молитва за единението на християните 2023г – трети ден

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

 

20 януари – ТРЕТИ ДЕН

Действайте справедливо, обичайте милостта, живейте смирено

 

Четива

Михей 6, 6-8 Какво иска от тебе Господ: да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог.

Марк 10, 17-31 Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?

 

Коментар

Ние, не аз. Пророкът предупреждава хората какво всъщност означава вярност към Божия завет: „Господ научи […] какво изисква от нас: да практикуваме справедливост, да търсим доброта и да живеем смирено пред нашия Бог“ (Мих. 6, 8) . В библейския иврит справедливостта и милостта не са нито разграничени, нито противопоставени една на друга; напротив, те са споени и изразени с един термин: Мишпат. Бог ни е показал добро и ни моли да преследваме праведността в любяща милост, живеейки смирено. Да ходя смирено с Бог означава да вървя редом с другите и следователно това не е просто индивидуален акт, това не е моят път, моята любов.

Любовта, към която Бог ни кани, винаги е любов, която ни събира в общение: нас, не мен. Тази перспектива прави начина, по който „практикуваме правосъдие“, много различен. Като християни ние действаме справедливо, за да свидетелстваме за Царството Божие в този свят и по този начин да поканим другите да живеят в Божията любяща доброта. В Царството Божие всички сме обичани еднакво, като Божии деца и като Църква на Бог, ние сме призовани да се обичаме един друг, братя и сестри, и да каним другите в динамизма на тази Любов.

Призивът да практикуваме справедливост, да обичаме това, което е добро и да живеем смирено с нашия Бог, също е призив, отправен към християните, да действаме заедно, за да свидетелстваме за Царството Божие, което вижда нашите общности обединени: ние, не аз.

 

Християнско единство

„Животът в смирение“ беше твърде голяма стъпка за богатия млад мъж, който попита Исус какво трябва да направи, за да наследи вечен живот. От младостта си той се подчиняваше на всички заповеди, но не беше в състояние да направи тази по-нататъшна решителна стъпка, за да се присъедини към учениците на Исус, поради своето богатство; той беше задържан от притежанията си. Колко трудно е за нас християните да изоставим това, което възприемаме като богатство, но което ни пречи да постигнем най-ценното добро, което е придържането към ученичеството на Исус като обединени християни!

 

Нека се запитаме…

Как нашите църкви могат да отговорят по-добре на нуждите на нашите най-уязвими съседи? Как можем да се вслушаме с уважение във всеки глас в нашите общности?

 

Молитва

Милосърдни и любящи Боже, разшири нашия хоризонт, за да можем да разберем мисията, която споделяме с всички наши братя и сестри в Христос, да покажем справедливостта и любящата доброта на Твоето Царство. Помогни ни да посрещнем нашите ближни, както Твоят Син ни прие.

Помогни ни да бъдем по-щедри в свидетелството за благодатта, която ни даваш даром. Чрез Христа нашия Господ.

Aмин

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.