молитва за единението на християните 2023г – втори ден

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

 

19 януари – ВТОРИ ДЕН

Когато справедливостта е въздадена

 

Четива

Притчи 21, 13-15 Да пази правосъдие е радост за праведника и страх за ония, които вършат зло.

Матей 23, 23-25 Правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите

 

Коментар

Още от първите страници Книгата на Притчите се стреми да инструктира мъдро „да живеем разумно, да бъдем справедливи, честни и лоялни“ (Притчи 1, 3). Във всичките му оракули на мъдростта призивът да се действа справедливо и да се търси справедливост е постоянен рефрен, непрекъснато излъчван и утвърждаван като по-угоден на Бога от жертвата. Авторът ни дава бисер на мъдрост, когато свидетелства, че докато праведните се радват, когато справедливостта се преследва, това вместо това разстройва вършителите на беззаконие. Християните, въпреки раздялата си, трябва да бъдат обединени в радост, когато справедливостта тържествува, и готови да застанат заедно, когато самата справедливост изисква да се противопоставим на злото. Докато изпълняваме Господната заповед и преследваме справедливост, трябва да сме готови да се изправим срещу вихрушка от съпротива и противопоставяне на нашите опити да работим в полза на най-уязвимите.

Тези, които се облагодетелстват от системи и структури, подкрепяни от превъзходството на бялата раса и други потиснически идеологии, като кастовата система и патриархата, ще се стремят да забавят и дори да откажат справедливостта, често като прибягват до насилие. Но търсенето на справедливост означава да се удари в сърцето на силата, да се направи място за праведната мъдрост на Бог, който винаги е нареждал да се върши добро, в свят, твърде често нечувствителен към страданието. И все пак има радост да правиш това, което е правилно. Има радост в потвърждаването, че черните животи имат значение, в преследването на справедливост за онези, които, макар и потиснати, доминирани и експлоатирани в този свят, са обичани от Бог.

Има радост в търсенето на помирение с други християни, за да можем по-добре да служим на провъзгласяването на Царството. Ние проявяваме тази радост, като споделяме нашия опит от Божието присъствие в общността, в онези видими и невидими пространства, където Бог върви с нас към изцеление, помирение и единство в Христос.

 

Християнско единство

Религиозните лидери, към които Исус се обръща в евангелския пасаж, са се адаптирали и живеят без проблеми с несправедливостите на света. Те се задоволяват с изпълнението на религиозни задължения като данък от мента, копър и кимион, но пренебрегват по-тежките и належащи изисквания за справедливост, милост и вярност.

По същия начин ние, християните, сме свикнали и сме се приспособили към разделенията, които съществуват между нас. Ние сме верни в голяма част от нашите религиозни обреди, но често пренебрегваме желанието на Господ всички Негови ученици да бъдат едно, защото това е твърде изискващо за нас.

 

Нека се запитаме…

Как конгрегациите и местните общности могат да се подкрепят взаимно в справянето със съпротивата, която може да възникне от насърчаването на справедливостта?

 

Молитва

Боже, Ти си източникът на мъдрост: моля те, дай ни мъдрост и кураж да работим за справедливост, да поправим това, което не е наред в света, като го поправим с нашите действия.

Молим Ти се за мъдростта и смелостта за да растем в единството на Твоя Син, Исус Христос, който царува с Теб и със Светия Дух през вековете на вековете.

Aмин

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.