молитва за единението на християните 2023г – въведение

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Научете се да правите добро, търсете правда

(Исая 1,17)

 

Исая е живял и пророкувал в царството на Юда през 8 век пр.хр. и е бил съвременник на Амос, Михей и Осия, в период на голям икономически просперитет и политическа стабилност, както за Израел, така и за Юда, поради упадъка на двете „суперсили“ по това време: Египет и Асирия. Също така е било и време, когато несправедливостта и неравенството са вилеели в двете кралства.

Това е и време, когато религията процъфтява, като ритуал и формален израз на вяра в Бог, съсредоточена върху приносите и жертвите в храма; тази официална и ритуална религия се ръководела от свещениците, които също са облагодетелствани от щедростта на богатите и могъщите. Поради близостта и отношенията между Кралския дворец и Храма, кралят и свещениците упражняват по-голямо влияние и държат властта, без в повечето случаи да се тревожат за онези, които страдат от несправедливост и потисничество. Споделяли са един мироглед – типичен за времето, но приеман дори и днес – Богатите и дарителите на съответни приноси се смятат за добри и благословени от Бог, докато онези, които са бедни и не могат да принасят жертви, са смятани за нечестиви и прокълнати от Бога. Бедните хора често са очерняни заради тяхнате икономическа бедност, която не им позволява да участват пълноценно в богослужението в Храма.

В този контекст думите на Исая се опитват да събудят съвестта на народа на Юда за реалността, в която се намират, показвайки как този тип религиозност не е благословия, а напротив, открита рана и светотатство пред Всемогъщия. Несправедливостта и неравенството са довели до разделения и раздори; пророкът осъжда политическите, социалните и религиозните структури и лицемерието да се принасят жертви на Бог, докато се потискат бедните. Исая се обявява енергично срещу корумпираните водачи и в полза на непривилегированите, поставяйки справедливостта и праведността само в Бог.

Местната работна група, назначена от Съвета на църквите в Минесота, избра този стих от първата глава на пророк Исая като референтен текст за Седмицата на молитвите за християнско единство през 2023 г.: „научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпяйте се за вдовица.” (Исая 1,17).

Исая учи, че Бог изисква праведност и справедливост от всички нас, по всяко време и във всички сфери на живота. Днешният свят преосмисля по много начини предизвикателствата на разделението, с което се сблъсква Исая в своето проповядване. Справедливостта, праведността и единството произтичат от дълбоката любов на Бог към всеки от нас и отразяват кой е Бог и как Бог очаква да се отнасяме един към друг. Божията воля да създаде ново човечество „от всеки народ, племе и език“ (Откр. 7, 9) ни призовава към мира и единството, които Той винаги е искал за творението.

Нашата молитва и нашата среща със сърцето имат силата да ни трансформират, като индивиди и като общност. Нека се отворим за присъствието на Бог във всяка наша среща, докато молим за благодатта да бъдем трансформирани, да разрушим системите на потисничество и да бъдем изцелени от греха на расизма. Нека заедно се борим за справедливост в нашето общество. Ние всички принадлежим на Христос.

 

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.