Генерални Аудиенции

Милост и служба

12 март 2016 – Папа Франциск

Милост и служба

 

Скъпи братя и сестри, добро утро!

Приближаваме празнуването на Великден, централната тайна на нашата вяра. Евангелието от Йоан, което току-що чухме, разказва, че преди да умре и да възкръсне за нас, Исус е направил жест, който е издълбан в паметта на неговите ученици: измиването на нозете. Този жест беше толкова неочакван и обезпокоителен, че Петър не искаше да го приеме. Бих искал да размишлявам върху заключителните думи на Христос: „Знаеш ли какво ти направих? […] И така, ако Аз, вашият Господ и Учител, ви умих нозете, и вие сте длъжни един другиму да си миете нозете” (Йоан 13:12, 14). По този начин Исус показва на своите ученици, че службата е начинът да изживеят вярата си в Него и да свидетелстват за Неговата любов. Исус приложи към себе си образа на „Божия слуга“, използван от пророк Исая. Този, който е Господ, прави себе си слуга!

Измивайки нозете на Апостолите, Исус искаше да разкрие Божия начин на действие по отношение на нас и да даде пример за Неговата „нова заповед“ (Йоан 13:34) да се обичаме един друг, както Той ни е възлюбил, т.е. , като даде живота си за нас. Йоан повтаря това в своето Първо писмо: „По това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас; и ние трябва да дадем живота си за братята. […] Дечица, нека не обичаме с думи или речи, а с дела и с истина” (3:16, 18).

Следователно любовта е практическата услуга, която предлагаме на другите. Любовта не е дума, тя е дело, услуга; смирено служение, скрито и мълчаливо, както самият Исус каза: „лявата ти ръка да не знае какво прави дясната ти“ (Матей 6:3). Това включва предоставяне на разположение на другите на даровете, които Светият Дух ни е дал, за да може общността да процъфтява (вж. 1 Коринтяни 12:4-11). Освен това се изразява в споделяне на материални блага, така че никой да не остане в нужда. Това споделяне и посвещение на нуждаещите се е начинът на живот, който Бог предлага, дори и на нехристияните, като автентичен път на човечеството.

И накрая, нека не забравяме, че като измива нозете на своите ученици и ги моли да направят същото, Исус кани и ние да изповядаме грешките си и да се молим един за друг, за да се научим как да прощаваме със сърце. В този смисъл нека си спомним думите на Епископ Свети Августин, когато той пише: „Нито християнинът трябва да смята, че е по-долно от него да върши това, което е направено от Христос. Защото когато тялото е наведено в краката на брат, чувството за такова смирение или се пробужда в самото сърце, или се засилва, ако вече е налице. […] Затова нека си прощаваме грешките един на друг и да се молим за грешките един на друг и по този начин да си измием нозете един на друг (В Йоан 58:4-5). Любовта, милосърдието е служене, помагане на другите, служба на другите. Има много хора, които преминават през живота по този начин, в служба на другите. Миналата седмица получих писмо от човек, който ми благодари за Годината на милосърдието; тя ме помоли да се моля за нея, за да може да се доближи до Господ. Животът на този човек е грижа за майка й и брат й: майка й е прикована на легло, възрастна, в съзнание, но неспособна да се движи; а брат й е инвалид, в инвалидна количка. Този човек, нейният живот, служи, подкрепя. И това е любов! Когато можеш да забравиш себе си и да мислиш за другите, това е любов! И с измиването на нозете Господ ни учи да бъдем слуги и нещо повече: да служим така, както Той ни е служил, на всеки един от нас.

Затова, скъпи братя и сестри, да бъдеш милостив като Отца означава да следваш Исус по пътя на служението. Благодаря ви.

 

Папа Франциск

Генерална аудиенция

Събота, 12 март 2016 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.