миропомазание

МИРОПОМАЗАНИЕ

 

След проповедта цялата общност отправя следните прошения:

Епископ: Възлюбени, да се помолим на Бога, Всемогьщия Отец; нека нашата молитва бъде единодушна, както са едно нашата вяра, надежда и любов, които произхождат от Неговия Свети Дух.

Четец: да се помолим на Господа за този Негов верен, когото утвърди даряването на Светия Дух, та вкоренен във вярата и утвърден в любовта, да свидетелствува с живота си за Христа Господа.

Н.: Молим Ти се, послушай ни.

Четец: да се помолим на Господа за неговите родители и кръстници, за да не престават да увещават с думи и при-мер този, на когото станаха свидетели на вярата, да следна пътя на Христа.

Н.: Молим Ти се, послушай ни.

Четец: да се помолим на Господа за светата Божия Църква, заедно с нашия папа… нашия владика… и всички владици; та обединена от Свети Дух в единството на вярата и любовта, да се разпространява и расте до пришествието на Господа.

Н.: Молим Ти се, послушай ни.

Четец: да се помолим на Господа за целия свят, та всички люде, които имат един Създател и Отец, да признаят, без разлика на раса и народност, че са братя помежду си и да търсят с искрено сърце Царството Божие, което е мир и радост в Светия Дух.

Н.: Молим Ти се, послушай ни.

Епископ: Боже, Който си дал на Твоите Апостоли Светия Дух и си пожелал чрез тях и техните приемници да бъде предаван и на останалите верни, изслушай, в добротата Си, нашата молитва и стори това, което си благоволил да извършиш в тях в началото на евангелското проповядване и сега да се излее в сърцата на вярващите. Чрез Христа, нашия Господ.

Н.: Амин.

 

След молитвата кандидатът извърисва пгази изповед:

К.: Изповядвам пред Всемоrьщия Бог и пред вас, братя и сестри …

 

3аклинателна молитва

Епископ: да се помолим

Всемогьщи вечни Боже, който избра Твоя Единороден Син, за да дариш човека, станал роб на греха, със свободата на Твоите чеда, смирено Ти се молим за този раб (иня), който (която) изпитал (а) прелъстенията на света и изкушавай (а) от засадите на дявола, се признава пред Тебе за грешник (ца) да го (я) изтръгнеш порадй страданието и възкресението на твоя Син от властта на тьмнината, и, укрепен (а) с благодатта на същия Христос да го (я) пазиш непрестанно по житейския му (й) път. Чрез Христа нашия Господ.

Н.: АМИН.

 

Отричане от Сатаната и изповядване на вярата

 

Епископ: Отричаш ли се от Сатаната?

К.: Отричам се!

 

Епископ: И от всички негови дела?

К.: Отричам се!

 

Епископ: И от всички негови суети?

К.: Отричам се!

 

Епископ: Вярваш ли в Бога, всемогьщия Отец, Творец на небето и на земята?

К.: Вярвам!

 

Епископ: Вярваш ли в Исус Христос, единствен Иегов Син, наш Господ, Който се е родил от Дева Мария, умрял и бил погребан, възкръснал от мъртвите и седи отдясно на Отца?

К.: Вярвам!

 

Епископ: Вярваш ли в Светия Дук, светата Католическа Църква, общението на Светците, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот?

К.: Вярвам!

 

Епископ: Това е нашата вяра, това е вярата на църквата. И ние се гордеем, че я изповядваме в Исус Христос нашия Господ.

К.: АМИИ.

 

МИРОПОМАЗАНИЕ

 

Възлагане на ръцете

Епископ: Възлюбени, да се помолим на Бога, Всемогьщия Отец, да излее в добротата Си, над това Свое чедо, възродено вече в Кръщението за вечен живот, Светия Дух, Който го утвърди с изобилието на Своите дарове и с помазването Си да го (я) направи подобен на Христос, Божия Син.

(С прострени ръце.)

Епископ: Всемогьщи Боже, Отец на нашия Господ Исус Христос, Който си възродил това Твое чедо от вода и Дух Свети, като го освободи от греха, прати в него (нея), Господи, Светия Дух Утешител, дай му (й) Дух на мъдростта и разум, Дух на съвет и сила, Дук на знание и благочестие, изпълни го (я) с Духа на Твоя свет страх. Чрез Христос, нашия Господ.

К.: АМИН. 

 

През това време, кръстникът държи ръката си върху рамо на кандидата.

Епископът прави знака на кръста по челото като казва

Епископ: Приеми печатът на Светия Дух, който ти се дава в дар.

К.: АМИН.

 

Епископ: Господ да бъде с тебе.

К.: И с твоя дух.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.