молитва за единението на християните 2024г – четвърти ден

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

(превод от Йорданка Гюкова)

 

ДЕН ЧЕТВЪРТИ

Той видя човека и го отмина

(Лука 10,30)

Нека никога да не отвръщаме лице от нуждаещите се

 

Допълнителни пасажи от Светото Писание

Исаия 58,6-9 Псалм 34,15-22

 

Размишление

Възможно е свещеникът и левитът, които са преминали на голямо разстояние, да са имали основателни религиозни причини, за да не се притекат на помощ на ранения човек: може би са се подготвяли да изпълняват определени религиозни обреди и са рискували ритуално оскверняване, ако човекът е мъртъв. Въпреки това в много случаи Исус хвърля критични погледи към религиозните водачи, които поставят правилата на религията винаги над задължението да вършат добро.

Началото на текста, избран за Седмицата на Молитва ни показва как законоучителят иска да се оправдае. Свещеникът и левитът от притчата така биха се почувствали оправдани за това, което са направили. Като християни, до каква степен сме готови да нарушим споразумението? Може да се случи нашето късогледство, обусловено от църковни и културни съображения да ни попречи да видим какво разкрива животът и свидетелството на нашите братя и сестри от другите християнски традиции. Като отваряме очите си за това как Божията любов се разкрива в нашите братя и сестри от другите християнски традиции, ние се приближаваме до тях и така можем да влезем в по-дълбоко единение с тях.

Тази притча на Исус не само ни призовава да вършим добро, а също така ни призовава да разширим нашия мироглед. Ние можем да научим какво е добро и свято не само за тези, които споделят нашите виждания за религия и вероизповедание, за света, но също така много често и от тези, които са различни от нас. Добрият Самарянин често е този, когото не бихме очаквали.

 

Молитва

Господи, Исусе Христе,

Докато вървим с Тебе към единението,

Не позволявай очите ни да се отклоняват, а нека да бъдат широко отворени към света.

Докато изминаваме пътя на живота,

Нека да се спираме, за да се погрижим за онези, които са ранени, И правейки това ние да усещаме в тях Твоето присъствие,

Ти, Който живееш и царуваш от векове за векове. Амин.

 

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.