молитва за единението на християните 2024г – осми ден

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

(превод от Йорданка Гюкова)

 

ДЕН ОСМИ

Исус му каза: «Иди и ти постъпвай така»

(Лука 10,37)

Господи, направи така, че нашето братство да стане знак за Твоето Царство

 

Допълнителни пасажи от Светото Писание

Римляни 12,9-13 Псалм 41,1-2

 

Размишление

С тези думи: «Иди и ти постъпвай така», Исус изпраща всеки един от нас и всяка от нашите Църкви да живеем напълно по Неговата заповед за любовта. Вдъхновени от Светия Дух ние сме изпратени за да бъдем «другият Христос», отивайки при страдащото човечество със състрадание и милосърдие. Както Добрият Самарянин пред ранения човек, ние можем да изберем да не отхвърляме тези, които са различни, а напротив да развиваме култура на близост и добронамереност.

Как поканата на Исус да отида и аз да постъпвам така, отеква в моя живот? Какви последици има това за моите взаимоотношения с членовете на другите Църкви? Как можем заедно да свидетелстваме за Божията любов в милосърдието? Като пратеници на Христос (виж 2 Кор 5,20), ние сме призвани да се помирим както с Бога, така и едни с други, така че братството да се вкорени и да израства в нашите Църкви в регионите засегнати от междуобщностни конфликти, такива например като Сахел.

С нарастването на доверието и близостта, ние ще бъдем по- склонни да разкрием раните си, включително и църковните наранявания, за да може да ни докосне и изцели любовта на Христос, чрез любовта и грижите, които ни си отдаваме едни на други. Да действаме заедно за християнското единство помага да възстановим взаимоотношенията, така че насилието да отстъпи място на солидарността и мира.

 

Молитва

Отче Небесни,

Ние Ти благодарим за дара на Светия Дух, който дарява живот, и ни отваря едни към други, разрешава конфликтите и укрепва нашите връзки на общение.

Дай ни да израснем във взаимната любов И в желанието да известяваме все по-вярно посланието на Евангелието, за да може светът да се събере в единство, и да приеме Принца на Мира.

Чрез нашия Господ, Исус Христос. Амин.

 

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.