молитва за единението на християните 2024г – втори ден

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

(превод от Йорданка Гюкова)

 

ДЕН ВТОРИ

Законоучителят Му отговори: «Възлюби господа, Твоят Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, и с цялата си сила, и с целия с и разум, възлюби и ближния си, като себе си»

(Лука 10,27)

Помогни ми, Господи, да Те обичам и да обичам моя ближен и себе си с цялото си същество

 

Допълнителни пасажи от Светото Писание

Второзаконие 10,12-13 Псалм 133

 

Размишление

Отговорът, който законоучителят дава на Исус може да изглежда обикновен и заимстван от известните Десет Божи Заповеди. При това да обичаме Бог по този начин и да обичаме ближния си, като себе си, често пъти може да се окаже трудно.

Божията заповед да Го обичаме изисква цялостен ангажимент и предполага ние да се отдадем изцяло, поднасяйки сърцето и ума си в служба на Божията воля. Ние можем да поискаме благодатта да следваме примера на Христос, на Този, Който се отдаде изцяло, казвайки: «Но нека бъде не Моята воля, а Твоята» (Лк 22,42). Той също прояви необятната Си любов към всички включително и към неприятелите Си. Не ни е дадено да избираме ближния си. Да обичаш означава да бъдеш съпричастен към неговите потребности, да приемаш неговите недостатъци и да насърчаваш неговите надежди и стремежи. Това е и отношението, което ние трябва да имаме съответно към нашите традиции, докато вървим по пътя на християнското единство.

Призивът да обичаме ближния си «като себе си» ни напомня, че ние трябва да се приемем такива, каквито сме, осъзнавайки върху себе си – състрадателния поглед на Бог, винаги готов да ни прости, като се има предвид, че ние сме Негови любими създания, да се уважаваме и да бъдем в мир със себе си. По същия начин всеки от нас може да поиска благодатта да обича и да приема своята Църква или своята общност с нейните несъвършенства, поверявайки всяко нещо на Отца, Който ни обновява чрез действието на Светия Дух.

 

Молитва

Господи, дай ни благодатта да Те опознаем по-дълбоко, за да можем да Те обичаме с цялото си същество.

Дай ни сърце, за да обичаме ближния си като себе си. Нека дарът на Твоя Свети Дух да ни направи способни да разпознаваме Твоето присъствие в нашите братя и сестри, и да се обичаме едни други със същата безусловна любов, като тази, която Ти изпитваш към нас.

Чрез нашият Господ, Исус Христос. Амин.

 

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.