред установената власт и, ако е необходимо, пледираме техния случай, така че те могат да живеят в мир и справедливост. Ако правим това, винаги ще правим правилното нещо!

Нашият ангажимент да изкореним и излекуваме греха на расизма изисква готовност и желание да поддържаме връзка с нашите християнски братя и сестри.

 

Християнско единство

Един учител на закона попита Исус: „Но кой е моят ближен?“. Отговорът на Исус ни призовава да видим отвъд разделенията на религия, племе и националност, за да разпознаем ближния си в нужда. Ние, християните, също трябва да погледнем отвъд тези разделения и разделенията в християнското семейство, за да разпознаем и обичаме нашите братя и сестри в Христос.

 

Нека се запитаме…

Кои са маргинализираните или потиснатите в нашето общество? Как могат църквите заедно да вървят с тези братя и сестри, да отговарят на техните нужди и да говорят от тяхно име?

 

Молитва

Господи, Ти, който извика своя народ от робство към свобода, дай ни сила и кураж да видим нуждаещите се от справедливост.

Нека видим техните нужди и да можем да им помогнем, и чрез силата на Твоя Свят Дух ни събере в едно стадо, на което Исус Христос е Пастирът. Амин

 

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.