молитва за единението на християните 2024г – първи ден

ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА И КОМЕНТАР

ЗА ВСЕКИ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

(превод от Йорданка Гюкова)

 

ДЕН ПЪРВИ

Един законоучител стана и за да Го изпита, рече:

«Учителю, какво да сторя, за да наследя вечен живот?»

(Лука 10,25)

Помогни ни, Господи, да имаме живот обърнат към Тебе

 

Допълнителни пасажи от Светото Писание

Римляните 14,8-9 Псалм 103,13-18

 

Размишление

«Какво трябва да направя, за да получа като дял живот вечен?» Този основен въпрос зададен на Исус от един законоучител предизвиква всички онези, които вярват в Бог. Той определя смисъла на нашия живот на земята и във вечността. Другаде в Библията, Исус ни дава окончателната дефиниция за вечния живот: «… това е -да познават Тебе, единственият Истински Бог, и пратения от Тебе Исус Христос» (Йн 17,3). Да познаваме Бог, означава да открием и изпълняваме Неговата воля в нашия живот. Всеки от нас желае живот живян в пълнота и истина и това е същото, което Бог желае за нас (виж Йн 10,10). Свети Ириней казваше: «Славата на Бог, това е живият човек».

Много често екзистенциалните реалности на живота, белязани от разделенията, егоизмът и страданието ни отдалечават от търсенето на Бога. Исус изживя тайната на дълбоко общение с Отца, Който желае да изпълни всичките си чеда с пълнотата на вечния живот. Исус е «Пътят», който ни води при Отца, нашата окончателна съдба.

Така стремежът ни към вечен живот ни приближава до Исус, като същевременно ни прави по-близки едни с други и ни доближава до пътя на християнското единство. Нека да бъдем отворени за приятелство и сътрудничество с християните от всички Църкви, молейки се да дойде денят, когато всички ние ще можем да се съберем около Господнята трапеза.

 

Молитва

Боже на живота,

Ти, Който си ни създал, за да имаме живот и то живот в пълнота, Дай ни да разпознаем в нашите братя и сестри тяхното желание за вечен живот.

И докато вървим целеустремено по стъпките на Исус, позволи ни да водим другите към Тебе. Ние Те молим в Негово име. Амин.

 

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.