молитва за единението на християните 2024г – седми ден

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

(превод от Йорданка Гюкова)

 

ДЕН СЕДМИ

Исус каза: «И тъй кой от тези трима, според тебе, ще да е бил ближен на човека, попаднал в ръцете на разбойниците ?»

(Лука 10,36)

Господи, покажи ми как да отговоря на ближния си

 

Допълнителни пасажи от Светото Писание

Филипяните 2,1-5 Псалм 10,17-18

 

Размишление

В края на притчата, Исус пита законоучителя: «И тъй кой от тези трима, според тебе, ще да е бил ближен на човека, попаднал в ръцете на разбойниците?». Законоучителят отговори: «Който прояви милост към него». Той не каза «това е Самарянинът», и можем да си представим, че поради враждебността между Самаряни и Юдеи, му е било трудно да даде такъв отговор. Много често откриваме ближния си в хората, които най-малко сме очаквали и дори в тези, чиито имена ни е трудно да произнесем или да разпознаем произхода им. В нашите съвременни общества, където партийните политики често противопоставят хората с различна религиозна идентичност едни срещу други, Исус ни призовава с тази притча да разберем значимостта нашето призвание да преминаваме през границите и стените на разделението.

Подобно на този законоучител, ние сме призвани да размишляваме върху начина, по който живеем живота си: не става въпрос само да знаем дали вършим добро или не. Но не трябва да пренебрегваме факта, че трябва да се отнасяме със състрадание, а не както постъпиха свещеникът и левита.

 

Молитва

Пресвети Боже,

Твоят Единороден Син, Исус Христос дойде сред нас за да ни покаже пътят на състраданието.

Помогни ни, чрез Твоя Дух да следваме Неговия пример, Бдейки за потребностите на всички Твои чеда, давайки така в единството – християнско свидетелство за Твоята любов и Твоето милосърдие.

Молим Те в името на Исус Христос. Амин.

 

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.