молитва за единението на християните 2023г – осми ден

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

 

25 януари – ОСМИ ДЕН

Справедливост, която възстановява общението

 

Четива

Псалм 82 (81), 1-4 Давайте правосъдие на сиромах и на сирак; бъдете справедливи към потиснат и беден

Лука 18, 1-8 Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него денем и нощем?

 

Коментар

Книгата на Псалмите е колекция от молитви и възхвали, от оплаквания, но също и от инструкции, които Бог дава. В Псалм 82 Бог изисква справедливост, която подкрепя основните човешки права, които трябва да бъдат гарантирани на всеки човек: свобода, сигурност, достойнство, здраве, равенство и любов. Псалмът също призовава за преобръщане на системите на неравенство и потисничество и коригиране на всичко, което е несправедливо, корумпирано или експлоататорско. Това е справедливостта, която ние, като християни, сме призовани да насърчаваме, като обединим нашата воля и нашите действия с тези на Бог в Неговото дело на спасение за творението. Разделението, включително това между християните, винаги има грях в основата си и изкуплението винаги възстановява общението.

Бог ни призовава да въплътим нашата християнска вяра и да действаме в името на истината, че всеки човек е ценен, че хората са по-важни от нещата и че всяка социална институция се измерва с това, което застрашава или укрепва живота и достойнството на всеки човек . Всеки човек има правото и отговорността да участва в обществото, като се стреми заедно към общото благо и добруването на всички, особено на скромните и бедните.

В своята книга Jesus and the Disinherited преподобният д-р Хауърд Търман, духовен съветник на преподобния д-р Мартин Лутър Кинг младши, заявява: „Трябва да провъзгласим истината, че целият живот е един и че сред всички нас има дълбока връзка; работата за общество, в което и най-малкото могат да намерят подкрепа и облекчение, е наложително. Трябва да положите живота си на олтара на социалната промяна, така че където и да сте, Царството Божие да е сред вас.“

 

Християнско единство

Исус разказва притчата за вдовицата и несправедливия съдия, за да научи хората, „че винаги трябва да се молим и никога да не се уморяваме“ (Лука 18:1). Исус спечели решителна победа над несправедливостта, греха и разделението и като християни нашата задача е да приветстваме

 

тази победа, първо в сърцата ни, чрез молитва, и второ в живота ни чрез действие.

Нека никога не падаме духом, а нека продължаваме да молим Бог в молитва за дара на единството и нека проявим този дар в живота си.

 

Нека се запитаме…

Как ние като Божи народ и като църкви сме призовани да се ангажираме със справедливостта, в единство на дела и цели, да обичаме и да служим на цялото Божие семейство?

 

Молитва

Бог, Създател и Изкупител на всички неща,

научи ни да гледаме навътре, за да бъдем вкоренени в твоя Дух на любовта, за да можем да отидем в света с мъдрост и смелост винаги да избираме пътя на любовта и справедливостта.

Молим ти се в името на твоя Син, Исус Христос, в единството на Светия Дух.

Амин

 

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.